Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Podľa prognózy bude európske hospodárstvo v roku 2019 opäť rásť

V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy rásť už siedmy rok po sebe, pričom rast sa očakáva v každom členskom štáte. V porovnaní s vysokými mierami rastu z posledných rokov sa očakáva celkové zmiernenie tempa, s výhľadom sa navyše spája veľká neistota.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Očakávame, že v roku 2019 zaznamenajú rast všetky krajiny, čo znamená prosperitu a viac pracovných miest. Prognózu však upravujeme smerom nadol, a to najmä pre najväčšie hospodárstva eurozóny. Zohľadňujeme tým vonkajšie faktory, ako napríklad obchodné napätie a spomalenie na rozvíjajúcich sa trhoch, najmä v Číne. V niektorých krajinách eurozóny sa opäť vynárajú obavy týkajúce sa štátneho dlhu v portfóliu bánk a v súvislosti s udržateľnosťou dlhu. K neistote prispieva aj možnosť, že dôjde k brexitu bez dohody. Uvedomiť si tieto narastajúce riziká je polovica úspechu. Druhou polovicou je zvoliť správnu kombináciu politík, napríklad uľahčiť investovanie, zdvojnásobiť úsilie o uskutočnenie štrukturálnych reforiem a vykonávať obozretné fiškálne politiky.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici dodal: Spomaľovanie hospodárstva EÚ z vrcholných hodnôt z roku 2017 by malo pokračovať aj v roku 2019. Rast by sa mal pohybovať na úrovni 1,5 %. Spomalenie by malo byť výraznejšie, než sa očakávalo vlani na jeseň. Prejaví sa to najmä v eurozóne, a to z dôvodu neistoty v globálnom obchode a z dôvodu domácich faktorov pôsobiacich v našich najväčších ekonomikách. Základy európskeho hospodárstva však zostávajú pevné a naďalej vidíme dobré správy, najmä pokiaľ ide o pracovné miesta. Rast by sa mal začať postupne zvyšovať od druhej polovice tohto roka a v roku 2020.

Hospodársky rast

Hospodárska činnosť v druhej polovici minulého roka naďalej klesala, keďže rast svetového obchodu sa spomaľoval, dôveru pohltila neistota a výstupy niektorých členských štátov boli negatívne ovplyvnené dočasnými faktormi, napríklad prerušeniami automobilovej výroby, sociálnym napätím a neistotou v oblasti fiškálnej politiky. Z týchto dôvodov sme v roku 2018 zrejme zaznamenali spomalenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne aj v EÚ na 1,9 %, a to z úrovne 2,4 % v roku 2017 (jesenná prognóza: 2,1 % pre EÚ28 a eurozónu).

Dynamika hospodárstva zo začiatku tohto roka sa utlmila, ale základy sú stále zdravé. Hospodársky rast bude pokračovať, i keď v miernejšom tempe. Európske hospodárstvo by malo naďalej ťažiť zo zlepšenia podmienok na trhu práce, priaznivých podmienok financovania a mierne expanzívnej fiškálnej politiky. HDP eurozóny sa podľa súčasnej prognózy zvýši o 1,3 % v roku 2019 a o 1,6 % v roku 2020 (jesenná prognóza: 1,9 % v roku 2019, 1,7 % v roku 2020). Smerom nadol sa upravuje aj prognóza rastu HDP EÚ, a to na úroveň 1,5 % v roku 2019 a 1,7 % v roku 2020 (jesenná prognóza: 1,9 % v roku 2019, 1,8 % v roku 2020).

Pokiaľ ide o väčšie členské štáty, údaje o raste v roku 2019 sa výrazne upravovali smerom nadol pre Nemecko, Taliansko a Holandsko. Mnoho členských štátov naďalej ťahá silný domáci dopyt, podporovaný aj fondmi EÚ.

Viac..  Priemysel únie v marci medzimesačne klesol o 1,2 %, ale medziročne o 0,7 % stúpol

Inflácia

Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien v eurozóne sa ku koncu roka 2018 znížila v dôsledku prudkého poklesu cien energií a nižšej inflácie cien potravín. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny energií a nespracovaných potravín, bola v priebehu roka utlmená napriek rýchlejšiemu rastu miezd. Celková inflácia podľa HICP dosiahla v roku 2018 priemernú hodnotu 1,7 %, čo je nárast oproti 1,5 % v roku 2017. Keďže v tomto a budúcom roku sa predpokladajú nižšie ceny ropy, ako sme očakávali na jeseň, inflácia v eurozóne sa podľa prognóz v roku 2019 mierne zníži na 1,4 % a v roku 2020 sa mierne zvýši na 1,5 %. Inflácia v EÚ by v tomto roku mala dosiahnuť v priemere 1,6 % a v roku 2020 by sa mala zvýšiť na 1,8 %.

Neistoty

Hospodársky výhľad sa vyznačuje vysokou úrovňou neistoty a prognózy sú ovplyvnené rizikami nepriaznivého vývoja. Obchodné napätie, ktorému už dlhšiu dobu čelíme, sa trochu zmiernilo, ale naďalej vzbudzuje obavy. Čínske hospodárstvo môže spomaľovať prudšie, než sa očakávalo, a globálne finančné trhy a mnohé rozvíjajúce sa trhy sú citlivé na náhle zmeny vnímania rizika a očakávania rastu. Proces brexitu je pre EÚ naďalej zdrojom neistoty.

V prípade Spojeného kráľovstva bol na rok 2019 použitý čisto teoretický predpoklad

Vzhľadom na proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú prognózy na roky 2019 a 2020 z čisto teoretického predpokladu, že štruktúra obchodu medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom sa nezmení. Tento predpoklad slúži len na účely prognózy a nemá žiadny vplyv na proces prebiehajúci na základe článku 50.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru odborných predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 25. januára 2019. Pri všetkých ďalších prichádzajúcich údajoch sa v tejto prognóze počíta s informáciami poskytnutými do 31. januára.

Európska komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú). Priebežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za bežný rok a na nasledujúci rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty a eurozónu, ako aj súhrnné údaje za celú EÚ.

Ďalšou prognózou Európskej komisie bude májová súhrnná hospodárska prognóza z jari 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák: Čo urobili ostatní a čo robíme my? VIDEO

“Aj v najťažších krízach sa snažíme a každá snaha prináša výsledky. Možno nie tak rýchlo, …