autorske pravo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ sa zhodla na reforme autorského práva. Autori a umelci budú mať silnejšiu vyjednávaciu pozíciu

Silnejšia pozícia tvorcov a vydavateľov pri vyjednávaniach s internetovými gigantmi a zachovanie internetu ako priestoru so slobodou prejavu. Zrodila sa dohoda na digitálnom autorskom práve.

Znenie novej legislatívy, na ktorom sa v stredu v noci neformálne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ, by malo rozšíriť pôsobnosť ustanovení autorského práva EÚ na internet. Nové pravidlá sa tak priamo dotknú aj služieb poskytovaných platformami ako YouTube, Facebook či Google News.

Zákonodarcovia sa však zároveň snažili zaistiť, aby internet ostal priestorom s garantovanou slobodou prejavu. Úryvky z novinových článkov, pohyblivé obrázky GIF, ako aj obrázky s komentárom meme budú naďalej voľne šíriteľné.

Odmeny pre umelcov a novinárov: Technologickí giganti sa budú musieť podeliť

Predbežný text neformálnej dohody by mal zvýšiť šance nositeľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov, scenáristov či vydavateľov, vyjednať si lepšie zmluvy s vyššou odmenou za využívanie ich diel internetovými platformami.

Ochrana slobody prejavu

Zdieľanie úryvkov novinových článkov nebude považované za porušenie autorských práv vydavateľa. Súčasťou dohodnutého textu sú však aj ustanovenia, ktoré by mali takzvaným agregátorom správ zabrániť zneužívať túto situáciu. Dĺžka úryvkov, ktoré bude možné zverejniť, napríklad na platforme Google News, či ktoré bude možné voľne zdieľať na Facebooku, bude obmedzená.

Smernica tiež umožní využívanie a zdieľanie diel chránených autorským právom za účelom ich citácie či parafrázy, kritiky alebo recenzie, prípadne karikatúry či paródie. Obrázky GIF a meme tak bude možné naďalej zdieľať a voľne šíriť na sociálnych sieťach.

Platformy vyňaté z pôsobnosti smernice

Text dohody stanovuje, že nekomerčné nahrávanie obsahu do online encyklopédií, napríklad Wikipedie, či softvérových platforiem s otvoreným zdrojovým kódom, akou je GitHub, bude z pôsobnosti smernice vyňaté. Miernejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na začínajúce platformy.

Silnejšia vyjednávacia pozícia pre autorov a umelcov

Autori a umelci si budú môcť nárokovať dodatočnú odmenu od distribútorov svojich diel, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými príjmami distribútora.

Súčasný stav verzus nové pravidlá

V súčasnosti majú internetové spoločnosti malú motiváciu uzatvárať spravodlivé licenčné dohody s majiteľmi autorských práv, nakoľko nie sú zodpovedné za obsah nahratý používateľmi danej platformy. Ich povinnosťou je odstrániť obsah porušujúci autorské práva v momente, keď ich o to požiada majiteľ daných práv.

Viac..  Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Prenesenie zodpovednosti na internetové platformy zvýši šance majiteľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov či scenáristov, ale aj vydavateľov a novinárov, na získanie spravodlivej licenčnej dohody a prostredníctvom nej aj spravodlivejšej odmeny za digitálne využívanie ich diel.

Vyhlásenie spravodajcu a hlavného vyjednávača EP Axela Vossa (EPP, DE)

„Táto dohoda je dôležitým krokom smerom k náprave situácie, ktorá umožňovala zopár spoločnostiam zarábať obrovské sumy peňazí bez poskytnutia riadnej odmeny tisícom umelcov a novinárov, na prácach ktorých závisela ich činnosť.‟

„Táto dohoda však zároveň obsahuje početné ustanovenia, ktoré garantujú, že internet zostane priestorom slobody prejavu. Tieto ustanovenia ako také neboli nevyhnutné, keďže smernica neprisudzuje držiteľom autorských práv nové práva. Zareagovali sme však na vznesené obavy a rozhodli sme sa poskytnúť dvojitú garanciu slobody prejavu. Obrázky meme, gif a úryvky článkov sú teraz chránené tak, ako nikdy predtým.‟

‟Som tiež rád, že dohodnutý text venuje zvláštnu pozornosť ochrane začínajúcich podnikov. Dnešné start-upy sú zajtrajšími poprednými spoločnosťami a rozmanitosť je závislá na množstve inovatívnych, dynamických a mladých spoločností.‟

‟Táto dohoda chráni živobytie ľudí, slobodu prejavu a prostredníctvom obrany rozmanitého mediálneho prostredia aj demokraciu a podporuje start-upy a technologický rozvoj. Pripravuje internet na budúcnosť ako priestor, z ktorého majú úžitok všetci, a nie iba zopár mocných.”

Ďalší postup

Predbežný text neformálnej dohody bude čoskoro predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade (ministrov) EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …