Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Mladým ľuďom musíme pri uplatnení sa ponúkať lepšiu perspektívu

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú dnes zaoberať zvyšovaním efektívnosti, ako aj miery vyčlenených finančných prostriedkov na fungovanie mechanizmov na podporu posilňovania kvalifikácie a zamestnávania mladých ľudí.

Peniaze v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých boli pôvodne určené pre európske regióny, v ktorých bola v roku 2012 nezamestnanosť mladých vyššia ako 25 percent. Následne v roku 2017 došlo k navýšeniu finančných prostriedkov tam, kde si viac ako štvrtina mladých ľudí nevedela nájsť uplatnenie ani v roku 2016,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Iniciatíva slúži na financovanie odbornej prípravy, stáží, vzdelávacích kurzov pre získanie kvalifikácie, ale aj samotných pracovných miest pre mladých ľudí, ktorí majú dlhodobý problém nájsť si zamestnanie. Celkový rozpočet na ňu dosiahol pre rok 2019, po schválenom navýšení 350 miliónov eur,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  COVID-19: Snaha o pozastavenie platnosti patentov na vakcíny rozdeľuje poslancov

Podpora sa týka aj najzraniteľnejších skupín mladých ľudí so zdravotným hendikepom alebo pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Musíme im ponúknuť lepšiu perspektívu plnohodnotného uplatnenia sa v rámci spoločnosti a pomôcť im získať zamestnanie jednoduchšie,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Národné plány obnovy: Historická príležitosť pre dlhodobý udržateľný rast

Národné plány obnovy musia v plnej miere spĺňať dohodnuté požiadavky a ciele zamerané na spravodlivý …