Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament predstavil svoju víziu modernizácie vízového informačného systému

Poslanci schválili svoju predstavu vylepšenia vízového informačného systému EÚ, od ktorého si sľubujú zefektívnenie reakcií EÚ na bezpečnostné a migračné výzvy.

Vízový informačný systém (VIS) je databázou EÚ využívanou vnútroštátnymi orgánmi na kontrolu občanov tretích krajín, ktorí na vstup do schengenského priestoru potrebujú víza. Parlament od reformy VIS očakáva zefektívnenie reakcií na meniace sa bezpečnostné a migračné výzvy a zlepšenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ.

Poslanci v rámci reformy VIS presadzujú:

  • povinné bezpečnostné kontroly s využitím všetkých databáz EÚ, ktoré by mohli odhaliť žiadateľov využívajúcich viacero identít a identifikovať osoby predstavujúce riziko z pohľadu bezpečnosti či neregulárnej migrácie;
  • rozšírenie databázy o držiteľov dlhodobých víz, takzvaných zlatých víz, ako aj povolení na pobyt s cieľom odstrániť bezpečnostné nedostatky aktuálneho systému;
  • zníženie veku, od ktorého sa do systému vkladajú odtlačky prstov a podoba tváre žiadateľa, z dvanástich na šesť rokov, s cieľom uľahčiť pátranie a identifikáciu nezvestných detí či rodinných väzieb. Odtlačky by sa nemali odoberať osobám starším ako 70 rokov;
  • uľahčenie prístupu Europolu a orgánov činných v trestnom konaní k údajom v databáze za účelom ich využitia na identifikáciu obetí trestných činov alebo dosiahnutia pokroku vo vyšetrovaní obzvlášť závažných trestných činov či terorizmu.

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnes sme schválili podobu VIS, ktorá odstraňuje informačné nedostatky našej bezpečnostnej stratégie. Zlaté víza budú podliehať kontrole ako nikdy predtým nikde v Európe. Bezpečnostné kontroly budú harmonizované naprieč celým svetadielom a spolupráca konzulárnych orgánov, pohraničných stráží a policajtov bude posilnená. Budeme mať lepšie nástroje na realizáciu návratov. Budeme efektívnejšie predchádzať obchodovaniu s deťmi a ľahšie identifikovať páchateľov trestných činov a teroristov. Toto je nadčasový vízový informačný systém,‟ uviedol spravodajca Carlos Coelho (EPP, PT).

Viac..  M. Klus: Extrémisti na Slovensku aj v čase pandémie rozsievajú nenávisť a polarizujú spoločnosť

Ďalší postup

Parlament schválil svoju predstavu reformy vízového informačného systému EÚ pomerom hlasov 522 (za): 122 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania). Prijatý text predstavuje mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnej podobe reformy VIS.

Súvislosti

Vízový informačný systém (VIS) pomáha od roku 2011 vízovým, pohraničným, azylovým a migračným orgánom kontrolovať občanov tretích krajín, ktorí potrebujú na vstup do schengenského priestoru víza. Členské štáty každoročne vybavia približne 18 miliónov žiadostí o krátkodobé schengenské víza. Databáza VIS obsahovala v auguste 2018 viac ako 60 miliónov žiadostí o víza a 40 miliónov súborov odtlačkov prstov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Nelegálna migrácia do EÚ je podľa Frontexu opäť na vzostupe

Počet ľudí snažiacich sa vstúpiť do Európy bez povolenia tento rok značne vzrástol. V utorok …