Skripek
Europoslanec Branislav Škripek. PHOTO: © European Union- EP.

Branislav Škripek bude hlasovať proti smernici o autorských právach


Bratislava, 21. 3. 2019 – Dnes je na protest proti možnému schváleniu novej smernice o autorských právach vypnutá aj slovenská verzia Wikipédie. Posledné hlasovanie v EP o konečnom znení smernice o autorských právach by sa malo uskutočniť 26. marca a už dnes je zrejmé, že vyvolá záujem verejnosti.

Branislav Škripek sa v minulosti vyjadril proti tejto smernici a vo svojom postoji je stabilný. „Budem hlasovať proti prijatiu smernice, pretože aj v aktuálnej podobe obsahuje sporné filtre, ktoré majú určovať, čo sa bude zobrazovať užívateľom a čo nie. Dnes vieme, že v praxi nefungujú. Algoritmy nedokážu rozlišovať humor, iróniu či sarkazmus,” vysvetľuje Branislav Škripek, ktorý sa týmto obáva, že z internetu sa vytratí kreatívne vyjadrovanie a obmedzí sa sloboda prejavu a prístup k informáciám. „Smernica si kládla ako hlavný cieľ ochrániť práva autorov a zabezpečiť im spravodlivú odmenu. Zostáva však otázkou, či sa v praxi podarí tento cieľ aj naplniť,” pýta sa B. Škripek.

„V skutočnosti je výsledok taký že veľkým, mocným a bohatým technologickým firmám dáva smernica do rúk takú silnú zbraň, ktorou sa majú brániť, ak sú ich práva porušované. Možeme ju prirovnať k “tanku”. Avšak malé, stredné firmy, jednotlivci a nezávislí autori sa  môžu brániť jedine “prakom”. Víťaz takto nastavenej bitky, je vopred známy,” hodnotí Branislav Škripek.

Viac..  Firmám pomôžu s rozvojom európske centrá digitálnych inovácií

Pravidlá zaviažu online spoločnosti, ako napríklad Google a Facebook spoločnosti Alphabet Inc, aby vydavateľom zaplatili za zobrazovanie útržkov správ a zdieľali príjmy s kreatívnymi odvetviami a odstránili obsah chránený autorskými právami na stránkach YouTube alebo Instagram. „Budú musieť podpísať licenčné zmluvy s držiteľmi práv, ako sú hudobníci, výkonní umelci, autori, vydavatelia správ a novinári, aby využili svoju prácu online. Budú musieť nainštalovať filtre, aby zabránili používateľom publikovať materiál chránený autorskými právami, čo pre tak veľké spoločnosti nie je zásadný problém,” povedal Branislav Škripek. Malé a začínajúce firmy však budú mať s týmto pravidlami komplikácie a je možné, že ich to zastaví v rozvoji a inováciách, čo v konečnom dôsledku podporí nadnárodné monopoly.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia

Autorské práva: Komisia žiada členské štáty, aby v plnej miere transponovali pravidlá EÚ

Komisia rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Bulharsku, Cypru, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku …