novinari
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia: Obeťou trestného činu sa môže stať ktokoľvek z nás

Vyhlásenie komisárky Jourovej pri príležitosti Európskeho dňa obetí trestných činov

„Dnes myslím na všetky deti, ženy a mužov, ktorí sa stali obeťami trestného činu. A v tento deň opäť vyjadrujem úctu pánovi Jánovi Kuciakovi, ktorý bol pred rokom zavraždený. Musíme chrániť novinárov pred akoukoľvek formou zastrašovania a útokov.

Obeťou trestného činu sa môže stať ktokoľvek z nás. Nie všetky obete však trestný čin nahlásia: odhadujeme, že okrem 25 miliónov trestných činov, ktoré sa v EÚ nahlásia, dôjde k spáchaniu ďalších 75 miliónov, ktoré nie sú nikde evidované. Musíme s tým skončiť. Obete často nekontaktujú políciu, pretože sa boja páchateľa alebo negatívnych dôsledkov trestného konania.

Každá obeť trestného činu v EÚ môže v súčasnosti využiť súbor jasných práv bez ohľadu na to, kde v Európskej únii je trestný čin spáchaný. Predovšetkým smernica o právach obetí, ktorá nadobudla účinnosť v novembri 2015, zaručuje obeti právo, aby bola uznaná a aby sa s ňou zaobchádzalo s rešpektom, profesionálne a nediskriminačne. Hlavným cieľom týchto vysokých štandardov je zabrániť tomu, aby obete utrpeli počas trestného konania ďalšiu ujmu.

Niektoré členské štáty toto pravidlo EÚ ešte stále úplne netransponovali, a to ani tri roky po uplynutí lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva. Pre Komisiu je vykonávanie uvedenej smernice prioritou a je odhodlaná zabezpečiť jej riadne fungovanie v praxi.

Zabezpečím, aby sa tieto pravidlá EÚ uplatňovali v celej Únii. Vykonám všetko, čo treba, vrátane právnych krokov. Bez ohľadu na to, kde žijete alebo odkiaľ pochádzate, ak sa stanete obeťou trestného činu v Európe, mali by ste vždy dostať pomoc a podporu, akú potrebujete.“

Súvislosti

Viac..  Pomoc susedom: slovenskí hasiči ukončili činnosť v lokalite Dolné Rakúsko

22. február znamená Európsky deň obetí trestných činov. Európska komisia prijala celý rad opatrení na boj proti násiliu a pomoc obetiam trestných činov:

  • Od novembra 2015 stanovuje smernica o právach obetí súbor záväzných práv obetí trestných činov a povinnosti členských štátov EÚ zabezpečiť tieto práva v praxi.
  • V marci 2017 EÚ prijala pravidlá na posilnenie práv obetí terorizmu. Nové pravidlá mali byť transponované do septembra 2018. Smernicu dosiaľ netransponovalo deväť členských štátov.
  • V októbri 2017 bola Joëlle Milquetová vymenovaná za osobitnú poradkyňu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera pre otázky odškodnenia obetí trestných činov. Jej úlohou je poskytovať poradenstvo o tom, ako môže Komisia podporiť lepšie vykonávanie existujúcich pravidiel týkajúcich sa odškodňovania obetí trestných činov vrátane obetí terorizmu a čoskoro predloží správu o tejto práci.
  • Vo februári 2018 sa komisárka Jourová zúčastnila stretnutia odborníkov na vysokej úrovni v oblasti práv obetí. Odborníci dospeli k záveru, že hoci sa v oblasti ochrany obetí dosiahol pokrok, pravidlá týkajúce sa práv obetí nie sú vždy správne uplatňované.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Korcok

I. Korčok: Presadzovanie právneho štátu a ochrana novinárov sú integrálnou súčasťou našej politiky

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok v pondelok po skončení Rady pre zahraničné …