romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce zintenzívniť boj proti neznášanlivosti voči Rómom


Európsky parlamentvyzval EÚ a členské štáty, aby boli aktívnejšie pri potláčaní protirómskeho zmýšľania a prijali konkrétne opatrenia zamerané na integráciu Rómov.

Schválené uznesenie vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby v budúcom strategickom rámci EÚ a v súvisiacich národných stratégiách pre začleňovanie Rómov na obdobie po roku 2020 rozšírili prioritné oblasti, zaviedli jasné a záväzné ciele, lehoty ich napĺňania a ukazovatele na ich monitorovanie a vyčlenili dostatočný objem finančných prostriedkov na ich realizáciu.

EÚ a členské štáty by pri koncipovaní politík na začleňovanie Rómov mali prihliadať na rodové hľadisko a zamerať sa najmä na deti, uvádza sa v uznesení. Schválený text tiež zdôrazňuje potrebu ochrany a presadzovania rovnakého prístupu rómskych detí ku všetkým právam.

Parlament tiež požaduje stanovenie osobitného cieľa nediskriminácie a opatrenia na začlenenie Rómov do ekologicky udržateľnej a digitálnej spoločnosti.

Na procese vytvárania stratégií by podľa poslancov mali úzko participovať zástupcovia Rómov a mimovládne organizácie. Poslanci zároveň zdôraznili nevyhnutnosť spravodlivého zastúpenia Rómov vo všetkých sférach života, vrátane médií, verejných inštitúcií a politických orgánov.

Členské štáty by na zlepšenie životných podmienok a príležitostí Rómov mali využívať aj štrukturálne fondy EÚ, uvádza sa v uznesení. Poslanci však zároveň požadujú vyšetrenie súčasných a minulých prípadov zneužívania finančných prostriedkov EÚ a orgány činné v trestnom konaní vyzývajú na podniknutie právnych krokov proti páchateľom.

Viac..  Kráľovná Alžbeta II. zomrela. Skončila sa jedna mimoriadna historická éra

Reakcie slovenských poslancov

„Pri integrácii Rómov je nutné čo najviac využívať mimovládne organizácie a cirkevné zariadenia, ktoré s nimi pracujú priamo v mieste ich pobytu, poznajú ich mentalitu a každodenné potreby. Aj na Slovensku máme niekoľko takýchto úspešných príkladov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Protirómske zmýšľanie je osobitná forma inštitucionálneho a historickou diskrimináciou podporovaného rasizmu ktorá sa prejavuje okrem iného násilím, nenávistnými prejavmi, vykorisťovaním, stigmatizáciou a diskrimináciou, konštatuje uznesenie. Práve segregácia na školách a obmedzený prístup k ubytovaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti sú hlavnými problémami, ktorým dnes čelia Rómovia v Európe, dodáva schválený text. Uznesenie tiež vyjadruje vážnu obavu v súvislosti s podielom mladých Rómov, ktorí nie sú zamestnaní, nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák: Mrazivé slová europoslancov po návšteve východného Slovenska. VIDEO

Europoslanci z Výboru pre regionálny rozvoj po návšteve Slovenska: ➖ ÚPLNE MIMO ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI ➖ …