energeticke stitky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ preveria ekodizajn a energetické štítky

Európsky dvor audítorov vykonáva audit opatrení EÚ v oblasti ekodizajnu a energetického označovania výrobkov vrátane domácich spotrebičov. Audítori posúdia najmä prínos týchto opatrení k energetickej efektívnosti a environmentálnym cieľom EÚ.

EÚ sa v rámci svojho boja proti zmene klímy zaviazala zlepšiť svoju energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 a o 32,5 % do roku 2030. V záujme dosiahnutia týchto cieľov Komisia prijala opatrenia zamerané na zlepšovanie dizajnu ekologických výrobkov a informácií pre spotrebiteľov. Na obdobie 2007 – 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške asi 0,8 mld. EUR.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu politiky EÚ v oblasti ekodizajnu a energetického označovania. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Ekodizajn a energetické označovanie by sa mali navzájom dopĺňať. Na jednej strane požiadavky na ekodizajn podporujú inovácie a „vytláčajú“ z trhu výrobky s horšou výkonnosťou. Na druhej strane energetické štítky podporujú spotrebiteľov, aby prijímali rozhodnutia založené na lepších informáciách, a tým „ťahajú“ trh smerom k väčšej energetickej efektívnosti. Dohľad nad trhom je preto nevyhnutný na zabezpečenie súladu výrobkov s požiadavkami.

Viac..  Prezidentka: Pandémia poukázala na úzku previazanosť človeka s prírodou

Súčasné požiadavky na ekodizajn sa týkajú 30 skupín výrobkov, od svetelných zdrojov pre domácnosť po priemyselné ohrievače na tuhé palivo. Pravidlá o označovaní sa aspoň čiastočne vzťahujú aj na 13 skupín výrobkov. Pri audite sa preskúma, ako opatrenia EÚ pomohli plniť ciele v oblasti energetickej efektívnosti a environmentálne ciele.

Audítori sa konkrétne zamerajú na to:

  • ako Komisia riadi opatrenia v oblasti ekodizajnu a energetického označovania,
  • aký dosah majú opatrenia EÚ na činnosti členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …