komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko dostalo vysvedčenie, hodnotenie nevyšlo najlepšie

BRATISLAVA / Slovensko opäť dostalo vysvedčenie. Tentokrát nám ho vystavila Európska komisia. V niektorých oblastiach uznáva a chváli náš vysoký hospodársky rast či rekordne nízku nezamestnanosť, z niektorých predmetov však prepadávame.

Európska komisia pozitívne hodnotí vysoký hospodársky rast a výrazne nízkou nezamestnanosťou. Pozitívna je aj pomerne stabilná inflácia.

“Čo sa týka HDP, Slovensko rastie takmer najviac v Európe. Myslím, že sme 2. v poradí. Z hľadiska HDP, nezamestnanosti a tak ďalej, to všetko vyzerá pre Slovensko dobre. Ekonomicky a makroekonomicky sa Slovensku darí, ale zaostávame v oblastiach, ktoré sú pre budúci rast kľúčové,” vyjadril sa vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko.

Európska komisia negatívne hodnotí veľké regionálne rozdiely, nízke a neefektívne využívanie eurofondov, či spomalenie konvergencie. To znamená, že približovanie sa Slovenska k priemeru Európskej únie stagnuje. Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa HDP zvýšilo z vyše 50 percent na takmer 80 percent priemeru a na tejto úrovni sme zastali.

Doteraz Slovensko profitovalo z lacnej pracovnej sily, čo sa však nateraz vyčerpalo. Odborníci tvrdia, že práve toto je signálom pre Slovensko, že musí zmeniť štýl ekonomiky.

Viac..  Malé a stredné podniky v EÚ boli v roku 2020 podporené sumou 29 miliárd eur

“Potrebujeme podporovať investície do výskumu, vývoja a inovácií, aby sme naštartovali inovačnú ekonomiku, aby sme podporovali miesta s vyššou pridanou hodnotou. Keď sa pozrieme na celkový objem investícií, ktoré idú na podporu tejto oblasti. Momentálne je to 0.88 percenta, čo je pod priemerom EÚ,” poznamenala Ľudmila Majláthová, Ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V oblasti vzdelávania máme veľké nedostatky a to od predškolského vzdelávania až po kvalitu učiteľov. Práve investície do vzdelávania by mali byť kľúčovými.

Správa Európskej komisie o stave Slovenskej republiky je na svete. Teraz nasleduje diskusia o tejto analýze a v máji budú jasné aj konkrétne odporúčania a opatrenia.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nezamestnanost

Nezamestnanosť v únii v októbri zotrvala na hodnote 6,7 %

Miera nezamestnanosti podľa sezónne upravených údajov v eurozóne v októbri klesla na 7,3 percenta zo …