nakladne automobily
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ podniká kroky na zníženie emisií CO2 z nákladných vozidiel

EÚ podniká kroky na zníženie emisií CO2 z nákladných vozidiel. Rumunské predsedníctvo Rady dosiahlo predbežnú dohodu so zástupcami Európskeho parlamentu o nových pravidlách, ktorými sa stanovujú záväzné ciele znižovania emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel. Predbežnú dohodu, ktorá sa dosiahla, musia teraz potvrdiť členské štáty.

Novými pravidlami sa zabezpečí, že v období rokov 2025 až 2029 budú nové nákladné autá vypúšťať v priemere o 15 % menej CO2 v porovnaní s úrovňami emisií z roku 2019. Od roku 2030 budú musieť vypúšťať v priemere o 30 % menej CO2. Tieto ciele sú záväzné a výrobcovia nákladných áut, ktoré ich nebudú spĺňať, budú musieť platiť finančnú sankciu v podobe poplatku za nadmerné emisie.

“Po prvýkrát stanovujeme ciele, ktoré sa týkajú znižovania emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel. Dnešnou dohodou vypĺňame medzeru v európskych právnych predpisoch v oblasti životného prostredia. Zabezpečí, aby sektor ťažkých úžitkových vozidiel začal prispievať svojím dielom k našim cieľom v oblasti klímy. Sme odhodlaní plniť sľuby, ktoré sme dali v rámci Parížskej dohody,” uviedla Grațiela Leocadia Gavrilescuová, rumunská podpredsedníčka vlády a ministerka životného prostredia.

Okrem stanovenia záväzných cieľov sa spoluzákonodarcovia dohodli na posilnení systému stimulov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (VNNE), ktorý pre sektor ťažkých úžitkových vozidiel navrhla Európska komisia. Zo systému VNNE sa vyňali autobusy a autokary, pretože stimuly pre tieto typy vozidiel sú už súčasťou iných opatrení.

Spoluzákonodarcovia sa ďalej dohodli na osobitných opatreniach, ktorými sa zabezpečí dostupnosť hodnoverných a spoľahlivých údajov. Údaje sa získajú prostredníctvom palubných zariadení, ktoré monitorujú skutočnú spotrebu paliva a energie ťažkých úžitkových vozidiel.

Rada už minulý rok prijala nariadenie, ktoré prináša technický základ pre tieto nové pravidlá, keďže sa v ňom podrobne stanovuje spôsob, akým sa emisie CO2 budú musieť monitorovať a nahlasovať.

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Kontext a ďalšie kroky

Emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel vrátane nákladných automobilov, autobusov a autokarov predstavujú približne 6 % celkových emisií CO2 v EÚ a približne 27 % celkových emisií CO2 v cestnej doprave. V júni 2018 prijala Rada pravidlá týkajúce sa monitorovania a nahlasovania emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel. V právnych predpisoch EÚ nie sú momentálne stanovené žiadne požiadavky na znižovanie emisií CO2 z takýchto vozidiel.

Komisia prijala návrh tohto nového nariadenia 17. mája 2018. Jeho cieľom je stanoviť emisné normy pre CO2 z nových ťažkých úžitkových vozidiel, a tým pomôcť členským štátom dosiahnuť ich ciele v oblasti znižovania emisií dohodnuté v rámci nariadenia o spoločnom úsilí. Európsky parlament schválil svoju pozíciu 14. novembra 2018. Rada schválila svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) 20. decembra 2018. Rokovania s Európskym parlamentom sa začali 8. januára 2019 a ukončili sa touto dohodou.

Predbežnú dohodu, ktorá sa dosiahla, musia teraz potvrdiť členské štáty. Hlasovaním ju musí potvrdiť aj Európsky parlament. Až potom bude Rada môcť nariadenie formálne prijať – malo by k tomu dôjsť do konca mája.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …