mladez
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vaša Európa, váš názor 2019: Nedovoľte strachu, aby vás ovládol, jednoducho rozprestrite krídla

Povinné učebné osnovy o európskej politike, aby sa zvýšila informovanosť občanov pred tým, ako odovzdajú svoj hlas vo voľbách, to bol návrh, ktorý získal najviac hlasov v ročníku 2019 podujatia pre mladých Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 21. – 22. marca 2019. Táto iniciatíva a tri ďalšie návrhy zamerané na využitie nových technológií a sociálnych médií na zvýšenie účasti na európskych voľbách budú predložené na zváženie Európskemu parlamentu. 

Po dvoch dňoch živých diskusií a debát predložilo 99 študentov stredných škôl vo veku 16 – 17 rokov, ktorí boli vybraní. aby sa zúčastnili na podujatí YEYS 2019, 10 odporúčaní na záverečné plenárne zasadnutie. V centre pozornosti boli vzdelávanie a sociálne médiá a mnoho projektov navrhlo využívať online platformy a osobné stretnutia na (opätovné) prepojenie občianskej spoločnosti a tvorcov politiky. Najviac hlasov získali tieto štyri návrhy:

  1. No Education, No Vote, návrh povinných osnov pre školy v celej EÚ, s týmito tromi oblasťami: praktická časť, s návštevou inštitúcií EÚ, teoretická časť, s testmi a prezentáciami, a interaktívna platforma s kvízmi a videami.
  1. EU&U.EU, webové sídlo so súhrnom informácií o EÚ a európskych voľbách s cieľom zvýšiť transparentnosť a osvetu medzi občanmi prostredníctvom intenzívneho využívania sociálnych médií a multimediálneho obsahu.
  1. (ex aequo)Europe E-VOTE, návrh zmeniť deň európskych volieb na štátny sviatok a propagovať elektronické hlasovanie, a From You to EU, iniciatíva na prepojenie sociálnych hnutí s politikmi, pričom ich spolupráca by mohla pomôcť nájsť riešenia.

Ďalšie projekty, ktoré študenti navrhli:

#Insta (nt) vote, návrh vylepšiť účty EÚ na sociálnych médiách tým, že sa pridá kvalitný obsah zameraný špeciálne na mladých ľudí, napríklad krátke videá a komentáre influencerov, čo by mohlo pomôcť zvýšiť informovanosť a účasť.

Network of Young Europeans, projekt zameraný na informovanie o činnosti EÚ a hraniciach jej možností, na prepojenie rôznych ľudí z celej Európy a podnecovanie diskusie prostredníctvom internetovej platformy na organizovanie projektov a uverejňovanie ich výsledkov.

Find(ing) your voice, projekt zložený z dvoch častí: zo summitu, ktorý sa bude konať trikrát do roka, s osobným dialógom a rôznymi aktivitami za účasti mladých Európanov a politikov; a z webového sídla, kde bude dostupný interaktívny obsah a informácie.

Shape your future – express yourself, projekt webového sídla, na ktorom by sa mohli uverejňovať názory na viaceré témy zamerané na mladých ľudí do 26 rokov. Používatelia by mohli vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s týmito názormi a najpopulárnejšie z nich by sa predložili Európskemu parlamentu.

SharEU, aplikácia, ktorá by umožnila prepojiť sociálne hnutia a inštitúcie EÚ, pričom špecializovaní moderátori by Európskemu parlamentu predkladali každý mesiac správu o navrhnutých iniciatívach, čím by sa vytvorilo užšie prepojenie s ľuďmi.

Voices worth being heard, platforma, na ktorej by sa mohli propagovať iniciatívy a príhovory s cieľom podporiť voličov, aby sa zapojili a bojovali za svoje vlastné myšlienky. Publikum by zvolilo iniciatívy, ktoré by sa mali predložiť Európskemu parlamentu.

Viac..  Ivan Štefanec: V novom európskom rozpočte sme presadili viac na vzdelávanie

Študentov privítal predseda EHSV Luca Jahier, ktorý povedal: „Musíme nasledovať príklad Grety Thunberg, ktorá bola schopná priamymi slovami v krátkom čase zmobilizovať obrovské masy. Zapojte sa do tohto boja, provokujte, veď nebojujete len o svoju, ale aj o našu budúcnosť.“Podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu Isabel Caño ukončila podujatie týmito slovami: „Sme radi, že sme vaše nápady, sny, nadšenie a riešenia mohli spoznať v inštitúcii, akou je EHSV, kde sa všetci učíme, že rokovanie je cestou na dosiahnutie konsenzu.” Irini Pari, členka EHSV, ktorá iniciovala vytvorenie YEYS v roku 2010, dodala: „Každá výzva je aj príležitosťou, a vy ste nám to dokázali. Nedovoľte strachu, aby vás ovládol, jednoducho rozprestrite krídla. Patrí vám Európa aj celý svet.”

Kontext

Študenti si mali vymieňať názory na voľby do Európskeho parlamentu 2019 a predložiť návrhy týkajúce sa týchto konkrétnych hlavných bodov:

  • Ako môžeme v budúcnosti posilniť participatívnu demokraciu?
  • Aké ďalšie spôsoby politickej angažovanosti existujú okrem volieb do Európskeho parlamentu a ako by ste sa do nich zapojili?
  • Čo by sa podľa vás malo urobiť, aby sa zvýšila účasť voličov na voľbách do EP?

V elektronickom žrebovaní bolo 29. novembra v Bruseli vybraných 33 škôl, ktoré sa na podujatí zúčastnia. Každý z 28 členských štátov EÚ, ako aj päť kandidátskych krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) zastupovala jedna škola. V tomto 10. jubilejnom ročníku sa počet prihlášok vyšplhal na rekordných 1038.

Podujatie Vaša Európa, váš názor (YEYS) organizuje EHSV, ktorý je zástupcom občianskej spoločnosti na úrovni EÚ. Ide o jeho hlavné podujatie zamerané na mladých ľudí. EHSV chce prostredníctvom tejto iniciatívy zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politiky EÚ zohľadnili názory, skúsenosti a nápady mladej generácie. EHSV chce udržiavať a rozvíjať kontakty s britskou občianskou spoločnosťou aj po brexite, preto sa rozhodol zapojiť do tejto diskusie aj britskú mládež, napriek tomu, že s najväčšou pravdepodobnosťou nebude hlasovať v európskych voľbách 2019.

Podrobnejšie informácie o YEYS 2019 sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke podujatia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …