zdravotnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori preskúmajú opatrenia EÚ proti multirezistentným baktériám

Európsky dvor audítorov v súčasnosti vykonáva audit opatrení EÚ proti multirezistentným baktériám, vrátane baktérií, ktoré sa stali odolnými voči antibiotikám. Audítori konkrétne preskúmajú, ako Európska komisia a príslušné agentúry riadia kľúčové činnosti a zdroje v tejto oblasti. Posúdia tiež relevantnosť a účinnosť príspevkov a podpory EÚ.

Antimikrobiálna rezistencia sa vyskytuje u ľudí i zvierat, keď sa mikróby ako baktérie, vírusy, parazity či huby stanú odolnými voči liekom, ktoré predtým zabezpečovali účinnú liečbu. Infekcie spôsobené baktériami rezistentnými voči liekom spôsobujú v EÚ každoročne približne 33 000 úmrtí a hospodárske straty vo výške zhruba 1,5 mld. EUR. Svetová banka varuje, že do roku 2050 by takéto infekcie mohli spôsobiť celosvetové hospodárske škody porovnateľné s finančnou krízou z roku 2008.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu opatrení EÚ na riešenie antimikrobiálnej rezistencie. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Antimikrobiálna rezistencia je jedným z najvážnejších ohrození zdravia, akému čelíme,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit.V rámci nášho auditu preskúmame opatrenia EÚ na podporu opatrnejšieho využívania antimikrobiálnej liečby a výskumu zameraného na vývoj novej liečby.“

EÚ vytvorila niekoľko iniciatív v oblasti politiky boja proti antimikrobiálnej rezistencii vrátane akčného plánu „jedno zdravie“, rámca EÚ pre monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie vo veterinárnej oblasti, jednotnej akcie EÚ týkajúcej sa antimikrobiálnej rezistencie a programu New Drugs for Bad Bugs (nové lieky na zlé mikróby) na podporu výskumu a vývoja.

Viac..  Michal Šimečka: Sme jedinou krajinou v EÚ, ktorá nemá záujem o nové investície do zdravotníctva

Audit bude zahŕňať opatrenia a programy, ktoré riadia príslušné generálne riaditeľstvá Komisie a agentúry EÚ, napríklad Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, spoločný podnik 2 SK pre iniciatívu pre inovačné lieky či Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny.

Audítori konkrétne preskúmajú, či Komisia a agentúry EÚ:

o riadia kľúčové činnosti a zdroje dobre,

o účinne prispievajú k znižovaniu antimikrobiálnej rezistencie a propagácii opatrnejšieho využívania antimikrobiálnej liečby zvierat,

o majú vhodné mechanizmy na koordináciu a vyhodnocovanie podpory EÚ určenej na výskum antimikrobiálnej rezistencie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …