Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Zaistenie našich súčasných potrieb nemôže ísť na úkor budúcich generácií

Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes budú na plenárnom zasadnutí zaoberať otázkami plnenia cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Tie vyplývajú z Agendy 2030 Organizácie spojených národov.

Ide o súbor globálnych priorít, rozdelených do 17 rôznorodých, no na seba nadväzujúcich oblastí. Týkajú sa napríklad boja proti chudobe, zvyšovania potravinovej bezpečnosti, podpory vzdelávania, ekonomického rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest, využívania čistej energie, zabraňovania klimatickým zmenám a mnohého ďalšieho,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Podstatou je prepojenie ekonomického rozvoja, sociálnej inklúzie a environmentálnej zodpovednosti. Znamená to dôsledné zaistenie našich súčasných potrieb, bez toho aby bolo následne ohrozené uspokojovanie potrieb budúcich generácií,“ zdôraznila europoslankyňa. Vyžaduje si to mobilizáciu rôznych dostupných zdrojov, vrátane výraznejšieho zapojenia súkromného sektora napríklad prostredníctvom efektívnejšej podpory vzniku verejno-súkromných partnerstiev.

Viac..  Slovenskí europoslanci: Úspechom svetovej diplomacie je medzinárodná pomoc s vakcínami slabším krajinám

Zodpovednosť za trvalo udržateľný rozvoj a výsledky snáh o jeho napĺňanie sú spoločné pre všetky krajiny. Na národnej úrovni si to vyžaduje predovšetkým zhodu na jednotnej dlhodobej vízii rozvoja krajiny, ktorá by mala byť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a nemala by sa meniť v závislosti od výsledkov volieb, teda od politických cyklov,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Potrebujeme transformovať ekonomiku zelenými a digitálnymi riešeniami

V online diskusii Európskeho parlamentu – Kancelárie na Slovensku spolu diskutovali europoslanci Ivan Štefanec, Monika …