vesmir
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ formuje budúci program politiky v oblasti kozmického priestoru

EÚ formuje svoj program politiky v oblasti kozmického priestoru na roky 2021 – 2027. Veľvyslanci pri EÚ potvrdili na zasadnutí Coreperu spoločný výklad, ku ktorému dospelo rumunské predsedníctvo s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o návrh nariadenia o vesmírnom programe EÚ.

Spoločný výklad nezahŕňa finančné a iné horizontálne aspekty programu, ktoré budú závisieť od budúcej celkovej dohody o budúcom viacročnom finančnom rámci.

Daným nariadením sa zabezpečia:

  • vysokokvalitné, aktuálne a zabezpečené údaje a služby súvisiace s kozmickým priestorom;
  • väčšie sociálno-ekonomické prínosy plynúce z využívania týchto údajov a služieb, ako je napríklad väčší rast a vytváranie pracovných miest v EÚ;
  • posilnená bezpečnosť a strategická autonómia EÚ;
  • významnejšia úloha EÚ ako popredného aktéra v kozmickom sektore.

Dosiahne sa to týmito opatreniami:

  • zjednodušením a zefektívnením existujúceho právneho rámca EÚ pre politiku v oblasti kozmického priestoru;
  • zabezpečením primeraného rozpočtu EÚ pre oblasť kozmického priestoru, aby mohla naďalej pokračovať v existujúcich hlavných vesmírnych programoch, ako je EGNOS, Galileo a Copernicus, a zlepšovať ich, a aby zároveň mohla v rámci programu pre získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA) monitorovať kozmické hrozby a zaistiť vnútroštátnym orgánom prístup k bezpečnej satelitnej komunikácii (GOVSATCOM);
  • ustanovením pravidiel správy vesmírneho programu EÚ; štandardizáciou bezpečnostného rámca vesmírneho programu.

Ďalšie kroky

Rada očakáva, že rokovania s novým Európskym parlamentom sa obnovia čo najskôr, aby sa mohli dokončiť na základe dosiahnutého pokroku, ktorý je zohľadnený v spoločnom výklade. Bude tiež potrebné, aby sa v rokovaniach zohľadnila budúca celková dohoda o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2021 – 2027.

Viac..  Druhy solárnych kolektorov: aké sa používajú?

Kontext

Komisia 6. júna 2018 predložila návrh nariadenia o vesmírnom programe Európskej únie. Navrhované nariadenie je súčasťou nadviazania na oznámenie Komisie o stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru.

Rozpočet programu sa sfinalizuje až po tom, ako sa dosiahne dohoda o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027. V návrhu Komisie sa pre uvedený program navrhuje celkový rozpočet 16 miliárd EUR v bežných cenách na obdobie 2021 – 2027 s nasledovným orientačným rozdelením: 9,7 miliardy EUR na systém Galileo a službu EGNOS, 5,8 miliardy EUR na program Copernicus a 0,5 miliardy EUR na iniciatívy SSA a GOVSATCOM.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …