Jurzyca
Eugen Jurzyca. PHOTO: Archív SaS.

Eugen Jurzyca: Európska únia má na život ľudí na Slovensku obrovský vplyv

Eugen Jurzyca, kandidát na europoslanca odpovedá na otázky o eurovoľbách 2019, Európskej únii a Európskom parlamente.

Eugen Jurzyca je líder kandidátky strany SaS pre eurovoľby 2019. Je významný slovenský ekonóm a spoluautor návrhu reformy Európskej únie “Manifest slovenského eurorealizmu”. Ideálny kandidát na europoslanca do európskeho Výboru pre vnútorný trh, ktorý dokonale rozumie verejným financiám.

Európsku úniu považuje za projekt, ktorý je pre Slovensko nevyhnutný, ale potrebuje reformy. Bez reforiem sú ohrozené základy jednotného trhu Európskej únie, ale aj cezhraničná sloboda pohybu tovarov, služieb kapitálu a ľudí. Teda aj znižovanie rozdielov medzi štátmi ako je Slovensko a priemerom Európskej únie v životnej úrovni, vo výške miezd, v kvalite zdravotníctva, školstva, v bezpečnosti.

Aké je vaše zamestnanie a prečo ste sa rozhodli kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019?

Som poslancom NR SR, podpredsedom finančného výboru a tímlídrom strany SaS pre verejné financie. Rozhodol som sa kandidovať preto, lebo vidím, koľko problémov na Slovensku máme a som presvedčený, že mnohé dokážeme riešiť systémovými zmenami, teda reformami a že v tom viem urobiť užitočnú prácu. Teda kandidujem na europoslanca preto, lebo reformy sa ľuďom oplácajú. Oplatili sa na Slovensku, verím, že sa oplatia sa aj v EÚ. Ja som s nimi pomáhal u nás a chcem aj v Únii. Európska únia má totiž na život ľudí na Slovensku obrovský vplyv: Z 59 návrhov zákonov a vládnych nariadení plánovaných na rok 2019 má pôvod v EÚ až 22. Niektoré rozhodnutia Európskeho parlamentu (EP) ovplyvňujú život bežných ľudí na Slovensku priamo.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandidujete po prvý raz. S akými cieľmi a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vám dali svoj hlas, zvolili vás za europoslanca?

Budem presadzovať štíhlu a efektívnejšiu EÚ. Úniu, ktorá prijíma jednoznačnú a zrozumiteľnú legislatívu, ktorá berie do úvahy aj dopady na malé a stredné podniky, Úniu, ktorá vymáha pravidlá podľa rovnakého metra pre všetky členské štáty. Budem presadzovať Úniu, ktorá je lepšie pripravenú na horšie časy (znížením verejných dlhov neporiadne hospodáriacich štátov), Úniu, ktorá voľne obchoduje so všetkými demokratickými krajinami. To posledné sa môže zdať ako nedôležité, ale ak si predstavíme, aké škody môže spôsobiť brexit Slovensku po zavedení colných bariér, vieme si predstaviť, ako by Slovensko ako malá krajina získalo, ak by Európska únia zrušila colné bariéry s ďalšími štátmi. Budem kontrolovať vynakladanie peňazí EÚ tak, aby z každého eura mali bežní ľudia maximálny úžitok. O svojich aktivitách chcem informovať aj občanov Slovenska.

Existuje podľa vás v Európskej únii demokratický deficit? Akú úlohu v EÚ by mala podľa vás mať Európska Komisia?

Demokratický deficit existuje všade. Aj v EÚ. Ide o mieru. Občan na Slovensku má naozaj do Bruselu ďaleko, ale častokrát vidíme, že má ďaleko aj do Bratislavy. Európska únia má veľké právomoci, ktoré sa ťažko kontrolujú. Napríklad aj preto, lebo jej komunikácia je často nezrozumiteľná (koľko ľudí rozumie eurofondom?). Toto chcem napravovať a v EP sa to dá.

Aké budú vaše tri hlavné priority v Európskom parlamente, keď v eurovoľbách 2019 uspejete a budete zvolený za europoslanca?

  1. Ak sa mi podarí uspieť, budem sa uchádzať o členstvo vo výbore pre hospodárske a menové veci (budem presadzovať to, aby Európska centrálna banka (ECB) nefinancovala dlhy nezodpovedných štátov na úkor zodpovedných, aby bola transparentná a nebránila sa kontrole zo strany európskych audítorov), vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (priorita jednoznačnosť a prehľadnosť regulácie vnútorného trhu, vplyv napríklad na úpravu dvojakej kvality potravín) a v rozpočtovom výbore (budem presadzovať také pravidlá, aby bežný človek dostal z každého eura dostal výsledkov, teda princípy hodnoty za peniaze).
  2. Budem požadovať dôkladný audit Európskej centrálnej banky ktorá sa v súčasnosti bráni auditu Európskeho dvora audítorov, neprehľadne financuje zadlžené krajiny, zároveň najvyšší orgán ECB „Rada guvernérov“ rozhoduje podľa nesprávneho kľúča. To všetko síce neviditeľne ale vážne poškodzuje Slovensko.
  3. Podporím každú iniciatívu smerujúcu ku zefektívneniu fungovania EÚ napríklad formou zavedenia jedného sídla Európskeho parlamentu.

Aké kľúčové skúsenosti z vašej profesijnej histórie by ste priniesli do Európskeho parlamentu?

Skúsenosti z prípravy, presadzovania a implementácie najmä ekonomických systémových zmien na Slovensku aj v zahraničí (napríklad v Číne, Kazachstane, na Ukrajine). Päť rokov práce v parlamente.

Ak vám dajú voliči vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 svoje hlasy, čo chcete ako europoslanec v Európskom parlamente skutočne dosiahnuť? Aké zmeny?

Napríklad voľnejší pohyb tovaru služieb, kapitálu a ľudí. Tieto slobody niekedy podceňujeme, preto uvádzam ako ilustráciu jeden príklad ich dopadov na ľudí: V roku 2002 zaplatil priemerný zamestnanec 22 hrubých platov za novú Fabiu, v roku to bolo 11 za novú Kiu alebo Peugeot.

Chcem dosiahnuť, aby bežní občania na Slovensku dostali z každého „euroeura“, teda peňazí, ktoré poskytuje Európska únia, maximum výsledkov. Chcem pomôcť zoštíhliť a zefektívniť Úniu. Chcem dosiahnuť viac dohôd o voľnom obchode s demokratickými štátmi – pre ľudí na malom a otvorenom Slovensku je mimoriadne dôležité byť súčasťou veľkého trhu.

Informujú podľa vás slovenské médiá o dianí v Európskom parlamente a o práci našich súčasných europoslancov verejnosť dostatočne? Ak nie, prečo myslíte, že to tak je?

Vzhľadom na vplyv, ktorý má na ľudí naše členstvo v Európskej únii, je informácií málo. „Eurojazyk“, reč, ktorú používajú inštitúcie EÚ, je extrémne zložitý, najmä pri najvážnejších otázkach. Je to problém, ktorý poznáme z mnohých oblastí. Stačí si prečítať ročné správy veľkých monopolných firiem. Keď sa diskutovalo o letnom a zimnom čase, tak rozumel každý. Vidno, že sa to dá. Najmä vtedy, keď nejde o najvážnejšie veci, sa to aj deje. Tento problém sa podarí zmenšiť presadzovaním programu SaS, napríklad znižovaním objemu legislatívy. Jednu z príčin nedostatočnej informovanosti vidím aj v tom, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu po zvolení odchádza natrvalo zo Slovenska do Bruselu. S domácimi politikmi potom prehrávajú v súťaži o pozornosť slovenských médií. Čiastočne vidím problém aj v tom, že veľká časť spoločnosti považuje akúkoľvek kritiku Európskej únie za snahu o jej rozbitie, nie o jej zlepšenie. Bez kritiky nie sú politické diskusie dostatočne atraktívne, teda ani užitočné pre ľudí.

Viac..  Mazda 6 Wagon s atmosférou, v limitovanej edícii a vo vrcholnej forme

Vyvíjajú podľa vás naši súčasní europoslanci dostatočné množstvo aktivít v záujme Slovenska a v prospech ľudí žijúcich na Slovensku?

Niektorí áno, iní nie. Mám pocit, že niektorí poslanci po odchode do Bruselu zabudnú na Slovensko. Možno je to prostredím, možno množstvom práce. Na príklade Richarda Sulíka je ale vidno, že aj poslanec Európskeho parlamentu môže vyvíjať aktivity v prospech ľudí žijúcich na Slovensku a že sa dá o tom aj zrozumiteľne informovať. Chcem na to nadviazať.

Ak vás voliči vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 zvolia, ako ich chcete informovať o dianí v europarlamente a vašich dosiahnutých výsledkoch?

Ľudí na Slovensku budem informovať priamo cez slovenské médiá, cez informačné kanály strany SaS a sociálne médiá. Strana SaS má skúsenosti s informovaním o dianí v EP zrozumiteľným spôsobom.

Vymenujte 5 závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia voliť v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu 2019?

Po prvé preto, lebo do Európskeho parlamentu sa podľa prieskumov má dostať oveľa viac pravicových extrémistov a ľavicových populistov. Budú mať veľkú vyjednávaciu silu a môžu v konečnom ohroziť priepustnosť hraníc medzi členskými štátmi a rast životnej úrovne aj na Slovensku. Preto každý hlas pre poslanca, ktorý chce štíhlu a zrozumiteľnú Úniu bez vnútorných hraníc, lepšie pripravenú na horšie časy, bude mať veľký význam.

Po druhé preto, lebo na Slovensku už dnes platí veľké množstvo zákonov „prevzatých“ z EÚ. Sú to pravidlá, ktoré ovplyvňujú život bežných občanov. Napríklad fungovanie poštových služieb, ochrana zdravia, životného prostredia, potláčanie korupcie a klientelizmu. Slovenský volič môže svoj život ovplyvniť vo voľbách do Európskeho parlamentu oveľa viac, než v minulosti.

Po tretie preto, lebo Európsky parlament rozhoduje aj priamo o veciach, ktoré sa týkajú každodenného života ľudí na Slovensku. Napríklad o rozpočte, o podmienkach, ktoré ovplyvňujú ceny internetu, elektriny či automobilov. Spomeňme si na zrušenie roamingových poplatkov.

Po štvrté preto, aby si ľudia mohli zvoliť strany s programom, ktorému veria najviac. Nie strany bez programu či s programom, ktorý poškodí Slovensko. SaS je programová strana, pričom naše programy odborníci považovali v uplynulých voľbách za najlepšie. Na to, aby sa realizoval, dnes nestačí úspech vo voľbách do NR SR, ale aj v eurovoľbách.

Po piate preto, aby si ľudia mohli zvoliť do EP zástupcov, ktorí budú európske inštitúcie kontrolovať tak, aby boli zrozumiteľnejšie a aby fungovali v prospech občanov.

Čím viac ľudí príde voliť a čím lepšie budú voliť, tým viac sa Európska únia bude Slovensku oplácať.

Aký odkaz by ste chceli zanechať ľuďom, ktorí váhajú, či sa majú volieb do Európskeho parlamentu 2019 zúčastniť?

Čím viac o EÚ viem, tým viac som si istý, že ľudia by sa mali o ňu zaujímať viac a mali by prísť voliť. Vo vlastnom záujme.

Čo podľa vás slovenská verejnosť o Európskom parlamente nevie a mala by?

Európsky parlament napríklad rozhoduje o rozpočte. Schvaľuje a môže tiež odvolať Komisiu – jej odstúpenie už v minulosti EP presadil. Má veľký vplyv na Úniu, a teda na každodenný život bežných ľudí na Slovensku.

Ktoré z európskych tém chcete vo svojej predvolebnej kampani komunikovať?

Chcem pracovať na tom, aby sa EÚ stala zrozumiteľnejšou, lepšie kontrolovanou, štíhlejšou, aby za každé euro zabezpečila ľuďom maximálny a viditeľný úžitok. Som proti tomu, aby krajiny ako napríklad Slovensko financovali verejné dlhy krajín, ktoré ich dlhodobo neznižujú a  sú už polstoročie v deficite. Zasadím sa o to, aby sa rozširoval priestor, do ktorého môže Slovensko exportovať svoje výrobky a služby, teda o to, aby Európska únia podpísala dohody o voľnom obchode so všetkými demokratickými štátmi.

Prečo by vám ľudia vo voľbách do Európskeho parlamentu mali dať svoj hlas?

Približne 30 rokov verejne presadzujem systémové zmeny založené na rovnakých princípoch. Teda som dostatočne predvídateľný, nechystám obrat o 180 stupňov. Dokonca ani odbočku o 90 stupňov.

Program SaS je konkrétny, realistický a zameraný na to, aby sa Slovensku oplácalo členstvo v EÚ čoraz viac.

Budem presadzovať program strany SaS.

Neohrozím ľudí na Slovensku ani Úniu spojením sa s pravicovým extrémizmom, ani ľavicovým populizmom.

Neohrozím ľudí na Slovensku ani Úniu falošným postojom, že Únia je dokonalá, a preto sa nesmie reformovať.

S akým krédom idete do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu 2019?

Aby sa ľuďom na Slovensku oplácalo členstvo v EÚ čoraz viac.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Protekcionizmus nie je odpoveďou na súčasnú pandémiu, otvoreným krajinám sa darí lepšie

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU. Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail a …