EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / EÚ aktualizuje v súvislosti s brexitom pravidlá týkajúce sa energetickej efektívnosti
brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ aktualizuje v súvislosti s brexitom pravidlá týkajúce sa energetickej efektívnosti

EÚ aktualizuje údaje o spotrebe energie v nedávno zrevidovanej smernici o energetickej efektívnosti s cieľom zohľadniť vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Túto technickú úpravu, ktorá sa týka predpokladanej spotreby energie v EÚ v roku 2030, schválili veľvyslanci pri EÚ, čím pripravili cestu pre rýchle prijatie. Táto aktualizácia umožní EÚ merať pokrok dosiahnutý pri plnení jej cieľov v oblasti energetickej efektívnosti a klímy a poskytne právnu istotu tak členským štátom, ako aj podnikom v EÚ pozostávajúcej z 27 štátov.

V revidovanej smernici o energetickej efektívnosti sa stanovuje hlavný cieľ EÚ na rok 2030 aspoň na úrovni 32,5 %, čo možno premietnuť do absolútnych hodnôt najviac 1 273 miliónov ton ekvivalentu ropy (Mtoe) primárnej a najviac 956 Mtoe konečnej energetickej spotreby pre EÚ pozostávajúcu z 28 členských štátov. V rovnocenných prognózach pre EÚ27 bez Spojeného kráľovstva sa preto spotreba energie v roku 2030 uvádza na úrovni najviac 1 128 Mtoe primárnej energetickej spotreby a najviac 846 Mtoe konečnej energetickej spotreby.

Viac..  EÚ sa zhodla na reforme autorského práva. Autori a umelci budú mať silnejšiu vyjednávaciu pozíciu

Podobná aktualizácia údajov o predpokladanej spotrebe energie sa vykonáva v nariadení o riadení energetickej únie.

Podľa smernice o energetickej efektívnosti a nariadenia o riadení energetickej únie musia členské štáty zohľadniť predpokladanú celkovú spotrebu energie pri stanovovaní svojho indikatívneho národného príspevku, ktorým prispejú k dosiahnutiu hlavných cieľov EÚ. Údaje o spotrebe energie sú dôležité aj na posúdenie pokroku pri plnení cieľov v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré vykonáva Komisia.

Ďalšie kroky

Európsky parlament prijal svoju pozíciu 14. januára. Výbor stálych predstaviteľov Rady schválil správu Európskeho parlamentu, čo znamená, že pokiaľ Európsky parlament potvrdí svoju pozíciu na plenárnej schôdzi, nebudú už potrebné ďalšie rokovania medzi týmito spoluzákonodarcami. Očakáva sa, že Európsky parlament aj Rada prijmú rozhodnutie do konca marca.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Eurovoľby: Európsky parlament zverejnil prvú projekciu rozdelenia poslaneckých kresiel

Európsky parlament v pondelok zverejnil prvú projekciu rozdelenia poslaneckých kresiel v povolebnom pléne EP založenú …