zdravotnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori preskúmajú opatrenia EÚ proti multirezistentným baktériám

Európsky dvor audítorov v súčasnosti vykonáva audit opatrení EÚ proti multirezistentným baktériám, vrátane baktérií, ktoré sa stali odolnými voči antibiotikám. Audítori konkrétne preskúmajú, ako Európska komisia a príslušné agentúry riadia kľúčové činnosti a zdroje v tejto oblasti. Posúdia tiež relevantnosť a účinnosť príspevkov a podpory EÚ.

Antimikrobiálna rezistencia sa vyskytuje u ľudí i zvierat, keď sa mikróby ako baktérie, vírusy, parazity či huby stanú odolnými voči liekom, ktoré predtým zabezpečovali účinnú liečbu. Infekcie spôsobené baktériami rezistentnými voči liekom spôsobujú v EÚ každoročne približne 33 000 úmrtí a hospodárske straty vo výške zhruba 1,5 mld. EUR. Svetová banka varuje, že do roku 2050 by takéto infekcie mohli spôsobiť celosvetové hospodárske škody porovnateľné s finančnou krízou z roku 2008.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu opatrení EÚ na riešenie antimikrobiálnej rezistencie. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Antimikrobiálna rezistencia je jedným z najvážnejších ohrození zdravia, akému čelíme,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit.V rámci nášho auditu preskúmame opatrenia EÚ na podporu opatrnejšieho využívania antimikrobiálnej liečby a výskumu zameraného na vývoj novej liečby.“

EÚ vytvorila niekoľko iniciatív v oblasti politiky boja proti antimikrobiálnej rezistencii vrátane akčného plánu „jedno zdravie“, rámca EÚ pre monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie vo veterinárnej oblasti, jednotnej akcie EÚ týkajúcej sa antimikrobiálnej rezistencie a programu New Drugs for Bad Bugs (nové lieky na zlé mikróby) na podporu výskumu a vývoja.

Viac..  ZDRAVOTNÍCTVO: Európska agentúra pre lieky by mala byť v budúcnosti lepšie pripravená na mimoriadne situácie

Audit bude zahŕňať opatrenia a programy, ktoré riadia príslušné generálne riaditeľstvá Komisie a agentúry EÚ, napríklad Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, spoločný podnik 2 SK pre iniciatívu pre inovačné lieky či Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny.

Audítori konkrétne preskúmajú, či Komisia a agentúry EÚ:

o riadia kľúčové činnosti a zdroje dobre,

o účinne prispievajú k znižovaniu antimikrobiálnej rezistencie a propagácii opatrnejšieho využívania antimikrobiálnej liečby zvierat,

o majú vhodné mechanizmy na koordináciu a vyhodnocovanie podpory EÚ určenej na výskum antimikrobiálnej rezistencie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …