Roman Vasilenko
Roman Vasilenko. PHOTO: redakcia/dub.

Námestník ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky Roman Vasilenko v Bratislave

Spolupráca medzi Slovenskom a Kazachstanom trvá už 25 rokov a je založená na vzájomnej pomoci v oblasti rozvoja obchodu, ekonomiky, zdravia a cestovného ruchu. V rozhovore pre Európske noviny zhodnotil doterajšiu spoluprácu námestník ministra zahraničných vecí Kazachstanu Roman Vasilenko.

Spoločné vzťahy medzi Slovenskom a Kazachstanom pretrvávajú už 25 rokov a stále ukrývajú potenciál. Strategické partnerstvo sa zakladá na rozvoji obchodu, ekonomiky, zdravia a cestovného ruchu.

Dnes máme v Kazachstane úspešne pôsobiacich 30 firiem so slovenským zastúpením, čo odzrkadľuje veľmi dobré vzájomne vzťahy. Z hľadiska vzájomnej spolupráce bol uplynulý rok 2018 oproti roku 2017 ešte viac úspešnejší. Slovenské firmy pôsobiace v Kazachstane spolupracujú v oblasti priemyslu, výstavby, energetiky a pod.

„Návšteva ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka v novembri roku 2016 v Astane bola vnímaná veľmi pozitívne. Priniesla nové vzájomné impulzy, aktivity medzi Kazachstanom a Slovenskom. Vážime si, že Slovensko participovalo na svetovej výstave EXPO 2017, ktorá sa uskutočnila v Astane. Spomedzi 150 krajín z celého sveta získalo striebornú medailu za najlepší dizajn pavilónu čo svedčí o jeho vysokom potenciály.“

V meste Saran, v centrálnom meste v Kazachstane, bola vybudovaná solárna elektráreň s kapacitou 100 MW. Čo je zaujímavé na tomto projekte je, že vznikol aj na základe iniciatívy Dušana Podgorského, slovenského veľvyslanca pôsobiaceho v Kazachstane  v rokoch 2007 – 2011. „Koordinoval investorov zo Slovenska, Čiech i Nemecka. Projekt bol zastrešený Európskou centrálnou bankou a dnes patrí k úspešným projektom.“

Významnou oblasťou rozvoja predstavuje i poľnohospodárske procesy. Okolo 220 mil. ha poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v Kazachstane ponúka výrazný potenciál v rámci poľnohospodárskej výroby, priemyslu s mäsovými výrobkami, ale i v oblasti služieb smerom na európsky trh o veľkosti 750 miliónov obyvateľov. O nič menej nie je zaujímavý ani trh v Číne, keďže sa jedná o takmer 1,5 miliardy obyvateľov. Kazachstan práve s touto krajinou zdieľa na východe spoločné hranice o dĺžke až 1500 km. Čína tak predstavuje jedného zo strategických obchodným partnerov v regióne. Kazachstan sa nachádza priamo v strede tejto významnej obchodnej križovatky.

„Koncom roka 2018 sme oslávili 25 rokov vzájomnej spolupráce.“ Potrebné je tiež spomenúť tri významné politické rozhovory so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukášom Parízekom, so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Vojtechom Ferenczom na spoločnom stretnutí v apríly minulého roku a napokon návšteva Petra Pelegriniho, premiéra vlády Slovenskej republiky v Astane. Išlo vôbec o prvú návštevu premiéra Slovenska v Kazachstane. Návšteva sa uskutočnila v rámci podnikateľského fóra, ktoré sa konalo na jeseň roku 2018 v Astane.

Ktoré ďalšie oblasti je možné vzájomne rozvíjať?

Je možné spomenúť päť základných bodov rozvoja krajiny, ktoré by mali Kazachstanu pomôcť v rozvoji regionálneho i nadregionálneho významu.

1) poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo patrí k oblasti s výrazným potenciálom spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti obrábania pôdy, mäsového priemyslu.

