Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Politika súdržnosti prispieva k budovaniu sociálnejšej Európy

Plénum Európskeho parlamentu sa bude na dnešnom zasadnutí zaoberať aj návrhom nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde. Ide o najdôležitejšie finančné nástroje vzťahujúce sa k politike súdržnosti.

Členské štáty čelia v súčasnosti z hľadiska vzájomnej spolupráce viacerým dôležitým výzvam. Týkajú sa napríklad sociálnych dôsledkov hospodárskej krízy, demografických, či klimatických zmien,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Je to pritom práve politika súdržnosti a v jej rámci kohézne fondy, ktoré pomáhajú prehlbovať spoluprácu medzi krajinami a prispievajú k postupnému vyrovnávaniu sa regionálnych rozdielov. V ekonomicky ťažkých časoch prispeli tieto financie prostredníctvom štrukturálnych fondov k podpore ekonomického rastu, k intenzívnejšiemu rozvoju aj slovenských regiónov a k vytvoreniu množstva pracovných miest,“ pripomenula europoslankyňa.

Viac..  Poslanci pred hlasovaním naposledy diskutovali o dohode so Spojeným kráľovstvom

Obmedzenia a limity ohľadom európskeho rozpočtu preto nesmú v žiadnom prípade viesť k oslabeniu politiky súdržnosti a k narúšaniu jej priorít.Finančné nástroje politiky súdržnosti potrebujú primeraný rozpočet, jednoznačne totiž prispievajú k budovaniu sociálnejšej a jednotnejšej Európy,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovenskí europoslanci zhodnotili rok s pandémiou a jej dopad na Úniu

Čo nás, Európanov, koronakríza naučila? Ako Európsku úniu zmenila a čo bude ďalej s Európou? …