Domov / KOMENTÁRE A ANALÝZY / Ján Figeľ: Sila spravodlivosti
figel
Ján Figeľ. PHOTO: Archív JF.

Ján Figeľ: Sila spravodlivosti

Hlavne od obdobia historického rozšírenia Únie v roku 2004 stále nástojčivejšie zaznieva volanie po silnej Európe. Čo je silná EÚ? Ekonomická, ochodná a finančná mocnosť? Bezpečná pevnosť? Alebo niečo iné?

Je pravda, že silu každej reťaze určuje jej najslabší článok. Preto bola napríklad nesolvenstnosť skupiny krajín (PIIGS) po roku 2010 a zvlášť kríza Grécka priamou hrozbou pre celú eurozónu a nepriamo pre celú EÚ. No rozumná a postupná finančná a makroekonomická terapia spolu s evidentným úsilím Grécka upevnili stabilitu eura a posilnili eurozónu ako celok. Hospodársky a obchodne sa EÚ stala najsilnejším blokom sveta. Necelých 7% populácie sveta produkuje tovary a služby v ročnom objeme 15 300 miliárd eur (2017), teda 16,5% svetového HDP. Stačí to?

Ekonomický a obchodný obor však stojí na hlinených nohách, čo sa týka bezpečnosti a obrany. Výzvy prezidenta USA D. Trumpa voči spojencom i jeho viaceré jednostranné kroky sú novými podnetmi pre formujúcu sa európsku bezpečnostnú obrannú politiku.

Schengenský systém ako veľmi viditeľný a citlivý fenomén “Európy bez hraníc” sa v uplynulých rokoch vďaka miliónovej vlne utečencov a migrantov otriasal v základoch. Vonkajšie hranice vnútorne otvorenej EÚ si vyžadujú efektívnu bezpečnostnú spoluprácu všetkých členov. Je to spoločný záujem a primárna povinnosť verejnej moci voči občanom.

Viac..  Slováci majú drahší alkohol ako Nemci či krajiny V4

Silu spoločenstva reprezentuje viac kvalita než kvantita členov. Preto rešpektovanie princípov právneho štátu, nezávislá súdna moc a účinný boj s korupciou v členských štátoch sa stali predpokladom úspechu celej Únie. Vytvorenie úradu európskeho prokurátora tomuto úsiliu napomôže. Ale základom sú a budú národní prokurátori. Nesmú byť slepí a hluchí voči porušovaniu zákonnosti, zvlášť voči zneužívaniu a korumpovaniu politickej a policajnej moci.

Spravodlivosť vo vnútroštátnych a v medzinárodných vzťahoch je veľmi potrebná. Pokoj vo svete je totiž ovocím spravodlivosti. Jadrom práva je rešpektovanie základných ľudských práv a plnenie dohovorov. Byť “lídrom ľudstva” na báze spravodlivosti a solidarity – to je jeden z odkazov Roberta Schumana a otcov-zakladateľov pre zjednotenú Európu. Súčasný svet veľmi potrebuje obhajcov dôstojnosti človeka ako základu spravodlivosti.

Silná Európa – to je predovšetkým spravodlivá, akcieschopná Európa. Najlepším príspevkom pre takúto Európu bude spravodlivé a zodpovedné Slovensko. Iba slušnosť v politike nestačí. Dokonca slušnosť bez spravodlivosti je škodlivou, ba nebezpečnou maskou.

Komentár pripravil Ján Figeľ.

O Ján Figeľ

Ján Figeľ
Ján Figeľ je Osobitným vyslancom EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Je to skúsený slovenský a európsky politik. Pôsobil ako Hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do EU, potom ako prvý slovenský eurokomisár. Bol predsedom KDH (2009 - 16), vicepremiérom a ministrom dopravy, podpredsedom NR SR.

Odporúčame pozrieť

alkohol

Slováci majú drahší alkohol ako Nemci či krajiny V4

BRATISLAVA – Cena alkoholických nápojov, teda liehovín, vína a piva, bola v minulom roku v …