benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO:© European Union- EP.

Monika Beňová: Voľbu štandardného času by členské štáty mali vzájomne koordinovať

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj otázkam ohľadom zrušenia striedania zimného a letného času. Časové zmeny majú v niektorých ohľadoch preukázateľne negatívny vplyv, čo sa v prípade zdravotných ťažkostí týka najmä detí a starších ľudí.

Striedanie zimného a letného času má pomerne dlhé trvanie, na dnešnom území Slovenska sa po prvý raz objavilo ešte počas prvej svetovej vojny. K pravidelnému striedaniu dochádza následne od roku 1979, v súčasnosti platné európske predpisy v tejto oblasti platia od roku 2001,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Medzi pôvodné dôvody na zavedenie striedania času patrila najmä snaha o úsporu energie. Technologický pokrok v tejto oblasti však spôsobil, že originálne dôvody sú dnes prakticky irelevantné. Aj preto som v minulosti bola osobne signatárkou výzvy adresovanej Európskej komisii požadujúcej zrušenie striedania času a prípravy súvisiacich predpisov,“ uviedla europoslankyňa.

Vo februári minulého roka prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom vyzval Komisiu na preskúmanie a prípadnú revíziu smernice o sezónnych zmenách času. „Komisia následne usporiadala otvorenú konzultáciu. Na základe jej výsledkov potom predložila návrh na zrušenie zmeny času,“ poznamenala europoslankyňa.

Viac..  Európsky parlament ostro skritizoval maďarský zákon proti LGBTIQ komunite

Členským štátom v danom návrhu umožňuje zvoliť si vlastný štandardný čas. Tu je dôležité pamätať na fakt, že harmonizovaný systém času je dôležitý pre správne fungovanie dopravy a vnútorného trhu v rámci Európskej únie. Členské krajiny by preto mali svoje rozhodnutia ohľadom voľby času vzájomne úzko koordinovať,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …