Mogherini, Malmstrom
Vysoká predstaviteľka Únie Federica Mogherini a Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

EÚ hrozí Kambodži zrušením privilegovaného prístupu na európsky trh

EÚ začala konanie, ktoré by mohlo viesť k dočasnému zrušeniu preferenčného prístupu Kambodže na trh EÚ v rámci systému obchodovania Všetko okrem zbraní (EBA). Tieto obchodné preferencie možno zrušiť, ak zvýhodnené krajiny nedodržiavajú základné ľudské a pracovné práva.

Začatie konania o dočasnom zrušení nemá za následok okamžité zrušenie colných preferencií, ktoré predstavuje iba krajnú možnosť. Nasleduje však obdobie intenzívneho monitorovania a záujmu. Kroky Komisie sú naďalej zamerané na zlepšenie situácie miestnych obyvateľov.

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová v tejto súvislosti uviedla: Za posledných osemnásť mesiacov sme boli v Kambodži svedkami úpadku demokracie, rešpektovania ľudských práv a právneho štátu. Ministri zahraničných vecí EÚ dali vo februári 2018 jasne najavo, že takýto vývoj udalostí považuje EÚ za veľmi vážny. Kambodžské orgány v posledných mesiacoch realizovali niekoľko pozitívnych opatrení, akým bolo aj prepustenie politických osobností, občianskych aktivistov a novinárov a riešenie niektorých obmedzení aktivít občianskej spoločnosti a odborových organizácií. Bez ďalších presvedčivých vládnych opatrení však situácia v krajine spochybňuje účasť Kambodže v systéme Všetko okrem zbraní. Európska únia je odhodlaná rozvíjať s Kambodžou partnerstvo, ktoré je prospešné pre jej obyvateľov. Naša podpora demokracie a ľudských práv v krajine je základom tohto partnerstva.“

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová doplnila: Treba objasniť, že dnešný krok nepredstavuje konečné rozhodnutie ani záver celého procesu. Hodiny však teraz oficiálne tikajú a čoskoro chceme vidieť skutočné opatrenia. Začíname monitorovací a hodnotiaci proces a v jeho rámci sme pripravení plne spolupracovať s kambodžskými orgánmi a hľadať možnosti, ako sa posunúť vpred. Keď vyhlasujeme, že obchodná politika EÚ je založená na hodnotách, nejde len o prázdne slová. Sme hrdí, že sme pre najmenej rozvinuté krajiny jedným z najotvorenejších trhov na svete, a je preukázané, že vývoz na jednotný trh EÚ môže významne stimulovať ich hospodárstvo. Podmienkou však je, aby tieto krajiny rešpektovali určité základné princípy. Náš záujem o situáciu v Kambodži nás doviedol k záveru, že v súvislosti s ľudskými a pracovnými právami v krajine existujú vážne nedostatky, ktoré musí vláda riešiť, ak si chce Kambodža zachovať privilegovaný prístup na náš trh.“ 

Komisia po období, v ktorom sa intenzívne angažovala v Kambodži a v júli 2018 zrealizovala aj vyšetrovaciu misiu priamo v krajine, na ktorú nadväzovali bilaterálne stretnutia na najvyššej úrovni, dospela k záveru, že v Kambodži existujú dôkazy závažného a systematického porušovania základných ľudských a pracovných práv, najmä práva na politickú participáciu, ale aj slobody zhromažďovania a združovania a slobody slova. Tieto zistenia podporili pretrvávajúce obavy EÚ v súvislosti s nedostatočnými pracovnými právami a spormi spojenými s koncesiami na hospodárske využívanie pôdy v krajine.

Viac..  M. Beňová: Environmentálne opatrenia musia zohľadňovať potreby priemyslu a poľnohospodárskej výroby

Rozhodnutím, ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 12. februára, sa začína nasledujúci postup, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby Kambodža plnila záväzky, ktoré jej vyplývajú z hlavných dohovorov OSN a MOP:

– šesťmesačné obdobie intenzívneho monitorovania a kontaktov s kambodžskými orgánmi,

– nasledované trojmesačným obdobím, v ktorom EÚ vypracuje na základe zistení správu,

– po celkove dvanástich mesiacoch Komisia ukončí konanie konečným rozhodnutím o zrušení alebo ponechaní colných preferencií. V tejto fáze Komisia takisto rozhodne o tom, v akom rozsahu a ako dlho budú preferencie zrušené. Prípadné zrušenie preferencií sa stane účinným po uplynutí ďalších šiestich mesiacov.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Mogheriniová a komisárka Malmströmová 4. októbra 2018 pristúpili k internému postupu, ktorým sa začína konanie. Členské štáty udelili Komisii svoj súhlas so začatím konania o zrušení na konci januára 2019.

Súvislosti

Systém Všetko okrem zbraní je jednou zo súčastí všeobecného systému preferencií EÚ (VSP), ktorý umožňuje zraniteľným rozvojovým krajinám platiť menšie clo, prípadne vôbec neplatiť clo z vývozu do EÚ. Majú tak dôležitý prístup na trh EÚ, čo prispieva k ich rastu. V rámci tohto systému sa najmenej rozvinutým krajinám na svete určeným Organizáciou Spojených národov jednostranne umožňuje prístup všetkých výrobkov (okrem zbraní a streliva) do Európskej únie bez ciel a kvót. Podľa nariadenia o VSP možno obchodné preferencie dočasne zrušiť pri „závažnom a systematickom porušovaní zásad“ stanovených v dohovoroch o ľudských a pracovných právach, ktoré sú uvedené v prílohe VIII k nariadeniu.

Vývoz textilu, obuvi, pripravených potravín, zeleninových výrobkov (ryže) a bicyklov predstavoval v roku 2018 97 % celého vývozu Kambodže do EÚ. Z celkového vývozu v hodnote 4,9 miliardy eur až 99 % (4,8 miliardy eur) spĺňalo podmienky preferenčných ciel v rámci systému Všetko okrem zbraní.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices