kyberneticke utoky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ prepojí svoje odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti


EÚ vytvára novú štruktúru na sústreďovanie a prepájanie odborných znalostí, výskumu, technológií a priemyselného rozvoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a rozširuje tak svoje kapacity na ochranu Európy pred neustále rastúcimi kybernetickými hrozbami.

Výbor stálych predstaviteľov Rady udelil rumunskému predsedníctvu mandát na začatie rokovaní s Európskym parlamentom o vytvorení špičkovej vedomostnej základne pre kybernetickú bezpečnosť pod názvom Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a na vytvorenie siete národných koordinačných centier. Tieto dve štruktúry prispejú k zabezpečeniu jednotného digitálneho trhu a zvýšeniu autonómie EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

“Je v strategickom záujme EÚ zabezpečiť kapacity a spôsobilosti potrebné na ochranu našich sietí a digitálnych služieb. Štruktúrované sústredenie a spoločné využívanie výskumných kapacít, ako aj zavádzanie inovatívnych riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti poskytne skutočný stimul pre konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti EÚ v súvislosti s globálnymi aktérmi,” uviedol Alexandru Petrescu, minister pre spoje a informačnú spoločnosť Rumunska, predseda Rady.

Centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti posilní koordináciu výskumu a inovácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Stane sa tiež hlavným nástrojom EÚ na sústreďovanie investícií do výskumu a technologického a priemyselného rozvoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Sieť kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa bude skladať z národných koordinačných centier, ktoré určia členské štáty. Národné centrá budú samé disponovať technologickou expertízou v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo mať priamy prístup k nej, napríklad v oblastiach ako kryptografia, detekcia narušení alebo aspekty bezpečnosti týkajúce sa ľudí.

Centrum bude v spolupráci so sieťou pôsobiť ako mechanizmus na realizáciu finančnej podpory súvisiacej s kybernetickou bezpečnosťou z programu Horizont Európa a programu Digitálna Európa. Spolu tak pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti v EÚ a premeniť kybernetickú bezpečnosť na konkurenčnú výhodu pre ďalšie odvetvia EÚ.

Viac..  EÚ obvinila Rusko z potravinovej krízy a ruský veľvyslanec pri OSN na protest odišiel

Financovanie týchto centier sa poskytne hlavne z programov Digitálna Európa a Horizont Európa s možnosťou dobrovoľných príspevkov členských štátov.

V rámci tohto návrhu sa tiež vytvára tretia štruktúra, komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá bude spájať hlavné zainteresované strany pri skvalitňovaní a šírení odborných znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ. Jej členmi budú okrem iných odvetvové, akademické a neziskové výskumné organizácie a združenia, ako aj verejné subjekty, ktoré sa zaoberajú prevádzkovými a technickými záležitosťami, a v prípade potreby aj subjekty z ďalších odvetví čeliacich výzvam v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Centrum sa zriadi na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2029. Po tomto dátume sa jeho činnosť ukončí, pokiaľ sa nerozhodne inak prostredníctvom revízie príslušného nariadenia.

V EÚ pôsobí aj Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorá sa po formálnom prijatí navrhovaného aktu o kybernetickej bezpečnosti stane trvalou Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Činnosti nového Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti budú dopĺňať úlohy agentúry ENISA bez toho, aby ich kopírovali.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EK víta dohodu o nových pravidlách kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a členské štáty EÚ o smernici o …