Schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament chce skrátiť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu

Poslanci Európskeho parlamentu posunuli do druhého čítania návrh na výrazné obmedzenie trvania dočasných kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru a sprísnenie podmienok ich zavádzania.

Kódex schengenských hraníc, ktorý by mal byť na základe poslancami schváleného textu novelizovaný, v súčasnosti umožňuje členským štátom dočasne vykonávať kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.

Zástupcovia Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ začali rokovať o novelizácii pravidiel ešte v januári, vyjednávania sa však rozhodli pozastaviť, nakoľko dohoda na konečnom znení nariadenia sa nejavila byť pred voľbami do EP dosiahnuteľná.

Parlament prostredníctvom hlasovania pomerom hlasov 339 (za): 205 (proti): 62 (zdržalo sa hlasovania) potvrdil svoju pozíciu z novembra 2018, podľa ktorej by mala byť počiatočná dĺžka trvania kontrol po ich prvotnom zavedení skrátená zo súčasných šiestich na dva mesiace. Celkové maximálne obdobie výkonu kontrol by podľa poslancov malo byť skrátené zo súčasných maximálne dvoch rokov na nie viac ako jeden rok.

Nové záruky pri predlžovaní kontrol

Členské štáty by v prípade predĺženia dočasne obnovených kontrol na vnútorných hraniciach nad rámec počiatočných dvoch mesiacov mali podľa poslancov predložiť správu obsahujúcu detailné posúdenie rizík. Po šiestich mesiacoch od zavedenia pohraničných kontrol by akékoľvek ďalšie predĺženie ich trvania malo podľa zákonodarcov podliehať schváleniu Rady (ministrov) EÚ, pred ktorým by Európska komisia mala uviesť, či je takéto predĺženie v súlade so zákonnými požiadavkami. Parlament by zároveň mal byť do tohto procesu intenzívnejšie zapojený a o jeho priebehu lepšie informovaný.

Viac..  Správa o stave Únie: Komisia vyzýva členské štáty zaistiť bezpečnosť novinárov v celej EÚ

Vyhlásenie spravodajkyne

„Schengen je nespochybniteľný. Dnes schválený text si kladie za cieľ jeho úplné obnovenie. Nanešťastie, Rada nepreukázala žiadnu vôľu rokovať o kompromise, pretože status quo vyhovuje niekoľkým veľkým členským štátom, napríklad Francúzsku a Nemecku. Nezákonné a nelegitímne kontroly na vnútorných schengenských hraniciach už trvajú viac ako tri a pol roka. Je načase ukončiť ich alebo voči nim zakročiť na súde,‟ uviedla spravodajkyňa Tanja Fajon (S&D, SI).

Ďalší postup

Európsky parlament hlasovaním ukončil prerokúvanie navrhovaného nariadenia v prvom čítaní. O ďalšom postupe rozhodnú poslanci zvolení v májových voľbách do EP.

Súvislosti

Kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru aktuálne vykonávajú Dánsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko. Dôvodom ich zavedenia boli mimoriadne okolnosti súvisiace s migračnou krízou, ktorá eskalovala v roku 2015. Kontroly zaviedlo aj Francúzsko z dôvodu pretrvávajúcej hrozby teroristických útokov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …