zavlazovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament podporil využívanie recyklovanej vody v poľnohospodárstve

Parlament schválil návrh uľahčujúci využívanie vyčistených odpadových vôd v poľnohospodárstve. Nová legislatíva by mala pomôcť farmárom zápasiacim s nedostatkom vody a suchom.

Nová právna úprava definuje minimálne kvalitatívne normy recyklovanej vody, ktorá by sa mala využívať na zavlažovanie v poľnohospodárstve. Stanovuje tiež povinnosti súvisiace s výrobou, distribúciou a skladovaním takejto vody, ako aj opatrenia zamerané na minimalizáciu rizík a ich prípadné riešenie.

Recyklovaná voda, teda komunálna odpadová voda spracovaná v čistiarni odpadových vôd, by sa mala využívať na zavlažovanie potravinových plodín, spracovaných potravinových plodín a nepotravinových plodín. Európska komisia by sa tiež mala zaoberať ďalšími možnosťami využitia recyklovanej vody a v priebehu piatich rokov predložiť svoje závery.

Členské štáty by podľa poslancov mali mať možnosť využívať recyklovanú vodu aj inde – v priemysle, v domácnosti – napríklad na splachovanie toaliet, alebo na environmentálne účely, avšak iba za predpokladu, že dokážu zabezpečiť ochranu verejného zdravia, zvierat a životného prostredia.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Aj v oblasti využívania a recyklovania vody sa musíme posunúť smerom k obehovému hospodárstvu. Do roku 2025 by sme mohli každoročne opätovne využívať 6,6 miliárd metrov kubických vody v porovnaní so súčasnými 1,1 miliardami. Vyžadovalo by si to investíciu menej ako 700 miliónov eur a tá by nám umožnila opätovné využitie viac ako polovice objemu vody vychádzajúcej v súčasnosti z čističiek odpadových vôd v EÚ (…) na zavlažovanie, čím by sa o 5% znížil objem vody získavanej z pozemných a podzemných vôd,‟ uviedla spravodajkyňa Simona Bonafè (S&D, IT).

Reakcie slovenských poslancov

„Pri recyklácii vody je potrebné nastaviť spoločné hygienické, biologické a chemické štandardy, ktoré ochránia ľudí, prírodu a zabránia úniku kontaminovanej vody do iného členského štátu Európskej únie,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Ďalší postup

Text nariadenia, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 588 (za): 23 (proti): 66 (zdržalo sa hlasovania), sa stal mandátom Európskeho parlamentu na rokovania so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Vyjednávania o konečnom znení novej legislatívy však začnú až potom, ako sa na svojej rokovacej pozícii dohodnú ministri v Rade.

Súvislosti

Vodné zdroje Európskej únie sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, čo vedie k nedostatku vody a zhoršovaniu jej kvality. K problémom s dostupnosťou a dodávkami sladkej vody, ktoré súvisia s rozvojom miest a využívaním tejto vody v poľnohospodárstve, významne prispieva aj zmena klímy, nepredvídateľné počasie a sucho.

Podľa Európskej komisie sa za ostatných tridsať rokov drasticky zvýšila frekvencia a intenzita období sucha, ako aj nimi spôsobované environmentálne a hospodárske škody. Suchá v lete 2017 pripravili len talianskych poľnohospodárov podľa odhadov o dve miliardy eur.

Nadmerný odber vody, najmä na poľnohospodárske zavlažovanie, ale aj na priemyselné využite a rozvoj miest, predstavuje jednu z hlavných hrozieb pre vodné prostredie v EÚ. Rozšírenie využívania vyčistených odpadových vôd by mohlo prispieť k zníženiu tlaku na získavanie väčšieho množstva vody z pozemných a podzemných zdrojov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …