pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia: Riešime problém najväčšieho zabijaka na pracovisku

V roku 2019 oslávi Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) so sídlom v Bilbau 25. výročie svojej existencie. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla:

„Vďaka európskym právnym predpisom a agentúre EU-OHSA sú naše pracoviská v posledných dvadsiatich piatich rokoch bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie. Európa je priekopníkom v prinášaní a propagácii niektorých zásadných noriem v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci vo svete. Riešime problém najväčšieho zabijaka na pracovisku: rakoviny z povolania. Znížili sme úmrtnosť pracovníkov pri nehodách na pracovisku o 25 % a počet pracovníkov, ktorí sa sťažujú na zdravotné problémy, o 10 %. Agentúra pri tom zohráva kľúčovú úlohu, rovnako tak aj pri úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi na prispôsobení nášho úsilia potrebám podnikov.

Európsky pilier sociálnych práv poskytuje podporu na najvyššej politickej úrovni tak, aby mohli byť európske pracoviská ešte bezpečnejšie a zdravšie. Počas môjho mandátu som predložila konkrétne návrhy na zvýšenie ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi chemickými látkami. Budeme sa aj naďalej snažiť o to, aby sa z Európy stalo lepšie miesto, kde môžu každý deň všetci európski pracovníci prichádzať domov z práce zdraví a v poriadku.“

Súvislosti

Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov v EÚ pri práci je hlavnou prioritou tejto Komisie. Európska únia je priekopníkom v oblasti noriem týkajúcich sa ochrany pracovníkov. Aby si toto postavenie udržala, pristúpila Komisia od začiatku svojho mandátu už k tretej revízii smernice o karcinogénoch a mutagénoch. Zavedením nových a prísnejších hodnôt expozície v prípade 22 karcinogénnych chemických látok na pracovisku sa v najbližších 50 rokoch zachráni viac ako 100 000 životov a zvýši ochrana dvadsiatich miliónov pracovníkov v Európe. Okrem toho Komisia v januári 2017 spustila dvojročný program aktualizácie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Cieľom programu je zabezpečiť udržateľnosť právneho rámca týkajúceho sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v EÚ do budúcnosti, zaviesť rovnaké pravidlá v celej Únii a zlepšiť ich dodržiavanie a presadzovanie v praxi.

Viac..  Znepokojivá štatistika: Viac ako polovica dospelej populácie v EÚ trpí nadváhou

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala miestom, kde sa pracuje v bezpečnejšom, zdravšom a produktívnejšom prostredí. Agentúra skúma, vypracúva a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Zriadila ju Európska únia v roku 1994 a sídli v španielskom Bilbau, združuje zástupcov z Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj vedúcich odborníkov zo všetkých členských štátov EÚ a mimo nich.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …