utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky dvor audítorov preskúma riadenie migrácie v EÚ

Európsky dvor audítorov vykonáva audit riadenia migrácie v EÚ. Audítori konkrétne posúdia, či podpora pre Grécko a Taliansko splnila svoje ciele a či boli konania o azyle a návrate účinné a pohotové. Preskúmajú projekty, na ktoré bola poskytnutá podpora, a posúdia ich relevantnosť, vyhodnotia ich koncepciu i to, či dosahujú zamýšľané výsledky, a preskúmajú nadväzujúce postupy s cieľom zistiť, či sa zlepšila výkonnosť.  

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu riadenia migrácie v EÚ. Podkladové
dokumenty k auditom poskytujú informácie o prebiehajúcej audítorskej úlohe. Sú koncipované
ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú
predmetom auditu.

 „Výzvy v súvislosti s migráciou odhalili nedostatky politík EÚ v oblasti azylu a migrácie a v riadení vonkajších hraníc. Zavedené mechanizmy boli pod veľkým náporom a v niektorých prípadoch museli byť dočasne pozastavené. Preto má zabezpečenie zavedenia správnych opatrení a vhodného právneho rámca pre zvládnutie migrácie kľúčový význam,“ uviedol Leo Brincat, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit.

Migračná kríza dosiahla vrchol v roku 2015, keď sa do EÚ pokúsilo dostať vyše milióna ľudí. Hoci ich počet sa znížil na úroveň pred krízou, do Únie stále migrujú desiatky tisíc ľudí.

Keďže Grécko a Taliansko sú miestami prvého kontaktu, sú zasiahnuté najviac.
EÚ vytvorila niekoľko opatrení na riešenie krízy vrátane zriadenia tzv. hotspotov a zavedenia krízového mechanizmu premiestnenia, pričom obe tieto opatrenia mali byť pôvodne dočasné. Obe opatrenia budú predmetom auditu. Prístup založený na hotspotoch znamená, že agentúry EÚ môžu pomáhať členským štátom, ktoré sú miestami prvého kontaktu, v teréne pri identifikácii, registrácii a odoberaní odtlačkov prstov prichádzajúcich osôb a zistiť, ktorí migranti potrebujú medzinárodnú ochranu pri plnom rešpektovaní základných práv jednotlivcov. V Grécku i v Taliansku je päť hotspotov. Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje pred koncom roka 2019.
Viac..  Ursula von der Leyenová prednesie 15. septembra prejav o stave únie

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

zaplavy

Zmena klímy by do roku 2050 mohla prinútiť k migrácii 200 miliónov ľudí, tvrdí správa Svetovej banky

Zmena klímy by mohla v nasledujúcich troch desaťročiach prinútiť viac ako 200 miliónov ľudí opustiť …