europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Aj napriek všetkým doterajším krokom sú ženy v Európskom parlamente v menšine

Európsky parlament je už dlhé roky silným obhajcom práv žien a rodovej rovnosti. Tento rok sa na Medzinárodný deň žien rozhodol venovať téme žien v politike.

Aj napriek všetkým doterajším krokom sú v Európskom parlamente ženy v menšine. Tvoria len 36% všetkých poslancov.

Pred prvými priamymi voľbami do Európskeho parlamentu v roku 1979, keď boli europoslanci delegátmi národných parlamentov, tu bolo žien žalostne málo. Od roku 1952 do roku 1979 tu pôsobilo len 31 europoslankýň.

Následne začali počty poslankýň postupne rásť. Prvou predsedníčkou prvého priamo zvoleného Európskeho parlamentu bola žena – Francúzka Simone Veil.

Európsky parlament a rodová rovnosť

Európska únia podporuje rovnosť medzi mužmi a ženami už niekoľko desaťročí. Už v Rímskej zmluve z roku 1957 (čl. 119) bol zakotvený princíp, že obe pohlavia majú za rovnakú prácu dostať rovnako zaplatené. Od tých časov princíp rodovej rovnosti len nabral na dôležitosti.

V januári tohto roku prijal Európsky parlament uznesenie, kde podčiarkol dôležitosť toho, aby sa viac žien objavovalo na predvolebných kandidátskych listinách. Poslanci okrem toho rázne vyzvali európske politické strany a ich členov, aby pred tohtoročnými európskymi voľbami zabezpečili rodovo vyvážené kandidátske listiny.

Viac..  Európsky parlament schválil kontroverzný zákon pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete

Počas súčasného mandátu parlament apeloval na zavedenie opatrení proti sexuálnemu obťažovaniu, silnejšie zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách a väčšie zastúpenie žien na nasledujúce volebné obdobie.

V roku 2012 europoslanci uvítali kvóty, ktoré zaviedli viaceré členské štáty s cieľom dostať viac žien do politiky a vyzvali ostatné krajiny, aby nasledovali ich príklad.

V roku 2001 parlament prijal uznesenie, kde pripomína, že lepšie zastúpenie žien v politike posilňuje demokraciu a je podstatné na to, aby boli požiadavky žien brané do úvahy pri vytváraní politík.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Proti koronavírusu je už plne zaočkovaných 200 miliónov Európanov, teda viac ako polovica dospelej populácie …