mladez
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vaša Európa, váš názor 2019: Nedovoľte strachu, aby vás ovládol, jednoducho rozprestrite krídla

Povinné učebné osnovy o európskej politike, aby sa zvýšila informovanosť občanov pred tým, ako odovzdajú svoj hlas vo voľbách, to bol návrh, ktorý získal najviac hlasov v ročníku 2019 podujatia pre mladých Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 21. – 22. marca 2019. Táto iniciatíva a tri ďalšie návrhy zamerané na využitie nových technológií a sociálnych médií na zvýšenie účasti na európskych voľbách budú predložené na zváženie Európskemu parlamentu. 

Po dvoch dňoch živých diskusií a debát predložilo 99 študentov stredných škôl vo veku 16 – 17 rokov, ktorí boli vybraní. aby sa zúčastnili na podujatí YEYS 2019, 10 odporúčaní na záverečné plenárne zasadnutie. V centre pozornosti boli vzdelávanie a sociálne médiá a mnoho projektov navrhlo využívať online platformy a osobné stretnutia na (opätovné) prepojenie občianskej spoločnosti a tvorcov politiky. Najviac hlasov získali tieto štyri návrhy:

  1. No Education, No Vote, návrh povinných osnov pre školy v celej EÚ, s týmito tromi oblasťami: praktická časť, s návštevou inštitúcií EÚ, teoretická časť, s testmi a prezentáciami, a interaktívna platforma s kvízmi a videami.
  1. EU&U.EU, webové sídlo so súhrnom informácií o EÚ a európskych voľbách s cieľom zvýšiť transparentnosť a osvetu medzi občanmi prostredníctvom intenzívneho využívania sociálnych médií a multimediálneho obsahu.
  1. (ex aequo)Europe E-VOTE, návrh zmeniť deň európskych volieb na štátny sviatok a propagovať elektronické hlasovanie, a From You to EU, iniciatíva na prepojenie sociálnych hnutí s politikmi, pričom ich spolupráca by mohla pomôcť nájsť riešenia.

Ďalšie projekty, ktoré študenti navrhli:

#Insta (nt) vote, návrh vylepšiť účty EÚ na sociálnych médiách tým, že sa pridá kvalitný obsah zameraný špeciálne na mladých ľudí, napríklad krátke videá a komentáre influencerov, čo by mohlo pomôcť zvýšiť informovanosť a účasť.

Network of Young Europeans, projekt zameraný na informovanie o činnosti EÚ a hraniciach jej možností, na prepojenie rôznych ľudí z celej Európy a podnecovanie diskusie prostredníctvom internetovej platformy na organizovanie projektov a uverejňovanie ich výsledkov.

Find(ing) your voice, projekt zložený z dvoch častí: zo summitu, ktorý sa bude konať trikrát do roka, s osobným dialógom a rôznymi aktivitami za účasti mladých Európanov a politikov; a z webového sídla, kde bude dostupný interaktívny obsah a informácie.

Shape your future – express yourself, projekt webového sídla, na ktorom by sa mohli uverejňovať názory na viaceré témy zamerané na mladých ľudí do 26 rokov. Používatelia by mohli vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s týmito názormi a najpopulárnejšie z nich by sa predložili Európskemu parlamentu.

SharEU, aplikácia, ktorá by umožnila prepojiť sociálne hnutia a inštitúcie EÚ, pričom špecializovaní moderátori by Európskemu parlamentu predkladali každý mesiac správu o navrhnutých iniciatívach, čím by sa vytvorilo užšie prepojenie s ľuďmi.

Voices worth being heard, platforma, na ktorej by sa mohli propagovať iniciatívy a príhovory s cieľom podporiť voličov, aby sa zapojili a bojovali za svoje vlastné myšlienky. Publikum by zvolilo iniciatívy, ktoré by sa mali predložiť Európskemu parlamentu.

Viac..  Európsky parlament schválil kontroverzný zákon pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete

Študentov privítal predseda EHSV Luca Jahier, ktorý povedal: „Musíme nasledovať príklad Grety Thunberg, ktorá bola schopná priamymi slovami v krátkom čase zmobilizovať obrovské masy. Zapojte sa do tohto boja, provokujte, veď nebojujete len o svoju, ale aj o našu budúcnosť.“Podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu Isabel Caño ukončila podujatie týmito slovami: „Sme radi, že sme vaše nápady, sny, nadšenie a riešenia mohli spoznať v inštitúcii, akou je EHSV, kde sa všetci učíme, že rokovanie je cestou na dosiahnutie konsenzu.” Irini Pari, členka EHSV, ktorá iniciovala vytvorenie YEYS v roku 2010, dodala: „Každá výzva je aj príležitosťou, a vy ste nám to dokázali. Nedovoľte strachu, aby vás ovládol, jednoducho rozprestrite krídla. Patrí vám Európa aj celý svet.”

Kontext

Študenti si mali vymieňať názory na voľby do Európskeho parlamentu 2019 a predložiť návrhy týkajúce sa týchto konkrétnych hlavných bodov:

  • Ako môžeme v budúcnosti posilniť participatívnu demokraciu?
  • Aké ďalšie spôsoby politickej angažovanosti existujú okrem volieb do Európskeho parlamentu a ako by ste sa do nich zapojili?
  • Čo by sa podľa vás malo urobiť, aby sa zvýšila účasť voličov na voľbách do EP?

V elektronickom žrebovaní bolo 29. novembra v Bruseli vybraných 33 škôl, ktoré sa na podujatí zúčastnia. Každý z 28 členských štátov EÚ, ako aj päť kandidátskych krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) zastupovala jedna škola. V tomto 10. jubilejnom ročníku sa počet prihlášok vyšplhal na rekordných 1038.

Podujatie Vaša Európa, váš názor (YEYS) organizuje EHSV, ktorý je zástupcom občianskej spoločnosti na úrovni EÚ. Ide o jeho hlavné podujatie zamerané na mladých ľudí. EHSV chce prostredníctvom tejto iniciatívy zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politiky EÚ zohľadnili názory, skúsenosti a nápady mladej generácie. EHSV chce udržiavať a rozvíjať kontakty s britskou občianskou spoločnosťou aj po brexite, preto sa rozhodol zapojiť do tejto diskusie aj britskú mládež, napriek tomu, že s najväčšou pravdepodobnosťou nebude hlasovať v európskych voľbách 2019.

Podrobnejšie informácie o YEYS 2019 sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke podujatia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …