zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nová dohoda EÚ zvýši transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok

Európska komisia, Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o návrhu Európskej komisie na novú smernicu týkajúcu sa vytvárania transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienok, najmä pre pracovníkov s neštandardnými formami zamestnania. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uvítala dohodu týmto vyhlásením:

„Vďaka našej iniciatíve zaručiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky budeme chrániť viac pracovníkov v celej Európe. Najmä čoraz vyšší počet tých, ktorí využívajú nové formy práce, ako sú tzv. flexijobs (pružné pracovné miesta), zmluvy na prácu na vyžiadanie, ako aj prácu v domácnosti.

Všetci pracovníci – bez ohľadu na dĺžku zmluvy a pracovného času – budú vedieť od nástupu do zamestnania, aké sú ich práva a povinnosti. Pracovníci budú mať právo dohodnúť sa so svojím zamestnávateľom o tom, kedy majú byť k dispozícii, a s akým predstihom majú byť o tom informovaní. Pracovníci pracujúci na vyžiadanie už nemôžu byť prepustení, ak odmietnu prácu oznámenú s minimálnym predstihom. Zamestnávatelia už nemôžu brániť pracovníkom so zmluvou s nestanoveným pracovným časom, aby prijali prácu navyše u iného zamestnávateľa.

Chcela by som poďakovať spravodajcovi Enrique Calvet Chambonovi a tieňovým spravodajcom, ktorí rokovali v mene Európskeho parlamentu, ako aj rumunskému predsedníctvu Rady. Táto dohoda by sa teraz mala rýchlo potvrdiť. Bude mať veľmi konkrétny, hmatateľný a pozitívny vplyv na približne 200 miliónov pracovníkov v celej EÚ. A o tom je sociálna Európa.“

Ďalšie kroky

Túto predbežnú dohodu musí teraz oficiálne prijať Európsky parlament aj Rada.

Viac..  Ivan Štefanec: Obťažovanie detí na internete musíme zastaviť

Súvislosti

Návrh Komisie na smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach je aktualizáciou tzv. smernice o písomnom vyhlásení. Táto smernica pochádza z roku 1991, ale odvtedy sa svet práce výrazne zmenil. Demografické zmeny viedli k väčšej rozmanitosti pracujúceho obyvateľstva, digitalizácia uľahčila vznik nových foriem zamestnania a objavili sa nové a flexibilnejšie pracovnoprávne vzťahy. V uplynulých rokoch sa 1 zo 4 pracovných zmlúv týkala atypických foriem zamestnania, čiže všetkých pracovných miest bez trvalej pracovnej zmluvy alebo zmluvy na plný úväzok. Ide o „klasickú“ prácu na kratší pracovný čas až po prácu na vyžiadanie bez zaručeného pracovného času.

V snahe posilniť sociálny rozmer Európy a v rámci zavádzania Európskeho piliera sociálnych práv Komisia v decembri 2017 navrhla iniciatívu týkajúcu sa transparentných a predvídateľných pracovných podmienok. Jej cieľom je rozšíriť a modernizovať existujúce povinnosti informovať každého pracovníka o jeho pracovných podmienkach. Zameriava sa aj na vytvorenie nových minimálnych noriem na zabezpečenie toho, aby sa výhody vyplývajúce z vyššej predvídateľnosti a prehľadnosti pracovných podmienok vzťahovali na všetkých pracovníkov vrátane ľudí s atypickými zmluvami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …