Vybor EP
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EHSV: Strany, ktoré sa obrátia proti liberálnej demokracii, by mali byť vylúčené z Európskeho parlamentu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zaujal kategorický postoj k rastúcim snahám ohroziť fungovanie organizácií európskej demokratickej občianskej spoločnosti a vyzýva EÚ, aby v plnom rozsahu uplatnila Zmluvu o EÚ (ZEÚ) s cieľom zakročiť proti členským štátom s tendenciou k autoritárstvu.

Vo svojom nedávnom rázne formulovanom stanovisku s názvom Odolná demokracia prostredníctvom silnej a rozmanitej občianskej spoločnosti EHSV varoval pred politickými silami, ktoré v súčasnosti vyvíjajú činnosť namierenú proti liberálnej demokracii v Európe s konečným cieľom zničiť EÚ. Hoci tieto skupiny zväčšia patria k pravicovým extrémistickým hnutiam a stranám, v niektorých členských štátoch majú už svoje zastúpenie vo vláde.

„Hlboko nás znepokojuje skutočnosť, že transformácia politických systémov v Európe sa začala trendom „neliberálnej demokracie. Reformy v niektorých členských štátoch majú zabrániť účinnej účasti všetkých občanov na politických rozhodnutiach a prestávajú sa dodržiavať právne garantované rámcové podmienky pre občiansku spoločnosť,“ uviedol spravodajca stanoviska Christian Moos.

EHSV nabáda všetky členské štáty, aby rešpektovali hodnoty EÚ stanovené v článku 2 ZEÚ a aby sa zdržali všetkých pokusov o nastolenie neliberálnej demokracie. Medzi hodnoty vymedzené v článku 2 patrí právny štát, dodržiavanie ľudských práv, ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia a rovnosť.

„Ak sa však členské štáty priklonia k autoritárstvu, musí EÚ v plnom rozsahu uplatniť súčasné právne nástroje, ako sú postupy v prípade nesplnenia povinnosti a rámec EÚ na podporu právneho štátu z roku 2014,“ upozorňuje výbor.

Ako ďalej zdôrazňuje, „strany, ktoré sa obrátia proti liberálnej demokracii, by mali byť vylúčené zo svojich politických strán na európskej úrovni a politických skupín v Európskom parlamente“.

„Neliberálne demokracie“ sa v stanovisku vymedzujú ako politické systémy, v ktorých demokraticky zvolení vodcovia obmedzujú občianske práva, občianske slobody a ochranu menšín. Nedávne volebné úspechy niektorých extrémistických a populistických politických skupín jednoznačne dokazujú ich narastajúcu silu v Európe a poukazujú na skutočnosť, že niektorí občania strácajú dôveru v demokratické inštitúcie.

„V súčasnosti pozorujeme po celom kontinente trend klesajúcej dôvery v EÚ spolu s eskalujúcim napätím vo vzťahu k menšinám, xenofóbiou, rastúcou mierou korupcie a nepotizmu a slabými demokratickými inštitúciami v niektorých krajinách,“ konštatoval spravodajca Moos.

Ako sa uvádza v stanovisku, EÚ stále nemá k dispozícii vhodný mechanizmus na zabezpečenie účinného zachovania demokracie a právneho štátu v členských štátoch.

EHSV vyzval na zavedenie demokratického semestra s európskym mechanizmom kontroly právneho štátu, základných práv a porovnávacieho prehľadu o demokracii.

EHSV súhlasí s nápravnými hospodárskymi opatreniami v prípade nerešpektovania hodnôt EÚ, avšak zdôrazňuje, že škrty nesmú byť na úkor príjemcov pomoci z radov občianskej spoločnosti.

EHSV vyzval členské štáty, aby v rámci fiškálnej spravodlivosti zaviedli daňové stimuly na podporu občianskej spoločnosti a v novom viacročnom finančnom rámci zvýšili podporu organizáciám občianskej spoločnosti v prípade, ak národné vlády obmedzia alebo zastavia ich financovanie z politických dôvodov.

Spravodajca Moos zdôraznil význam občianskej spoločnosti pre fungovanie slobodného a demokratického politického poriadku a konštatoval, že podmienkou je primerané financovanie a stabilný sociálny a politický rámec.

„Nezávislá a pluralitná občianska spoločnosť je mimoriadne dôležitá pri vykonávaní dohľadu nad politickými inštitúciami a v úsilí zaistiť, aby sa zodpovedali. Ako taká je teda jedným z charakteristických znakov liberálnej demokracie,“ pripomenul dodávajúc, že „namiesto toho sa v celej EÚ v mnohých prípadoch občianske slobody a otvorená občianska spoločnosť spochybňujú.“

Počas vypočutia, ktoré usporiadal EHSV vo februári v rámci prípravy stanoviska, vyšlo najavo, že situácia v teréne nie je práve pozitívna a zo všetkých sektorov občianskej spoločnosti prichádzajú správy o tom, že tvorcovia politiky postupne a úmyselne obmedzujú priestor týchto organizácií.

Viac..  VIDEO: Prezidentka znova vymenovala Milana Krajniaka za ministra práce

Čoraz viac z nich sa v mnohých krajinách EÚ stalo terčom rôznych foriem útokov. Útoky opisované ako snahy odstaviť ich od zdrojov a umlčať majú rozmanité podoby od negatívnych pomenovaní, očierňovacích kampaní alebo znevažovania aktivistov a organizácií občianskej spoločnosti v médiách, obmedzovania ich financovania alebo ich vylúčenia z dôležitých politických dialógov až po spochybňovanie hodnôt a zásad v oblasti ľudských práv.

Ďalším znepokojujúcim trendom je vznik takzvanej „neobčianskej spoločnosti“, čo znamená rastúci počet mimovládnych organizácií a foriem občianskej angažovanosti, ktoré nezdieľajú spoločné európske hodnoty, ako sú ľudské práva a právny štát, ale namiesto toho podporujú nedemokratický politický poriadok. V rámci tohto nového scenára „presunu priestoru pre organizácie občianskej spoločnosti“ získajú tieto nové mimovládne organizácie prioritný prístup k financovaniu z verejných zdrojov.

V niektorých prípadoch viedli obvinenia dokonca ku kriminalizácii obrany ľudských práv, čo zažili organizácie občianskej spoločnosti, ktoré zachraňovali migrantov v Stredozemí. Najšokujúcejšími príkladmi boli vraždy novinárov v EÚ, ktoré by boli ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné. Daphne Caruany Galizia na Malte, Ján Kuciak na Slovensku a Viktoria Marinova v Bulharsku mali spoločné to, že vyšetrovali obvinenia z korupcie.

To všetko prispelo k narušeniu demokracie, ktorá po prvý raz po mnohých rokoch prežíva v niektorých krajinách EÚ vážnu krízu.

„Ešte pred niekoľkými rokmi sme boli presvedčení, že vo svete existuje priestor, kde sa rešpektujú ľudské práva a zásady právneho štátu, a že tento priestor je tu, v EÚ,“ uviedol predseda skupiny Základné práva a právny štát v EHSV José Antonio Moreno Díaz.

„Namiesto toho sa vlády niektorých členských štátov v súčasnosti zapájajú do politík, ktoré sú totalitné a ohrozujú právny štát a hodnoty samotnej EÚ,“ uzavrel.

Skupinu Základné práva a právny štát zriadil EHSV minulý rok s cieľom pomôcť brániť právny štát, ľudské práva a koncepciu liberálnej demokracie. Organizuje informačné služobné cesty do členských štátov EÚ, pričom sa zameriava na tie, v ktorých sa zintenzívňujú antidemokratické tendencie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …