Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Ochrana ovzdušia nemôže zostávať len na papieri

Posledný deň tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj problematike ochrany ovzdušia. Lepšia kvalita ovzdušia má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a obmedzenie výskytu niektorých zdravotných ťažkostí.

To následne ovplyvňuje aj znižovanie nákladov na služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Doterajšie opatrenia na ochranu zdravia ľudí pred znečistením ovzdušia však bohužiaľ nemali očakávaný prínos.

Na európskej úrovni existuje viacero legislatívnych noriem, stratégií a opatrení. Tie však často nie sú dostatočne dodržiavané a napĺňané zo strany samotných členských štátov, čo je nakoniec aj prípad Slovenska,“ priblížila europoslankyňa. Dôležitejšie ako nové stratégie je tak zabezpečenie dodržiavania existujúcich pravidiel, ako aj alokácia dostatočného množstva zdrojov.

Viac..  EÚ prijala návrh rybolovných možností v Baltskom mori na rok 2021

Musí dôjsť k posilneniu povinností a možností vymáhania od tých, ktorí platné pravidlá porušujú. V opačnom prípade zostane ochrana ovzdušia vždy len na papieri,“ pripomenula Monika Beňová. Zdroje by mali ísť na podporu elektrifikácie, skvalitňovania verejnej dopravy, či budovania cyklotrás v mestách. Samosprávy musia mať zjednodušený prístup k financovaniu z európskych zdrojov, aby mali viac možností na znižovanie emisií z dopravy. Ich projekty by tiež mali byť omnoho viac cielené, uzavrela.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Reakcie slovenských europoslancov na Správu o stave Únie

Predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen predniesla v stredu dopoludnia na pôde Európskeho parlamentu …