studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nový program Erasmus+ bude dostupnejší pre všetky skupiny mladých a dospelých ľudí

Europoslanci potvrdili, že finančne prostriedky na nasledujúci program Erasmus+ by mali byť strojnásobené. Programu sa tak bude môcť zúčastniť viac ľudí a granty budú lepšie prispôsobené ich potrebám.

V rámci novej generácie programu Erasmus+ je jedným z hlavných cieľov Európskeho parlamentu zvýšenie účasti mladých ľudí na rôznych programoch vzdelávacej mobility. Navrhuje preto podrobný súbor opatrení na odstránenie všetkých hospodárskych, sociálnych a kultúrnych prekážok.

Národné stratégie na podporu účasti ľudí s nedostatkom príležitostí

Poslanci navrhli, aby Európska komisia a národné agentúry Erasmus vypracovali európsky rámec a národné stratégie začleňovania, ktoré by umožnili prispôsobiť nový program potrebám znevýhodnených ľudí a zvýšenie ich účasti. Mali by navrhnúť opatrenia na poskytovanie väčšej finančnej podpory pre mobilitu, úpravu mesačných grantov a pravidelné prehodnotenie životných nákladov a diét. Ďalšia osobitná podpora by mala zahŕňať jazykové vzdelávanie, administratívnu podporu a možnosti elektronického vzdelávania.

Nové akcie Erasmus

Poslanci EP prerozdelili rozpočet do rôznych častí programu tak, aby odrážali tieto priority. Zamestnancom predškolského a skorého vzdelávania, mladým športovcom a športovým trénerom by umožnili účasť na programoch mobility. Prioritou nového programu budú aj výmeny odborného vzdelávania v pohraničných regiónoch, ktoré budú mať väčší rozpočet.

Viac..  Európsky parlament svieti na zlato. Pripája sa k iniciatíve proti detskej rakovine

Spolufinancovanie z iných európskych programov

Lepšie synergie s inými európskymi programami by umožnili, aby mnohé kvalitné programy, ktoré v súčasnosti nespĺňajú podmienky programu Erasmus, mali prospech z kombinovaného financovania. Tak by dopĺňali úpravu grantov, prostriedkov na dopravu a životné náklady pre znevýhodnených študentov alebo financovali nové projekty. 

Vyhlásenia 

„Naším cieľom je, aby bol nový program Erasmus+  adaptovaný pre užívateľov a inkluzívny, dostupný a spravodlivý pre všetky skupiny mladých a dospelých ľudí, bez ohľadu na ich ekonomickú situáciu a iné okolnosti.

Program Erasmus + umožňuje účastníkom nielen študovať a trénovať v zahraničí, ale tiež pomáha posilňovať európsku identitu a zlepšuje ich pracovné príležitosti. Poskytuje účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré obohacujú ich osobný a profesionálny život.

Verím, že investície do programu Erasmus sú investíciami do budúcnosti EÚ. Opäť vyzývam Európsku komisiu a členské štáty, aby v ďalších rokovaniach podporili trojnásobný nárast rozpočtu,” povedal spravodajca Milan ZVER (EPP, SI) počas rozpravy v pléne.

Ďalšie kroky

Konečné znenie musí byť prerokované a odsúhlasené spolu s Radou v nasledujúcom parlamentnom volebnom období.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europoslanci chcú zabitie Chovanca dotiahnuť do europarlamentu. Podľa Korčoka ešte nevieme, či bude do vyšetrovacieho tímu zapojený aj slovenský expert

Podľa slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka ešte nevieme, či bude do …