ocean
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chráni Severný ľadový oceán. Má prijať dohodu o boji proti neregulovanému rybolovu

EÚ sa čoskoro stane zmluvnou stranou medzinárodnej dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu.

Rada prijala rozhodnutie o uzavretí takejto dohody, ktorú 3. októbra 2018 podpísalo päť pobrežných štátov Severného ľadového oceánu – Kanada, Dánsko (konajúce v mene Grónska a Faerských ostrovov), Nórsko, Rusko a Spojené štáty – spolu s Čínou, EÚ, Islandom, Japonskom a Južnou Kóreou.

“S hrdosťou oznamujem, že EÚ bude čoskoro stranou tejto historickej dohody, ktorá po prvýkrát v histórii chráni Severný ľadový oceán a jeho krehký ekosystém. Ide o zásadný krok pre dosiahnutie väčšej udržateľnosti a posilnenie správy oceánov,” uviedol Petre Daea, rumunský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a predseda Rady.

Cieľom tejto dohody je predísť neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu prostredníctvom uplatňovania preventívnych ochranných a riadiacich opatrení v rámci dlhodobej stratégie ochrany morských ekosystémov a zabezpečenia ochrany a udržateľného využívania populácií rýb.

Desať dotknutých zmluvných strán sa v rámci tejto dohody dohodlo na zákaze komerčného rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu na počiatočné obdobie 16 rokov (malo by sa automaticky obnoviť každých päť rokov), kým vedci nepotvrdia, že tento rybolov možno vykonávať udržateľným spôsobom, a kým sa zmluvné strany nedohodnú na mechanizmoch na zabezpečenie udržateľnosti populácií rýb.

Viac..  POZVÁNKA NA DNES: Diskusia o energetike budúcnosti

Toto je prvý raz, čo sa na šíre more Severného ľadového oceánu vzťahuje medzinárodný systém ochranných a riadiacich opatrení.

Kontext a ďalšie kroky

Šíre more v strednej časti Severného ľadového oceánu bolo donedávna celoročne pokryté ľadom, v dôsledku čoho bol rybolov v týchto vodách nemožný. Vplyvom globálneho otepľovania sa však objem ľadovej pokrývky v posledných rokoch výrazne znížil.

Napriek tomu, že je nepravdepodobné, že sa komerčný rybolov na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu stane v blízkej budúcnosti výrazne rozšíri, ekosystémy strednej časti Severného ľadového oceánu budú čoraz viac vystavované ľudskej činnosti a prípadne aj nezákonnému rybolovu.

Rozhodnutie uzavrieť túto dohodu nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …