Slovensko vlajka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Správa o Slovensku 2019: Ekonomicky sa nám darí, ale zaostávame v kľúčových oblastiach

Dnes bola zverejnená Správa o Slovensku 2019, ktorá je súčasťou tzv. zimného balíčka Európskeho semestra. V správe sa môžeme dozvedieť ako EK vníma Slovensko v rôznych oblastiach. Tieto správy prijíma EK každý rok pre všetky členské štáty Únie.

Správa o Slovensku 2019 sa venuje hospodárskej situácií a trendom, investíciám; zdaňovaniu, zdravotníctvu; politikám zamestnanosti; vzdelávaniu; podnikateľskému prostrediu, ako aj kvalite verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcií, verejné obstarávanie, súdnictvo, EU fondy a riadenie ľudských zdrojov; ako aj sektorovým politikám (výskum a inovácie, energetika a životné prostredie). Správa zároveň vyhodnocuje pokrok a reformné úsilie Slovenska v jednotlivých politikách, poukazuje na pozitívne výsledky a upozorňuje na výzvy a pretrvávajúce problémy.

Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast a to najmä – kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita životného prostredia. Ďalšími dôležitými výzvami zostávajú: starnutie populácie, automatizácia, robotizácia a digitalizácia. EU fondy predstavujú príležitosť a ponúkajú možnosti investovať do týchto oblastí a zlepšiť tak rastové vyhliadky do budúcnosti.

Viac..  Klub 500 vyzýva vládu, aby zachovala štátnu pomoc do konca roka

Tohtoročná správa o Slovensku navyše prepája dva procesy: i) Európsky semester, čiže koordináciu hospodárskych politík a ii) vyjednávanie financovania priorít z fondov pre Kohéznu politiku po roku 2020. Súčasťou tohtoročnej správy je aj príloha, v ktorej Európska komisia definuje konkrétne investičné potreby Slovenska, ktoré by mohli byť financované z fondov pre Kohéznu politiku (eurofondy) v rokoch 2021 – 2027. Tieto priority budú aj predmetom diskusií o nastavení budúcich operačných programov medzi Európskou komisiou a Slovenskom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …