nebezpecne vyrobky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Toto sú nebezpečné výrobky v EÚ! Na čele zoznamu figurujú hračky a automobily

Európska komisia zverejnila správu za rok 2018 o systéme Safety Gate pre nebezpečné výrobky (bývalý systém včasného varovania).

Zo správy vyplýva, že si orgány navzájom vymenili 2 257 varovaní o nebezpečných výrobkoch. K najviac nahlasovanej kategórii výrobkov patrili „hračky“ (31 %), po ktorých nasledovali „motorové vozidlá“ (19 %) a „odevy, textil a módne doplnky“ (10 %). Hlavnými nahlasovanými rizikami boli chemické riziká a riziká poranenia (po 25 %) a ďalej riziko zadusenia v prípade detí (18 %).

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: Systém Safety Gate je kľúčovým nástrojom na ochranu Európanov pred nebezpečnými výrobkami, ktorý skutočne funguje. Ako sa uvádza v správe, bolo vyslaných viac ako 2 000 varovaní a takmer dvojnásobný počet výrobkov bol stiahnutý priamo od používateľov alebo z trhu, čo je dôkazom účinného presadzovania pravidiel. V záujme zaistenia bezpečnosti všetkých európskych spotrebiteľov budeme aj naďalej spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi a tretími krajinami.“

Stiahnutie od používateľa je jedným z najbežnejších opatrení na zníženie rizík, ktoré nebezpečné výrobky predstavujú. Podiel úspešne stiahnutých výrobkov od používateľov však zostáva vo všeobecnosti nízky. Výsledky nového prieskumu týkajúceho sa tejto otázky poukazujú na skutočnosť, že až jedna tretina respondentov vedome naďalej používa výrobky stiahnuté od používateľov. Z toho vyplýva, že oznámenia o sťahovaní výrobkov od používateľov nemusia mať veľký vplyv na spotrebiteľov a/alebo spotrebitelia nie sú dostatočne zreteľne informovaní o existujúcich rizikách.

Viac..  Ministri zahraničných vecí EÚ sa zhodli na sankciách voči Bielorusku

Viac ako polovica všetkých zistených nebezpečných výrobkov pochádza z Číny. Spolupráca s čínskymi orgánmi v oblasti bezpečnosti výrobkov zostáva prioritou, no jej výsledky sú neisté. Komisia v tejto súvislosti naďalej spolupracuje s príslušnými čínskymi orgánmi. Týka sa to aj zvyšovania informovanosti o pravidlách bezpečnosti výrobkov, ktoré treba spĺňať pri predaji spotrebiteľom v EÚ.

Súvislosti

Systém včasného varovania už od roku 2003 zabezpečuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Európskou komisiou o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ktoré boli stiahnuté z trhu a/alebo priamo od používateľov kdekoľvek v Európe. Vďaka tomu sa môžu v celej EÚ prijímať primerané následné opatrenia (zákaz/pozastavenie predaja, stiahnutie z trhu alebo od používateľov, resp. zamietnutie dovozu colnými orgánmi). Európska komisia premenovala systém včasného varovania na systém Safety Gate.

Systém Safety Gate má vlastné verejné webové sídlo, ktoré umožňuje prístup k týždennej aktualizácii varovaní zaslaných vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do systému. Každý týždeň sa na nej zaznamená a uverejní približne 50 varovaní.

Na webovom sídle je k dispozícii aj osobitný portál Business Gateway, cez ktorý môžu podniky rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný. 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Dlhodobý rozpočet a hospodárska obnova po koronakríze. Čo ďalšie čaká europoslancov v druhej polovici roka 2020?

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci venovať dlhodobému rozpočtu EÚ, novej legislatíve v oblasti klímy …