elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky trh s elektrinou bude viac orientovaný na spotrebiteľa

Pravidlá európskeho trhu s elektrinou sa aktualizujú s cieľom zlepšiť fungovanie trhu, posilniť postavenie spotrebiteľov a pripraviť pôdu pre prechod na čistú energiu. Veľvyslanci členských štátov pri EÚ schválili dohodu s Európskym parlamentom týkajúcu sa smernice a nariadenia o koncepcii trhu s elektrinou. Otvorila sa tým cesta ku konečnému prijatiu dvoch spisov, ktoré sú základnými prvkami balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Dohoda s Európskym parlamentom sa dosiahla v ranných hodinách 19. decembra 2018. Medzi hlavné prvky smernice o elektrine patrí viac práv pre zákazníkov, ktorí sa budú môcť aktívnejšie zúčastňovať na trhu, ako aj ustanovenia týkajúce sa určovania cien a vlastníctva zariadení na uskladňovanie.

V nariadení o elektrine sa stanovujú pravidlá obchodovania s elektrinou, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie trhu a uľahčiť cezhraničný obchod s elektrinou. Ustanovujú sa v ňom aj podmienky, za ktorých môžu členské štáty vytvoriť kapacitné mechanizmy.

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Ďalšie kroky

Európsky parlament by mal o týchto dvoch spisoch hlasovať v marci. Konečné prijatie v Rade sa uskutoční po tomto hlasovaní. Uvedené akty nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …