Figel
Ján Figeľ. PHOTO: Archív JF.

Ján Figeľ: Sekulárna EÚ a náboženská sloboda

Základom slobodnej spoločnosti a teda aj liberálnej demokracie je sloboda myslenia, svedomia, viery a presvedčenia. V týchto dimenziách života človeka sa totiž prejavuje najhlbší rozmer osobnej slobody a dôstojnosti každej osoby. V totalitných režimoch sú tieto práva obmedzované, ba potláčané. A logicky sú obmedzované aj súvisiace základné práva – sloboda prejavu, zhromažďovania, združovania, atď.  Aj liberálna demokracia sa však dostáva do vnútorného konfliktu, ba až do krízy, ak o tieto slobody nedbá alebo ich v mene tzv. politickej korektnosti alebo z vôle väčšinového postoja odmieta.

Keď som bol v máji 2016 vymenovaný za prvého osobitného vyslanca Európskej únie pre podporu slobody náboźenstva alebo viery (presvedčenia) vo svete, pre mnohých to bolo prekvapenie a pre iných povzbudenie. Totiž Únia ako sekulárne zoskupenie 28 štátov sa odhodlala na vyjadrovanie v záležitostiach, pri ktorých dovtedy za 60 rokov existencie často absentovala. V agende, ktorá je veľmi zložitá a citlivá. Nedostatok náboženskej slobody sa prejavuje v neznášanlivosti, diskriminácii, prenasledovaní, ba až v genocídnej likvidácii príslušníkov odmietaných komunít. Práve genocída kresťanov, jezídov a iných skupín zo strany militantnej organizácie ISIS na území Iraku a Sýrie bola tým iniciačným momemtom pre uvedené rozhodnutie Junckerovej komisie.

Európske dejiny sú plné krvavých lekcií o totalitných ideológiách, masovom až genocídnom vraždení, rozdelení kontinentu na zónu slobody a na zónu poroby. Zároveň cez odmietnutie totalitných ideológií, zmierenie a prijatie základných ľudských práv a pravidiel spravodlivej, vzájomne výhodnej spolupráce súčasná EÚ ponúka inšpiráciu aj pre okolitý svet. Únia potvrdzuje, že mierové spolužitie v rozmanitosti je možné, ak sa opiera o spoločné hodnoty a rozvíja spoločné záujmy zúčastnených členov. Stabilita a rozumná spolupráca prináša prosperitu. Preto je dnes priestor EÚ tak atraktívny pre vstup ďalších krajín, preto rastie záujem britských občanov o zotrvanie v Únii, preto sa do Európy snažia dostať mnohí utečenci a ekonomickí migranti.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Štáty EÚ sú na čele rebríčka slobody tlače, ale rozdiely medzi nimi sú obrovské

Európska únia je dnes viac, než len jednotný ekonomický a obchodný trh. Aj preto sa musí usilovať o uchovanie a o podporu hodnôt, na ktorých vznikala a ktoré sú predpokladom pre lepšie, ľudskejšie 21. storočie vo svete. Je to náš záujem i naša spoluzodpovednosť.

Komentár pripravil Ján Figeľ

O Ján Figeľ

Ján Figeľ
Ján Figeľ je Osobitným vyslancom EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Je to skúsený slovenský a európsky politik. Pôsobil ako Hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do EU, potom ako prvý slovenský eurokomisár. Bol predsedom KDH (2009 - 16), vicepremiérom a ministrom dopravy, podpredsedom NR SR.

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …