kriz tajani
Odovzdávanie pamätného kríža pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR predsedovi Európskeho parlamentu Antoniovi Tajanimu v Štrasburgu. PHOTO: Archív IŠ.

Ivan Štefanec: Hrdo sa hlásim k tradícii európskej kresťanskej demokracie


Rada KDH Vás vo februári zvolila za lídra kandidátky do európskych volieb. KDH disponovalo v tomto volebnom období dvomi, po Vašom príchode tromi mandátmi. Ako odhadujete šance hnutia v májových voľbách?

KDH je jedna z mála strán, ktorá kandidačnú listinu vytvára demokraticky a to tajným hlasovaním viac ako sto členného orgánu. Zloženie a poradie v iných stranách je často určené tým, ako sa predseda, či predsedníctvo práve vyspia. U nás nie. V KDH sa demokraticky volí. Ako líder kandidátky KDH mám ambíciu obhájiť pre hnutie dva mandáty. Všetko naviac nás veľmi poteší.

O voličov sa však budete deliť s novými stranami, ktoré sa tiež deklarujú ako kresťanské.

Nové strany vznikli len vďaka nenaplneným ambíciám zopár jednotlivcov. Jedna skupina kúpila a premenovala stranu s pôvodne úplne iným názvom a hodnotami. V prípade druhej strany budí jej personálna politika obavu, že ide o ďalší z pokusov pohrobkov HZDS o oklamanie veriaceho voliča. Otvorené prihlásenie sa jej lídra k Štefanovi Harabinovi hovorí za všetko. Som si istý, že volič KDH dokáže rozlíšiť poctivosť od kamufláže. Na stretnutiach s našimi členmi sa nevyhýbame žiadnym otázkam a poctivo vysvetľujeme naše postoje, aj vzťah k obom vznikajúcim projektom.

Do KDH ste vstúpili v roku 2015 a občas je Vám vytýkané, že zastávate odlišné hodnotové postoje.

Moje hodnoty sa nemenia a odvíjajú sa od mojej katolíckej viery a výchovy. Žijem tak celý život a vychovávam tak svoje deti a dnes už aj ďalšiu generáciu. Keď som do KDH vstupoval, musel som ako bývalý člen inej politickej strany (SDKÚ-DS pozn. redakcie) prejsť schvaľovaním v Predsedníctve. Moje prijatie do KDH bolo odsúhlasené jednomyseľne. Odvtedy som bol opakovane zvolený za člena Predsedníctva KDH, ktoré presadilo ochranu života dokonca do svojich stanov. Som nesmierne hrdý na to, že môžem viesť kandidačnú listinu, na ktorej sú také mená, ako Marián Čaučík, Miriam Kuzárová, Miriam Lexmann a mnoho ďalších. Ak by z ich strany boli akékoľvek pochybnosti o tom, že vyznávame spoločné hodnoty, nepochybne by sa ozvali.

Vyčítajú sa Vám najmä tieto veci: podpora vstupu Turecka do EÚ, údajná podpora registrovaných partnerstiev, zachovanie statusu quo pri potratoch a hlasovanie za Správu proti Maďarsku.

Rád sa vyjadrím ku každému bodu.

Začnime Tureckom.

Turecko do EÚ nepatrí a nikdy som vstup Turecka do Európskej únie nepodporoval. S každou krajinou v našej blízkosti musíme spolupracovať a osobitne s regionálnou mocnosťou, akou Turecko nepochybne je. Môžeme hovoriť o spolupráci obchodnej, bezpečnostnej, či pri riešení migrácie. Nie však o členstve v EÚ. Turecko si podalo prihlášku do Európskych spoločenstiev v roku 1987 a odvtedy stihlo zo 16 kapitol uzatvoriť len jednu. Aj to o niečom vypovedá. Turecko je krajina kultúrne a hodnotovo príliš vzdialená Európe s obrovskými domácimi problémami. Aj v rámci Európskej ľudovej strany, ktorej je KDH členom, robíme kroky k tomu, aby sme sa asociačný proces s Tureckom ukončili.  Veľkú časť peňazí určených na predvstupovú pomoc Turecku sme už presunuli na užitočnejšie projekty do vnútra EÚ.

V rozhovore pre DenníkN v roku 2015 ste sa vyjadrili, že nie ste proti tomu, aby si ľudia rovnakého pohlavia, ktorí spolu žijú, vysporiadali svoje právne záležitosti.  

A povedal som aj to, že sa to nemôže nazývať manželstvom, ani to nemôže mať jeho jedinečné právne prvky. Ľudia, ktorí spolu na Slovensku bývajú, a nemusia mať k sebe nejaký citový vzťah, si množstvo vecí, od dedenia, cez zdravotnú dokumentáciu, vzájomné ručenie a ďalšie právne záležitosti, môžu vybaviť už dnes a nikto nepovie, že na Slovensku máme registrované partnerstvá. Som jednoznačne proti adopciám a osvojovaniu si detí takýmito pármi, aj proti zavádzaniu nejakých nových kategórií spolužitia. Som zároveň za to, aby si dvaja dospelí a svojprávni ľudia mohli vysporiadať svoje vlastné majetkové a osobné veci podľa ich uváženia. Zároveň zdôrazňujem, že tradičná rodina je jedinečná a potrebuje ochranu a podporu. V téme malého podnikania, ktorej sa venujem aj ako prezident SME Europe, to presadzujem aj formou podpory rodinného podnikania.

Viac..  Europoslanci: Maďarsko už nemožno považovať za úplnú demokraciu

V staršom rozhovore pre SME z roku 2008 ste zas povedali, že ste za zachovanie statusu quo v oblasti interupcií.

Potrat je hrozná vec, ktorá má minimálne dve obete. Zabité dieťa a jeho matku, ktorá si túto traumu ponesie po celý život. V prvom rade musím povedať, že potrat je vždy zlým riešením. Povinnosťou štátu je toto zlo umenšovať. Nie tým, že spôsobí ďalšie zlo kriminalizáciou nešťastnej matky, ale naopak, otvorením náruče pre tie ženy, ktoré o tomto nezvratnom riešení čo len premýšľajú. Aj v programovom dokumente KDH Oslava rodiny píšeme, že tehotná žena je kráľovnou a tak by k nej mal aj štát pristupovať. Chceme zvýšiť rodičovský príspevok, rozšíriť ho aj na obdobie tehotenstva a zlepšiť ekonomické postavenie rodín. Ďalšou cestou je zjednodušovane procesu adopcií ihneď po pôrode, či obmedzenie tzv. potratov na želanie. Ciest pre umenšenie zla bez toho, aby sme spôsobili ďalšie zlo, je veľa. Všetky rozhodnutia týkajúce sa rodiny a ochrany života však musia padnúť na slovenskej pôde, nie mimo našej krajiny. Preto v týchto témach presadzujem zachovanie národnej suverenity.

V Správe o Maďarsku, ktorú ste v Európskom parlamente podporili, sa hovorí aj o rodovej rovnosti. Mnohí ju práve kvôli tomuto kritizujú a odmietajú.

Ako som už povedal, legislatíva týkajúca sa rodiny, vzdelávania a ochrany života bola je a musí ostať na úrovni národných štátov tak, ako to je zakotvené v základných zmluvách Európskej únie. Správa o Maďarsku je v prvom rade opisom systému obludnej korupcie a zneužívania moci, ktorý Viktor Orbán v krajine vytvoril. V mnohom sa veľmi nelíši od vlády Vladimíra Mečiara v 90. rokoch u nás. Orbán robí dvojtvárnu politiku, kde sa na jednej strane odvoláva na kresťanské hodnoty, na strane druhej masívne porušuje hneď Siedme prikázanie. Tvári sa ako obranca európskych hodnôt, no spolčuje sa v mene biznisu so stredoázijskými moslimskými  diktátormi. Tvrdí, že mu ide o jednotu Strednej Európy, ale pod povrchom stále buble sen o Veľkom Uhorsku a revízii Trianonu. To nie je nič, k čomu by sa mohol kresťan a občan Slovenska hlásiť.

Myslíte si, že by takzvané nové ideológie, medzi ktoré patrí aj pretláčane rodovej rovnakosti, mohli v Európskej únii získavať na sile?

Zjednotenú Európu založili kresťanskí demokrati, ktorí sa k svojej viere hrdo hlásili. Robert Schumann, či Konrad Adenauer, sú nespochybniteľné osobnosti. Na ich odkaz nadväzujeme aj v Európskej ľudovej strane (EĽS), ktorej je KDH členom. EĽS bola a je najsilnejšou politikou silou v Európskom parlamente. Na jej čele dnes stoja ľudia ako predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, ktorý na našej konferencii v Bratislave hovoril o krížoch a kostoloch, ktoré nás identifikujú a spájajú, či Manfred Weber, náš kandidát a predsedu Európskej komisie, ktorý sa nedávno na vlastnú žiadosť stretol s otcom arcibiskupom Zvolenským a spolu sme sa modlili pri pamätnom mieste Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na námestí SNP. Takíto ľudia na čele Európy sú pre mňa zárukou, že ostane verná svojim kresťanským koreňom, ktoré ju oddávna formovali.

Na otázky odpovedal europoslanec Ivan Štefanec.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Bez atraktívnej alternatívnej dopravnej infraštruktúry autá z miest nevytlačíme

Európska komisia odštartovala Európsky deň bez áut v roku 2000. Odvtedy sa 22. september stal …