volby
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia vydala usmernenia pre Komisárov, ktorí sa zúčastnia volieb do europarlamentu

Európska komisia vydala podrobné a praktické usmernenia o etických štandardoch pre členov Komisie, ktorí sa zúčastňujú na kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji.

Cieľom usmernení je zabezpečiť jednotné uplatňovanie zrevidovaného kódexu správania pre členov Európskej komisie. Predseda Komisie Juncker v novembri 2016 navrhol nový kódex správania, aby tým výslovne umožnil všetkým Komisárom (ktorí sú všetci skúsení a kvalitní politici) aktívne sa zúčastňovať na kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu, a to aj ako vedúci kandidáti na funkciu predsedu Komisie bez toho, aby museli dočasne prerušiť výkon svojej funkcie v Komisii. Zrevidovaný kódex správania nadobudol účinnosť v januári 2018.

V súvislosti s tými usmerneniami predseda Komisie Juncker povedal:Od samého začiatku som si želal, aby bola táto Komisia politická. Komisári majú plnú politickú zodpovednosť za všetky rozhodnutia súčasnej Komisie. Zároveň od nich očakávam, aby naplno a osobne spolupracovali s občanmi. Aktívna účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je neoddeliteľnou súčasťou tohto záväzku. A preto som zmenil kódex správania, aby som tým Komisárom umožnil zúčastniť sa predvolebných kampaní bez toho, aby museli opustiť Komisiu, za predpokladu, že ich aktivity počas predvolebnej kampane budú jednoznačne oddelené od aktivít, ktoré vykonávajú v rámci inštitúcií.“

Podľa týchto usmernení majú komisári, ktorí sa zúčastňujú kampaní v rámci volieb do Európskeho parlamentu, tieto povinnosti:

  • Musia informovať predsedu o svojej plánovanej účasti na kampani vo voľbách Európskeho parlamentu a o ich úlohe, ktorú plánujú v kampani zastávať.
  • Musia zabezpečiť inštitucionálnu kontinuitu a nepretržite si plniť svoje povinnosti. Toto sa týka najmä účasti na rozhodovacom procese Komisie, napr. pravidelnej účasti na zasadnutí kolégia, ktoré sa koná raz do týždňa, a vykonávaní inštitucionálnych funkcií a tých, ktoré spadajú do ich portfólia, ako napr. účasť na trialógoch a výkone právomocí. V súčasnosti je to veľmi dôležité pretože Európsky parlament a Rada práve dokončujú mnohé dôležité legislatívne návrhy.
  • Nesmú na činnosti spojené s kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie.Mali by sa napríklad uistiť, že náklady spojené s cestovaním na účely kampane nebude znášať Komisia, a že zamestnanci Komisie nebudú zapojení do organizácie podujatí v rámci kampane.
  • Ak Komisári vystupujú na verejnosti, mali by rozlišovať medzi vyhláseniami, ktoré vydajú v rámci svojej inštitucionálnej funkcie a vyjadreniami, ktoré poskytujú ako účastníci na kampani. Počas celého obdobia svojej účasti na kampani musia Komisári vždy konať v súlade s požiadavkami na nezávislosť, bezúhonnosť, dôstojnosť, lojálnosť a diskrétnosť. Podobne sa musia zdržať stanoviska, ktoré by nebolo v súlade s ich povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo by bolo v rozpore so zásadou kolegiality. Predovšetkým nesmú kritizovať rozhodnutia a stanoviská Komisie alebo sa od nich dištancovať
  • Pokiaľ sa Komisári objavujú na sociálnych médiách, mali by opäť jasne rozlišovať medzi činnosťou, ktorú vykonávajú ako účastníci kampane, a činnosťou v rámci ich inštitucionálnych funkcií.
  • Podobne Komisári nesmú využívať svoje webové sídlo Komisie na účely kampane. Zároveň nesmú využívať priestory Komisie na svoje stretnutia so zástupcami záujmových skupín na účely kampane.
Viac..  Europoslanec Vladimír Bilčík: Deliaca línia medzi západom a východom sa prehlbuje

V týchto usmerneniach sa navyše jasne uvádza, že všetka finančná alebo materiálna podpora kampane a jej účastníkov musí byť poskytovaná priamo príslušnej strane alebo organizácii.

Ak by nastala situácia, ktorá by v zmysle kódexu správania mohla byť považovaná za konflikt záujmov, Komisári informujú predsedu Komisie, ktorý podnikne všetky potrebné opatrenia.

Usmernenia, ktoré zohľadňujú stanovisko nezávislého etického výboru, Komisári prediskutovali 9. januára a neskôr ich jednomyseľne schválili. Tieto pravidlá nadobudnú platnosť okamžite.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …