zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nová dohoda EÚ zvýši transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok

Európska komisia, Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o návrhu Európskej komisie na novú smernicu týkajúcu sa vytvárania transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienok, najmä pre pracovníkov s neštandardnými formami zamestnania. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uvítala dohodu týmto vyhlásením:

„Vďaka našej iniciatíve zaručiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky budeme chrániť viac pracovníkov v celej Európe. Najmä čoraz vyšší počet tých, ktorí využívajú nové formy práce, ako sú tzv. flexijobs (pružné pracovné miesta), zmluvy na prácu na vyžiadanie, ako aj prácu v domácnosti.

Všetci pracovníci – bez ohľadu na dĺžku zmluvy a pracovného času – budú vedieť od nástupu do zamestnania, aké sú ich práva a povinnosti. Pracovníci budú mať právo dohodnúť sa so svojím zamestnávateľom o tom, kedy majú byť k dispozícii, a s akým predstihom majú byť o tom informovaní. Pracovníci pracujúci na vyžiadanie už nemôžu byť prepustení, ak odmietnu prácu oznámenú s minimálnym predstihom. Zamestnávatelia už nemôžu brániť pracovníkom so zmluvou s nestanoveným pracovným časom, aby prijali prácu navyše u iného zamestnávateľa.

Chcela by som poďakovať spravodajcovi Enrique Calvet Chambonovi a tieňovým spravodajcom, ktorí rokovali v mene Európskeho parlamentu, ako aj rumunskému predsedníctvu Rady. Táto dohoda by sa teraz mala rýchlo potvrdiť. Bude mať veľmi konkrétny, hmatateľný a pozitívny vplyv na približne 200 miliónov pracovníkov v celej EÚ. A o tom je sociálna Európa.“

Ďalšie kroky

Túto predbežnú dohodu musí teraz oficiálne prijať Európsky parlament aj Rada.

Viac..  Múzeum holokaustu v Seredi obnovili za eurofondy. VIDEO

Súvislosti

Návrh Komisie na smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach je aktualizáciou tzv. smernice o písomnom vyhlásení. Táto smernica pochádza z roku 1991, ale odvtedy sa svet práce výrazne zmenil. Demografické zmeny viedli k väčšej rozmanitosti pracujúceho obyvateľstva, digitalizácia uľahčila vznik nových foriem zamestnania a objavili sa nové a flexibilnejšie pracovnoprávne vzťahy. V uplynulých rokoch sa 1 zo 4 pracovných zmlúv týkala atypických foriem zamestnania, čiže všetkých pracovných miest bez trvalej pracovnej zmluvy alebo zmluvy na plný úväzok. Ide o „klasickú“ prácu na kratší pracovný čas až po prácu na vyžiadanie bez zaručeného pracovného času.

V snahe posilniť sociálny rozmer Európy a v rámci zavádzania Európskeho piliera sociálnych práv Komisia v decembri 2017 navrhla iniciatívu týkajúcu sa transparentných a predvídateľných pracovných podmienok. Jej cieľom je rozšíriť a modernizovať existujúce povinnosti informovať každého pracovníka o jeho pracovných podmienkach. Zameriava sa aj na vytvorenie nových minimálnych noriem na zabezpečenie toho, aby sa výhody vyplývajúce z vyššej predvídateľnosti a prehľadnosti pracovných podmienok vzťahovali na všetkých pracovníkov vrátane ľudí s atypickými zmluvami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák o uvoľňovaní pravidiel cestovania do EÚ: Rovnaké pravidlá musia platiť aj pre cestujúcich z tretích krajín

EÚ/SLOVENSKO / Brusel navrhuje uvoľňovať opatrenia pre cestujúcich z takzvaných tretích krajín do Európskej únie. Kým …