Valdis Dombrovskis
Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Komisia hodnotí pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného kapitálového trhu

Komisia hodnotí pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného kapitálového trhu, a to aj z hľadiska udržateľného financovania, a vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby nepoľavili v úsilí vybudovať základy únie kapitálových trhov.

Cieľom únie kapitálových trhov je uľahčiť spoločnostiam z EÚ získavať finančné prostriedky, ktoré potrebujú na rast. Únia kapitálových trhov predstavuje dôležitý projekt jednotného trhu, pretože odstraňuje prekážky pre cezhraničné investície v EÚ. Súčasťou snáh Junckerovej Komisie je udržať v Európe rast, investovať do inovácií a podporovať globálnu konkurencieschopnosť EÚ. Cieľom únie kapitálových trhov je zároveň nasmerovať investície do projektov šetrných k životnému prostrediu, čím prispieva k udržateľnému a uhlíkovo neutrálnemu programu EÚ. Silná únia kapitálových trhov je potrebná aj na dobudovanie bankovej únie a na posilnenie hospodárskej a menovej únie a medzinárodnej úlohy eura.

V nadväznosti na poslednú správu o pokroku v novembri 2018 a na výzvu lídrov EÚ na dosiahnutie ambiciózneho pokroku v oblasti únie kapitálových trhov do jari 2019 sa v oznámení hodnotia významné míľniky dosiahnuté vďaka politickým kompromisom o viacerých návrhoch Komisie, ako aj dôležité nelegislatívna opatrenia.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: Komisia vytvorila základné prvky únie kapitálových trhov. Na dokončenie tohto úsilia potrebujeme pokračujúcu angažovanosť zo strany Európskeho parlamentu a členských štátov. Úspech únie kapitálových trhov závisí od toho, čo urobia členské štáty a zainteresované strany na národnej úrovni a na úrovni EÚ v rámci svojich reforiem a opatrení.

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen doplnil: „Únia kapitálových trhov efektívnejšie prepája spoločnosti a investorov z rôznych štátov, a je teda nevyhnutná na to, aby sa najmä malé spoločnosti dostali k finančným prostriedkom, ktoré potrebujú na rast. Tým napĺňa prioritu Junckerovej komisie podporovať investície, pracovné miesta a rast.“

Komisia prijala všetky opatrenia, ku ktorým sa zaviazala v akčnom pláne únie kapitálových trhov zo septembra 2015, ako aj vo svojom preskúmaní v polovici trvania z júna 2017, čím položila základy na vybudovanie kľúčových prvkov únie kapitálových trhov. Patria k nim dôležité návrhy na vytvorenie nových príležitostí na jednotnom trhu pre podniky a investorov prostredníctvom nových produktov a služieb v rámci celej EÚ, jednoduchších, jasnejších a primeranejších pravidiel, ako aj efektívnejší dohľad nad finančným sektorom.

  • 10 z 13 legislatívnych návrhov týkajúcich sa únie kapitálových trhov, ktoré predložila Komisia, bolo schválených a tri už boli s konečnou platnosťou prijaté.
  • Okrem toho sa podarilo dosiahnuť schválenie dvoch z troch návrhov Komisie týkajúcich sa dohôd o udržateľnom financovaní.
Viac..  OECD: Vo vyspelých krajinách počas pandémie zaniklo 22 miliónov pracovných miest

Komisia okrem toho prijala dve delegované nariadenia obsahujúce väčšinu vykonávacích opatrení na dokončenie reformy prospektu, ktoré sú ďalším dôležitým míľnikom na ceste k dobudovaniu únie kapitálových trhov. Prijaté pravidlá určujú formát a obsah prospektu a dokumentov, ktoré obsahuje. Tieto opatrenia pomôžu dosiahnuť kľúčové ciele spočívajúce v uľahčení získavania finančných prostriedkov na kapitálových trhoch, ochrane investorov a zvyšovaní konvergencie v oblasti dohľadu v EÚ.

Keď už máme základné prvky na mieste, ďalší pokrok v budúcnosti umožní dobudovať úspešne fungujúcu úniu kapitálových trhov v EÚ. Budúce opatrenia budú musieť zohľadniť aj vplyv odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ na kapitálové trhy a iné krátkodobé alebo strednodobé hospodárske a spoločenské výzvy. Medzi ne patria zásadné a rýchle zmeny, ktoré vyplývajú z dekarbonizácie hospodárstva, zmeny klímy a technologického rozvoja.

Ďalšie kroky

Správy o pokroku sú odpoveďou na výzvu lídrov EÚ z decembra 2018, aby sa do jari 2019 dosiahol významný pokrok v oblasti únie kapitálových trhov. Očakáva sa, že poslúžia ako podklad pre jarné zasadnutie Európskej rady 21. – 22. marca, kde budú lídri EÚ diskutovať o ďalšom rozvoji jednotného trhu vrátane únie kapitálových trhov, priemyselnej politiky a európskej digitálnej politiky.

Súvislosti

Cieľom únie kapitálových trhov je zabezpečiť lepšie prepojenie úspor s investíciami a posilniť európsky finančný systém tým, že sa zlepší rozloženie rizík, zabezpečia sa alternatívne zdroje financovania a rozšíria sa možnosti pre retailových a inštitucionálnych investorov. Únia kapitálových trhov, ktorá tvorí súčasť tretieho piliera investičného plánu Komisie pre Európu, má zásadný význam pre splnenie priority Junckerovej Komisie posilniť zamestnanosť, vrátane zamestnanosti mladých ľudí, a rast. Únia kapitálových trhov ponúkne spotrebiteľom väčší výber, čo im umožní nakupovať lacnejšie a lepšie investičné produkty a umožní poskytovateľom finančných služieb, aby rozšírili ponuku svojich služieb aj na iné členské štáty. Únia kapitálových trhov uľahčuje podnikom a investorom cezhraničný prístup k financovaniu a investičným príležitostiam, čím uvoľňuje potenciál rastu na jednotnom trhu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …