vesmir
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ formuje budúci program politiky v oblasti kozmického priestoru

EÚ formuje svoj program politiky v oblasti kozmického priestoru na roky 2021 – 2027. Veľvyslanci pri EÚ potvrdili na zasadnutí Coreperu spoločný výklad, ku ktorému dospelo rumunské predsedníctvo s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o návrh nariadenia o vesmírnom programe EÚ.

Spoločný výklad nezahŕňa finančné a iné horizontálne aspekty programu, ktoré budú závisieť od budúcej celkovej dohody o budúcom viacročnom finančnom rámci.

Daným nariadením sa zabezpečia:

  • vysokokvalitné, aktuálne a zabezpečené údaje a služby súvisiace s kozmickým priestorom;
  • väčšie sociálno-ekonomické prínosy plynúce z využívania týchto údajov a služieb, ako je napríklad väčší rast a vytváranie pracovných miest v EÚ;
  • posilnená bezpečnosť a strategická autonómia EÚ;
  • významnejšia úloha EÚ ako popredného aktéra v kozmickom sektore.

Dosiahne sa to týmito opatreniami:

  • zjednodušením a zefektívnením existujúceho právneho rámca EÚ pre politiku v oblasti kozmického priestoru;
  • zabezpečením primeraného rozpočtu EÚ pre oblasť kozmického priestoru, aby mohla naďalej pokračovať v existujúcich hlavných vesmírnych programoch, ako je EGNOS, Galileo a Copernicus, a zlepšovať ich, a aby zároveň mohla v rámci programu pre získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA) monitorovať kozmické hrozby a zaistiť vnútroštátnym orgánom prístup k bezpečnej satelitnej komunikácii (GOVSATCOM);
  • ustanovením pravidiel správy vesmírneho programu EÚ; štandardizáciou bezpečnostného rámca vesmírneho programu.

Ďalšie kroky

Rada očakáva, že rokovania s novým Európskym parlamentom sa obnovia čo najskôr, aby sa mohli dokončiť na základe dosiahnutého pokroku, ktorý je zohľadnený v spoločnom výklade. Bude tiež potrebné, aby sa v rokovaniach zohľadnila budúca celková dohoda o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2021 – 2027.

Viac..  Budúcnosť Európy je vo Vašich rukách – Vyjadrite svoj názor

Kontext

Komisia 6. júna 2018 predložila návrh nariadenia o vesmírnom programe Európskej únie. Navrhované nariadenie je súčasťou nadviazania na oznámenie Komisie o stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru.

Rozpočet programu sa sfinalizuje až po tom, ako sa dosiahne dohoda o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027. V návrhu Komisie sa pre uvedený program navrhuje celkový rozpočet 16 miliárd EUR v bežných cenách na obdobie 2021 – 2027 s nasledovným orientačným rozdelením: 9,7 miliardy EUR na systém Galileo a službu EGNOS, 5,8 miliardy EUR na program Copernicus a 0,5 miliardy EUR na iniciatívy SSA a GOVSATCOM.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …