lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Bezpečnosť liekov a potravín zostane aj po brexite nezmenená

Zdravie a bezpečnosť potravín sú dve oblasti, ktoré majú obrovský vplyv na každodenný život občanov, ale aj na fungovanie nespočetného množstva prevádzkovateľov a podnikov.

Bezpečnosť liekov zostane aj po brexite nezmenená. Členské štáty a Európska agentúra pre lieky neustále monitorujú situáciu a spolupracujú s farmaceutickým priemyslom, aby dostupnosť liekov v EÚ zostala aj naďalej neporušená. Komisia aktívne informuje zainteresované strany aj o potrebe zabezpečiť certifikáciu zdravotníckych pomôcok prostredníctvom príslušného orgánu v rámci európskej dvadsaťsedmičky. Komisia zostáva aj v intenzívnom kontakte so Spojeným kráľovstvom a EÚ-27, aby sa zabezpečilo, že všetky certifikáty pre zdravotnícke pomôcky vydané v Spojenom kráľovstve budú prenesené do EÚ 27 ešte pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva, čím sa EÚ snaží minimalizovať problémy s dodávkou zdravotníckych pomôcok.

EÚ má najvyššie normy bezpečnosti potravínna svete. Voľný pohyb zvierat a potravín je možný vďaka prísnemu systému spoločných kontrol. Spojené kráľovstvo dováža viac ako 73% svojich agropotravinárskych výrobkov z EÚ. Po brexite pribudnú nové kontroly na našich hraniciach so Spojeným kráľovstvom a členské štáty už dnes zriaďujú hraničné inšpekčné stanice, ktoré Komisia urýchlene schvaľuje.

Členské štáty prijímajú potrebný personál na vybavovanie colných a bezpečnostných kontrol. V najviac postihnutých krajinách bolo prijatých viac ako 2 000 odborníkov (Francúzsko, Belgicko, Írsko, Holandsko, Dánsko). Komisia uskutočňuje potrebné opatrenia, aby sa britským výrobkom a zvieratám  umožnilo naďalej vstupovať do EÚ za predpokladu, že Spojené kráľovstvo prijme príslušné nové právne predpisy a že budú splnené potrebné podmienky bezpečnosti potravín. Napríklad, aby bolo možné vyvážať výrobky živočíšneho pôvodu do EÚ, musí byť Spojené kráľovstvo „uvedené” Komisiou ako tretia krajina, ktorá má povolenie na vývoz a produkty musia spĺňať všetky požiadavky EÚ na bezpečnosť potravín.

Viac..  Budúcnosť Európy je vo Vašich rukách – Vyjadrite svoj názor

Pokiaľ ide o domáce zvieratá, budú naďalej môcť cestovať, ale podmienky sa budú meniť, pretože pribudnú nové kontroly na hraniciach EÚ so Spojeným kráľovstvom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …