Domov / SPOTREBITEĽ / Facebook sa zaviazal k väčšej transparentnosti
Facebook
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Facebook sa zaviazal k väčšej transparentnosti

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľov privítali aktualizované zmluvné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Facebook. Teraz sa v nich jasne vysvetľuje, že spoločnosť ako zdroj svojho financovania využíva údaje svojich používateľov na vývoj profilovacích aktivít a lepšie zacielenie reklám.

V nových podmienkach sa spresňuje, aké služby založené na využívaní údajov svojich používateľov predáva Facebook tretím stranám, ako si môžu spotrebitelia svoj účet zrušiť a na základe akých dôvodov môžu byť účty zablokované. Tento vývoj nastáva po rokovaniach, ktorých cieľom bolo dosiahnuť, aby spoločnosti Facebook jasne a v plnom rozsahu zverejnila svoj obchodný model.

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dohodu privítala: „Facebook sa dnes konečne zaviazal k väčšej transparentnosti a priamočiarejšej formulácii svojich podmienok používania. Spoločnosť, ktorá chce obnoviť dôveru spotrebiteľov po škandále s prípadom Facebook/Cambridge Analytica, by sa pri vysvetľovaní, ako zarába miliardy na údajoch používateľov, nemala skrývať za komplikovaný, právnický žargón. Používatelia teraz jasne pochopia, že táto sociálna sieť využíva ich údaje na predaj cielených inzerátov. Orgány na ochranu spotrebiteľov a Európska komisia spoločne bojujú za práva spotrebiteľov v EÚ.“

Po škandále Cambridge Analytica a v nadväznosti na vyšetrovanie platforiem sociálnych médií v roku 2018 Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľov požiadali Facebook, aby jasne informoval spotrebiteľov o tom, z čoho je táto sociálna sieť financovaná a aké zisky prináša využívanie údajov spotrebiteľov. Zároveň túto platformu požiadali, aby aj svoje ďalšie podmienky poskytovania služieb zosúladila so spotrebiteľským právom EÚ.

V dôsledku toho Facebook do svojich podmienok poskytovania služieb pripojí nový text s vysvetlením, že spoločnosť svoje služby nespoplatňuje výmenou za to, že používatelia súhlasia so sprístupnením svojich údajov iným osobám, aj s tým, že budú vystavení komerčnej reklame. V podmienkach spoločnosti Facebook sa teraz jasne vysvetlí, že jej obchodný model je založený na predaji cielených reklamných služieb obchodníkom s využitím údajov z profilov jej používateľov.

Viac..  Nemecko podporí odloženie brexitu, zatiaľ sa ale nevie o koľko

V nadväznosti na tieto opatrenia na presadzovanie práva spoločnosť Facebook okrem toho zmení:

– svoju politiku týkajúcu sa obmedzenia zodpovednosti a odteraz uzná svoju zodpovednosť v prípade nedbanlivosti, napríklad v prípadoch zneužitia údajov tretími stranami;

– svoju právomoc jednostranne meniť podmienky, a to tým, že ju obmedzí na prípady, keď sú zmeny primerané a zohľadňujú aj záujem spotrebiteľa;

– pravidlá týkajúce sa dočasného uchovávania obsahu, ktorý spotrebiteľ vymazal. Takýto obsah sa môže uchovávať len v osobitných prípadoch, napríklad na splnenie požiadavky niektorého orgánu na presadzovanie práva, a v prípade technických dôvodov maximálne 90 dní;

– spôsob, akým objasňuje právo používateľov na odvolanie sa v prípade, že bol ich obsah odstránený.

Ďalšie kroky

Spoločnosť Facebook musí všetky záväzky splniť najneskôr do konca júna 2019. Komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa budú vykonávanie týchto opatrení dôkladne monitorovať.

Ak Facebook svoje záväzky nesplní, vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli prikročiť k opatreniam na presadzovanie práva vrátane sankcií.

Súvislosti

Nariadením EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa vznikla celoeurópska sieť na presadzovanie práva, ktorá spája vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa. Na tomto základe môže vnútroštátny orgán z jedného štátu EÚ v prípade cezhraničného porušenia právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa požiadať o pomoc partnera v inom štáte EÚ.

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa v koordinácii s francúzskym generálnym riaditeľstvom pre politiku hospodárskej súťaže, spotrebiteľské záležitosti a kontrolu podvodov (DGCCRF) vykonala spoločné posúdenie zmluvných podmienok Facebooku a požiadala túto spoločnosť, ako aj spoločnosti Twitter a Google+, aby viaceré zmluvné podmienky zlepšili.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Moscovici, Dombrovskis

Komisia posúdila návrhy rozpočtových plánov eurozóny. Slovensku hrozí nesúlad s Paktom stability a rastu

Európska komisia dnes predstavila svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok …