elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky trh s elektrinou bude viac orientovaný na spotrebiteľa


Pravidlá európskeho trhu s elektrinou sa aktualizujú s cieľom zlepšiť fungovanie trhu, posilniť postavenie spotrebiteľov a pripraviť pôdu pre prechod na čistú energiu. Veľvyslanci členských štátov pri EÚ schválili dohodu s Európskym parlamentom týkajúcu sa smernice a nariadenia o koncepcii trhu s elektrinou. Otvorila sa tým cesta ku konečnému prijatiu dvoch spisov, ktoré sú základnými prvkami balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Dohoda s Európskym parlamentom sa dosiahla v ranných hodinách 19. decembra 2018. Medzi hlavné prvky smernice o elektrine patrí viac práv pre zákazníkov, ktorí sa budú môcť aktívnejšie zúčastňovať na trhu, ako aj ustanovenia týkajúce sa určovania cien a vlastníctva zariadení na uskladňovanie.

V nariadení o elektrine sa stanovujú pravidlá obchodovania s elektrinou, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie trhu a uľahčiť cezhraničný obchod s elektrinou. Ustanovujú sa v ňom aj podmienky, za ktorých môžu členské štáty vytvoriť kapacitné mechanizmy.

Viac..  Europarlament prijal nové pravidlá podávania správ pre nadnárodné spoločnosti

Ďalšie kroky

Európsky parlament by mal o týchto dvoch spisoch hlasovať v marci. Konečné prijatie v Rade sa uskutoční po tomto hlasovaní. Uvedené akty nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …