europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament schválil dohody o voľnom obchode a ochrane investícií so Singapurom

Európsky parlament v stredu schválil dohody o voľnom obchode a ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom, ktoré by mali slúžiť ako vzor pre spoluprácu s ďalšími krajinami juhovýchodnej Ázie.

Dohoda o voľnom obchode, s ktorou vyslovili poslanci súhlas pomerom hlasov 425 (za): 186 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania), by mala do piatich rokoch odstrániť temer všetky clá medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou. Zliberalizuje sa tiež obchod so službami, vrátane maloobchodného (retailového) bankovníctva a spoločnostiam z Únie, napríklad v železničnom sektore, sa otvorí prístup k singapurskému trhu s verejným obstarávaním.

Dohoda zároveň poskytuje ochranu jedinečným európskym výrobkom, vrátane vína Tokaj, Českobudějovického piva či octu Aceto Balsamico di Modena. Posilňuje tiež pracovné práva zamestnancov a ochranu životného prostredia v Singapure.

Odrazový mostík do Ázie

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, ktorá je prvým bilaterálnym obchodným dohovorom svojho druhu medzi Úniou a krajinou Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), by mala slúžiť ako podklad a odrazový mostík pre budúce obchodné dohody medzi Úniou a regiónom juhovýchodnej Ázie. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo po odobrení obchodnej dohody pomerom hlasov 431 (za): 189 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania). Posilnenie obchodných vzťahov s juhovýchodnou Áziou je podľa poslancov v čase, keď sa už EÚ nemôže spoliehať na USA ako na obchodného partnera, nesmierne dôležité.

Investičný súd na riešenie sporov

Parlament tiež pomerom hlasov 436 (za): 203 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania) odobril dohodu o ochrane investícií zavádzajúcu systém investičných súdov s nezávislými sudcami, ktorých úlohou bude urovnávanie sporov medzi investormi a štátmi. Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorú plénum odsúhlasilo pomerom hlasov 537 (za): 85 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), predstavuje základ pre rozšírenie vzájomnej kooperácie do neobchodných oblastí.

Viac..  Letná hospodárska prognóza 2021: Znovuotvorenie naštartuje obnovu

Vyhlásenie spravodajcu

„Parlament preukázal svoju oddanosť systému obchodovania založeného na pravidlách. EÚ tak udržuje myšlienku spravodlivého a slobodného obchodu pri živote. Obchodná dohoda rozšíri nielen prístup EÚ k singapurskému trhu, ale najmä k rozvíjajúcemu sa regiónu ASEAN, a to pri zaistení ochrany pracovníkov a životného prostredia. Dohoda o ochrane investícií je založená na novom prístupe EÚ a nahradí existujúce dohody medzi Singapurom a členskými štátmi EÚ, ktorých súčasťou je toxický mechanizmus riešenia sporov medzi investormi a štátom,‟ uviedol spravodajca pre dohody o voľnom obchode a ochrane investícií David Martin (S&D, UK) .

Ďalší postup

Obchodná dohoda vstúpi do platnosti v prvý deň druhého mesiaca potom, ako ju – v nadväznosti na hlasovanie Európskeho parlamentu – ešte raz formálne potvrdí Rada (ministrov) EÚ. Dohody o ochrane investícií a o partnerstve a spolupráci vstúpia do platnosti až po ich ratifikácii členskými štátmi EÚ.

Súvislosti

Singapurská republika je zďaleka najväčším obchodným partnerom Európskej únie v regióne. Obchodná výmena medzi Úniou a Singapurom tvorí temer tretinu celkového obchodu s tovarmi a službami medzi EÚ a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a približne dve tretiny všetkých investícií medzi oboma entitami. V Singapure má svoje regionálne zastúpenie viac ako desaťtisíc európskych spoločností.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …