Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Eurovoľby: Európsky parlament zverejnil tretiu projekciu rozdelenia poslaneckých kresiel

Európsky parlament v piatok zverejnil tretiu projekciu rozdelenia poslaneckých kresiel v povolebnom pléne EP založenú na vnútroštátnych prieskumoch.

Tretia projekcia možného zloženia budúceho Európskeho parlamentu je založená na vnútroštátnych prieskumoch zverejnených v členských štátoch pred 26. marcom 2019. Údaje z vybraných prieskumov uskutočnených vnútroštátnymi inštitútmi či agentúrami zaoberajúcimi sa prieskumami verejnej mienky zozbierala pre Európsky parlament spoločnosť Kantar Public.

Výsledky jednotlivých politických strán sú premietané do výsledkov existujúcich politických skupín (poslaneckých klubov) v EP iba za predpokladu, že daná vnútroštátna strana je pridružená k jednej z európskych politických strán. Všetky nové politické strany a hnutia, ktoré zatiaľ k príslušnosti k žiadnej európskej politickej strane nedeklarovali, sú zaradené do kategórie „ďalší‟ (other).

Povolebný Európsky parlament by mal mať v porovnaní s aktuálnym plénom menej poslancov, ich počet klesne o 46, z aktuálnych 751 na 705.

Údaje podľa jednotlivých krajín

Všetky údaje budú stiahnuteľné z volebného press-kitu vo prostredníctvom excelovského súboru, ktorý bude obsahovať prehľad vyvíjajúcich sa volebných preferencií vo všetkých členských štátoch od začiatku roka 2018. Ich súčasťou budú informácie o vnútroštátnych politických stranách, teda ich názvy, politická príslušnosť na európskej úrovni, ich výsledky vo ostatných vnútroštátnych a európskych voľbách a ich výsledky v uskutočnených prieskumoch. Informácie o prieskumoch budú okrem iného obsahovať názov inštitútov či agentúr, ktoré ich realizovali, veľkosti vzorky a dátumy zberu údajov.

Viac..  Manželstvá a partnerstvá osôb rovnakého pohlavia by sa mali uznávať v celej EÚ

Súvislosti

Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu prebehli pred štyridsiatimi rokmi, v júni 1979. Predpokladá sa, že tohtoročné voľby by mohli byť jedny z najdôležitejších v histórii EP, a to najmä v súvislosti s aktuálnym politickým kontextom, očakávaným odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie a významnými politickými a cezhraničnými výzvami, ktorým Únia čelí. Voliči o budúcnosti Európskej únie rozhodnú vo volebných miestnostiach v dňoch 23. – 26. mája.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …