europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament kritizoval Slovensko za verejné obstarávanie

Poslanci schválili väčšinu absolutórií k rozpočtu EÚ za rok 2017. Slovensko sa dočkalo kritiky za verejné obstarávanie.

Parlament hlasoval o 53 správach o absolutóriu k rozpočtu z roku 2017, ktoré sa týkali všetkých inštitúcií, agentúr a spoločných podnikov EÚ a Európskeho rozvojového fondu. Poslanci privítali znižujúcu sa mieru chybovosti pri čerpaní prostriedkov EÚ, ktorá podľa odhadu Európskeho dvora audítorov (EDA) spadla na úroveň 2,4%, čo predstavuje historické minimum. Zároveň však vyjadrili pochybnosti ohľadom výberu testovaných vzoriek.

Rastúci nedostatok prostriedkov

Uznesenie týkajúce sa absolutória pre Európsku komisiu vyjadruje obavy v súvislosti s rastúcim nedostatkom prostriedkov na úhradu finančných záväzkov EÚ. Nesplatené rozpočtové záväzky Únie dosiahli novú rekordnú úroveň 267,3 miliardy eur, konštatuje schválený text dodávajúc, že EDA očakáva do roku 2020 ich ďalší nárast. Rozpočet EÚ však nesmie vykazovať deficit a rastúce množstvo neuhradených platieb tak v skutočnosti predstavuje finančný dlh, pripomínajú poslanci.

Parlament zároveň požiadal Komisiu, aby členským štátom poskytla maximálnu podporu na zlepšenie čerpania prostriedkov. Menej žiadostí o čerpanie zo strany členských štátov predstavuje možné riziko pre budúce plnenie rozpočtu, nakoľko môže dôjsť k nakopeniu oneskorených platieb na konci programového obdobia, varujú poslanci.

Slovensko, Česko, Maďarsko: Kritika obstarávania a konfliktu záujmov

Parlament vyjadril znepokojenie v súvislosti s nedostatkami verejného obstarávania v Maďarsku a na Slovensku. Postupy predkladania ponúk v rámci verejného obstarávania mohli v niektorých členských štátoch nadobudnúť polo-legálne formy, ktoré bránia spravodlivej hospodárskej súťaži a môžu umožňovať podvody, uvádza sa v uznesení.

Schválený text v tejto súvislosti pripomína aj výsledky návštevy delegácie Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT) na Slovensku, ktorá odhalila mnoho nedostatkov a rizík – vrátane možnej infiltrácie organizovaného zločinu – v procesoch manažovania a kontroly finančných prostriedkov EÚ.

Poslanci tiež kritizovali konflikt záujmov českého premiéra. Parlament vyzval Európsku komisiu, aby prípad Andreja Babiša dôkladne prešetrila a aby voči konfliktom záujmov uplatňovala politiku nulovej tolerancie.

Viac..  Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko a Česko: Narastajúce nerovnosti pri poľnohospodárskych platbách

Napriek tomu, že veľké poľnohospodárske podniky obhospodarujúce viac ako 250 ha predstavujú iba 1,1 % všetkých poľnohospodárskych podnikov, dostávajú až 22,1 % celkovej priamej pomoci, konštatujú so znepokojením poslanci. Uznesenie si spomedzi všetkých členských štátov všíma rýchly nárast nerovností najmä na Slovensku a v Česku, kde 7% príjemcov dostáva v súčasnosti viac ako 70 % všetkých priamych poľnohospodárskych platieb. Parlament preto vyzval Komisiu, aby sa nerovnakým zaobchádzaním s farmármi zaoberala.

Výzva na odstúpenie generálneho tajomníka EK Martina Selmayra

Parlament opätovne kritizoval Európsku komisiu za netransparentný postup menovania svojho aktuálneho generálneho tajomníka. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Martina Selmayra, aby z postu generálneho tajomníka EK odstúpil. Od exekutívy EÚ zároveň očakávajú, že vyhlási spravodlivé, plne transparentné a otvorené výberové konanie na tento post.

Súvislosti

Proces udeľovania absolutória je konečným schválením využívania finančným prostriedkov v danom roku. Európsky parlament môže absolutórium udeliť, odložiť alebo odmietnuť. Ak je absolutórium odložené, EP môže požiadať inštitúciu, ktorej sa rozhodnutie týka, o predloženie doplňujúcich informácií pred konečným hlasovaním o absolutóriu. Udelenie absolutória formálne uzatvára daný rozpočtový rok.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o rozpočte EÚ: Nemeriame dostatočne výsledky použitých peňazí, považujem to za najväčší problém

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU. Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail a …