2) financie

Po medzinárodnej svetovej výstave EXPO 2017 sa z komplexu stalo medzinárodné finančné centrum Astana (Astana International Financial Centre – AIFC). Centrum je založené na anglickej báze. V tomto čase je tu zaregistrovaných vyše 50 svetových korporácii. Krajina im ponúkla nulové poplatky na 50 rokov od roku 2016.

3) bezvízový styk pre všetkých občanov Európskej únie a členov krajín OECD

Tento proces by mal slúžiť na rozvoj spolupráce medzi Kazachstanom a krajinami Európskej únie, či OECD. Bezvízový styk by mal pomôcť nie len ekonomike, ale najmä cestovnému ruchu.

4) cestovný ruch

Kazachstan patrí k stále k neobjavením krajinám, ktorá ponúka rôznorodú krajinu. Turizmus u nás je málo rozvinutý. Prestavuje približne 1 % HDP. Ponúkame však veľa možností v lete, v zime v oblasti rekreačného i športového turizmu. V tejto oblasti ma Slovensko skúsenosti, ktoré by mohli pomôcť objaviť krásy Kazachstanu.

5) digitalizácia

V rámci projektu „Digital Kazachstan Program“ plánujeme počas nasledujúcich štyroch rokov investovať vyše 300 mil. dolarov. Projekt by mal priniesť digitalizáciu v prvom rade v priemysle, školstve a štátnych inštitúciách. Kazachstan sa dnes nachádza v rebríčku digitalizácie krajín približne na 30. mieste.

Patrí medzi rozvojovú spoluprácu i zdravotníctvo?

Zdravotníctvo patrí k otvorením kapitolám spolupráce. Otvorenia slovenského pavilónu na EXPO 2017 v Astane sa zúčastnil slovenský minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Išlo zároveň o symbolické otvorenie nových možností spolupráce v tejto oblasti medzi oboma krajinami.

K ďalším perspektívnym rozvojovým oblastiam patrí napríklad sociálna oblasť. Ide o iniciatívu výmeny študentov medzi jednotlivými krajinami, výstavbu študentských internátov a pod..

Aký vplyv bude mať na obchod v regióne plánovaná „Nová Hodvábna cesta“?

Momentálne Kazachstan disponuje s 2500 km novými železničnými traťami, ktoré spájajú východ a západ krajiny. Čínsky prezident Si Ťin-pching v september 2013 povedal, že Kazachstan patrí k prvým krajinám na ceste z Číny do Európy. Táto nová infraštruktúra patrí k tranzitnej sieti, ktorá prepája nielen Čínu s Európskou úniou, ale i s Ruskom, Fínskom, či Poľskom. Problémom sa však stávajú hraničné kontroly tovarov. Je snaha ich zjednodušovať, či eliminovať. K novým významným tranzitným koridorom medzi východom a západom patrí Almaty-Horgos. Preprava kontajnerovej prepravy od roku 2010 rastie a do roku 2020-21 je snaha ustáliť objem prepravy na 2,5 mil. kontajnerov cez krajinu.

Záverom treba spomenúť, že návšteva námestníka ministra zahraničných vecí Romana Vasilenka nemala len ekonomický charakter, ale i politický. Išlo i o vyjadrenie podpory Slovensku ako predsedajúcej krajine OECD s možnosťou vzájomnej výmeny skúseností. S témami, ktoré nie len v rámci OECD patria momentálne k najdiskutovanejším. Kazachstan má bohaté skúsenosti s antisemitizmom a toleranciou medzi jednotlivými menšinami.  V tejto krajine sa nachádza približne 130 menším, čo predstavuje naozaj kultúrny mix. 17 náboženstiev, od islamu po kresťanstvo, od ortodoxnej až po židovskú vieru predstavuje unikátnu koexistenciu.

Viac..  Klub 500: Prijatie európskej smernice o odmeňovaní by uškodilo firmám i samotným zamestnancom

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Danko

Andrej Danko v Kazachstane ľutoval, že tam nechodí viac politikov z Európskej únie

KAZACHSTAN / Patrí medzi najväčšie krajiny na svete. S obrovskými zásobami nerastných surovín sa radí medzi …