Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a narastá aj jeho medzinárodný rozmer

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, zatiaľ čo počet podporovaných projektov naďalej rastie. Zároveň sa program stáva inkluzívnejším a narastá aj jeho medzinárodný rozmer.

V roku 2017 investovala EÚ do tohto programu rekordných 2,6 miliardy EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 13 %. Vďaka tomu dostali mladí ľudia viac príležitostí než kedykoľvek predtým. Z týchto čísel vyplýva, že program Erasmus+ úspešne pokračuje v napĺňaní svojho cieľa: podporiť 3,7 % mladých ľudí v EÚ v období rokov 2014 až 2020. V správe sa tiež zdôrazňuje, že program sa stáva prístupnejším pre ľudí zo znevýhodneného prostredia, ako aj pre menšie organizácie.

Podpora programu je silnejšia ako kedykoľvek predtým. Počas úspešnej kampane v roku 2017 pri príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus sa na 1 900 podujatiach v 44 krajinách zúčastnilo viac ako 750 000 ľudí, čím sa vyzdvihla úloha programu Erasmus+ a jeho predchodcov, ktorí mladým ľuďom umožňujú rozvíjať svoje schopnosti a pocítiť, aké to je byť Európanom.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Rok 2017 sa popri oslavách troch desaťročí programu Erasmus stal rokom, v ktorom program opäť pomohol rozširovať obzory, zintenzívniť kultúrne výmeny a poskytnúť nové príležitosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Dnes zverejnené čísla potvrdzujú kľúčovú úlohu, ktorú zohráva program Erasmus+ pri budovaní silnejšej, inkluzívnejšej a odolnejšej Európy. Chceme, aby sa program v rámci nového dlhodobého rozpočtu EÚ naďalej rozširoval a zlepšoval v snahe zabezpečiť, aby sa viac investovalo do mladých Európanov z ešte širšieho prostredia.“

V roku 2017 sa v rámci programu Erasmus+ poskytla podpora takmer 800 000 ľuďom na štúdium, odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, čo je o 10 % viac v porovnaní s rokom 2016. Z programu sa takisto financovala spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, mládežníckymi organizáciami a podnikmi. Celkovo sa na 22 400 projektoch zúčastnilo 84 700 organizácií. Vďaka programu mohlo v školskom roku 2016/2017 viac ako 400 000 vysokoškolských študentov, stážistov a zamestnancov stráviť určité obdobie v zahraničí a venovať sa vzdelávaniu, odbornej príprave alebo vyučovaniu. Toto číslo zahŕňa okolo 34 000 študentov a zamestnancov, ktorí dostali granty na cestu do a z partnerských krajín na celom svete. Najviac študentov vysielajú tri krajiny: Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi tri najobľúbenejšie destinácie študentov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.

Vo výročnej správe sa opäť poukazuje na to, že program Erasmus+ je oveľa viac než len program pre univerzitných študentov a zamestnancov. Naďalej ho môžu využívať aj študenti a zamestnanci odbornej prípravy (160 000), mladí ľudia a pracovníci s mládežou (158 000) a zamestnanci v oblasti vzdelávania dospelých (6 400). Okrem toho boli projekty spolupráce prínosom aj pre učiteľov a zamestnancov škôl (47 000) a ich žiakov (110 000). Okrem každoročného Európskeho týždňa športu sa v rámci programu financovalo 162 športových projektov, do ktorých sa zapojilo 930 organizácií, vrátane desiatich neziskových športových podujatí.

Viac..  Eugen Jurzyca počas rozpravy v Bruseli: Roky hovorím, že eurofondy majú ísť na platy učiteľov. VIDEO

Erasmus+ sa stáva čoraz dostupnejším pre tých, ktorí z neho môžu mať najväčší prínos: ponúka viac príležitostí a poskytuje dodatočné finančné prostriedky účastníkom zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia. V roku 2017 sa do mobilitných aktivít programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania zapojilo takmer 21 000 znevýhodnených študentov a zamestnancov. Tým sa dosiahol celkový počet vyše 67 500 znevýhodnených účastníkov z vysokých škôl od roku 2014 vrátane takmer 2 000 účastníkov s osobitnými potrebami.

Program bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré sa okrem iného majú rozvíjať aj prostredníctvom inovatívnych učebných osnov a metód výučby. Napríklad nová mobilná aplikácia Erasmus+ bola od svojho spustenia v polovici roka 2017 stiahnutá a nainštalovaná viac ako 55 000-krát, a online jazykové vzdelávanie využilo od roku 2014 viac ako 380 000 ľudí, ku ktorým patrí takmer 5 500 nových utečencov.

Súvislosti

Program Erasmus+ patrí spolu so svojimi predchodcami medzi najúspešnejšie programy EÚ. Od roku 1987 tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti formou zahraničných pobytov. Súčasný program Erasmus+ (2014 – 2020) má rozpočet 14,7 miliardy EUR, vďaka ktorému bude mať viac než 3,7 % mladých ľudí v EÚ príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov EÚ, ako aj Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Program je tiež otvorený partnerským krajinám z celého sveta.

V novembri 2017 sa lídri EÚ dohodli na zintenzívnení mobility a výmen, a to i prostredníctvom značne posilneného, inkluzívnejšieho a rozšíreného programu Erasmus+ pre všetky kategórie študentov.

V máji 2018 Komisia predložila návrh ambiciózneho nového programu Erasmus v snahe zdvojnásobiť rozpočet na 30 miliárd EUR v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021 až 2027. Cieľom tohto navýšenia je strojnásobiť počet účastníkov na 12 miliónov a zabezpečiť, aby bol program ešte inkluzívnejší a dostupný ľuďom z rôznych prostredí, a zároveň posilniť jeho medzinárodný rozmer.

Program bude tiež oporou v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Ide o politickú prioritu EÚ, ktorou sa má zabezpečiť, aby hranice neboli prekážkou pre vzdelávanie, štúdium a výskum.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …