Skripek
Europoslanec Branislav Škripek. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci žiadajú Súdny dvor o stanovisko k Istanbulskému dohovoru

Dnes prijal EP uznesenie, v ktorom europoslanci žiadajú Súdny dvor o vypracovanie stanoviska ohľadne prístupu EÚ k Istanbulskému dohovoru. Branislav Škripek hlasoval proti tomuto uzneseniu.

13. júna 2017 bol v mene Európskej únie podpísaný Dohovor Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor – ID) a týka sa iba týchto oblastí:

  1. azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia (zásada non-refoulement)
  2. justičnej spolupráce v trestných veciach.

Branislav Škripek vysvetľuje: „Rada (EÚ) v máji 2017 rozhodla o podpise ID v dvoch samostatných rozhodnutiach, ktoré sa týkali len azylu a justičnej spolupráce. V septembri EP vyzval na úplné pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru – bez výnimiek.  Dnešné prijaté uznesenie vyzýva Súdny dvor aby rozhodol, či takýto postup bol v súlade s platnými zmluvami. V súčasnosti sú Maďarsko, Litva, Bulharsko, Írsko, Slovensko, Lotyšsko, Česká republika a Spojené kráľovstvo naďalej proti ID. Slovensko dokonca hodlá podpis spod ID stiahnuť.”

Spomínané krajiny majú voči ID viacero výhrad  a to hlavne pre nejasné definovanie rodu, či vytvorenie monitorovacieho výboru GREVIO so značnými právomocami a kompetenciami, alebo venovanie nedostatočnej pozornosti  aj ďalším skupinám, ktoré sú ohrozené domácim násilím. ID považuje za hlavnú príčinu domáceho násilia rodovú nerovnosť. Odborníci pomáhajúci týraným ľuďom to však popierajú. Ide vždy o komplex rôznych problémov a príčin, kde je každý jeden prípad domáceho násilia individuálny a preto potrebuje rôznu intervenciu. Preto európske rámce, ktoré sa snažia vyriešiť tému domáceho násilia páchaného na ženách v praxi nebudú fungovať o to viac, ak majú takéto silné ideologické zafarbenie,” argumentuje Branislav Škripek, ktorý sa preto viackrát v pléne EP voči  ID vyjadroval.

Viac..  Europoslankyňa Lexmann zverejnila odpočet svojej práce za apríl. VIDEO

Branislav Škripek ďalej konštatoval: „Toto volebné obdobie europoslancov sa chýli ku koncu. Preto ide o posledný pokus zástancov genderovej ideológie v EP o to, aby Rada k prijatiu celého ID urýchlene pristúpila. Aj v takýchto prípadoch  je nesmierne dôležité, kto Slovensko v EP zastupuje. A aj to, či je v EP dostatočný počet hodnotovo orientovaných politikov aj z iných krajín.” Aj preto Branislav Škripek ako predseda Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM) pracuje na tom, aby v novom EP bolo viac kresťanských politikov z rôznych krajín EÚ.

Rozhodnutie Súdneho dvora, o ktoré dnes EP požiadal,  sa bude týkať samozrejme aj Slovenska. Otázkou bude v akej miere, ak Slovensko dovtedy odstúpi od ratifikácie ID. „Nuž v tomto prípade si musíme počkať na konečné rozhodnutie súdu. Skutočne tento prípad je veľmi komplikovaný a nerád by som sa preto vyjadroval k tomu skôr, ako bude rozhodnutie súdu k dispozícii spolu s právnym výkladom,” povedal na záver Branislav Škripek, ktorý dúfa, že rozhodnutie súdu môže zastaviť ďalšiu ratifikáciu ID za EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …