Domov / EKO/ENVIRO / EÚ chráni Severný ľadový oceán. Má prijať dohodu o boji proti neregulovanému rybolovu
ocean
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chráni Severný ľadový oceán. Má prijať dohodu o boji proti neregulovanému rybolovu

EÚ sa čoskoro stane zmluvnou stranou medzinárodnej dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu.

Rada prijala rozhodnutie o uzavretí takejto dohody, ktorú 3. októbra 2018 podpísalo päť pobrežných štátov Severného ľadového oceánu – Kanada, Dánsko (konajúce v mene Grónska a Faerských ostrovov), Nórsko, Rusko a Spojené štáty – spolu s Čínou, EÚ, Islandom, Japonskom a Južnou Kóreou.

“S hrdosťou oznamujem, že EÚ bude čoskoro stranou tejto historickej dohody, ktorá po prvýkrát v histórii chráni Severný ľadový oceán a jeho krehký ekosystém. Ide o zásadný krok pre dosiahnutie väčšej udržateľnosti a posilnenie správy oceánov,” uviedol Petre Daea, rumunský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a predseda Rady.

Cieľom tejto dohody je predísť neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu prostredníctvom uplatňovania preventívnych ochranných a riadiacich opatrení v rámci dlhodobej stratégie ochrany morských ekosystémov a zabezpečenia ochrany a udržateľného využívania populácií rýb.

Desať dotknutých zmluvných strán sa v rámci tejto dohody dohodlo na zákaze komerčného rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu na počiatočné obdobie 16 rokov (malo by sa automaticky obnoviť každých päť rokov), kým vedci nepotvrdia, že tento rybolov možno vykonávať udržateľným spôsobom, a kým sa zmluvné strany nedohodnú na mechanizmoch na zabezpečenie udržateľnosti populácií rýb.

Viac..  Satelitný navigačný systém Galileo využíva už miliarda používateľov smartfónov

Toto je prvý raz, čo sa na šíre more Severného ľadového oceánu vzťahuje medzinárodný systém ochranných a riadiacich opatrení.

Kontext a ďalšie kroky

Šíre more v strednej časti Severného ľadového oceánu bolo donedávna celoročne pokryté ľadom, v dôsledku čoho bol rybolov v týchto vodách nemožný. Vplyvom globálneho otepľovania sa však objem ľadovej pokrývky v posledných rokoch výrazne znížil.

Napriek tomu, že je nepravdepodobné, že sa komerčný rybolov na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu stane v blízkej budúcnosti výrazne rozšíri, ekosystémy strednej časti Severného ľadového oceánu budú čoraz viac vystavované ľudskej činnosti a prípadne aj nezákonnému rybolovu.

Rozhodnutie uzavrieť túto dohodu nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

Brusel schválil kompenzáciu pre energeticky náročné spoločnosti na Slovensku

Európska komisia schválila plány slovenskej vlády čiastočne kompenzovať energeticky náročné spoločnosti pre zavedenie vnútroštátneho príplatku na …