studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nový program Erasmus+ bude dostupnejší pre všetky skupiny mladých a dospelých ľudí

Europoslanci potvrdili, že finančne prostriedky na nasledujúci program Erasmus+ by mali byť strojnásobené. Programu sa tak bude môcť zúčastniť viac ľudí a granty budú lepšie prispôsobené ich potrebám.

V rámci novej generácie programu Erasmus+ je jedným z hlavných cieľov Európskeho parlamentu zvýšenie účasti mladých ľudí na rôznych programoch vzdelávacej mobility. Navrhuje preto podrobný súbor opatrení na odstránenie všetkých hospodárskych, sociálnych a kultúrnych prekážok.

Národné stratégie na podporu účasti ľudí s nedostatkom príležitostí

Poslanci navrhli, aby Európska komisia a národné agentúry Erasmus vypracovali európsky rámec a národné stratégie začleňovania, ktoré by umožnili prispôsobiť nový program potrebám znevýhodnených ľudí a zvýšenie ich účasti. Mali by navrhnúť opatrenia na poskytovanie väčšej finančnej podpory pre mobilitu, úpravu mesačných grantov a pravidelné prehodnotenie životných nákladov a diét. Ďalšia osobitná podpora by mala zahŕňať jazykové vzdelávanie, administratívnu podporu a možnosti elektronického vzdelávania.

Nové akcie Erasmus

Poslanci EP prerozdelili rozpočet do rôznych častí programu tak, aby odrážali tieto priority. Zamestnancom predškolského a skorého vzdelávania, mladým športovcom a športovým trénerom by umožnili účasť na programoch mobility. Prioritou nového programu budú aj výmeny odborného vzdelávania v pohraničných regiónoch, ktoré budú mať väčší rozpočet.

Spolufinancovanie z iných európskych programov

Lepšie synergie s inými európskymi programami by umožnili, aby mnohé kvalitné programy, ktoré v súčasnosti nespĺňajú podmienky programu Erasmus, mali prospech z kombinovaného financovania. Tak by dopĺňali úpravu grantov, prostriedkov na dopravu a životné náklady pre znevýhodnených študentov alebo financovali nové projekty. 

Viac..  Európsky parlament schválil kontroverzný zákon pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete

Vyhlásenia 

„Naším cieľom je, aby bol nový program Erasmus+  adaptovaný pre užívateľov a inkluzívny, dostupný a spravodlivý pre všetky skupiny mladých a dospelých ľudí, bez ohľadu na ich ekonomickú situáciu a iné okolnosti.

Program Erasmus + umožňuje účastníkom nielen študovať a trénovať v zahraničí, ale tiež pomáha posilňovať európsku identitu a zlepšuje ich pracovné príležitosti. Poskytuje účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré obohacujú ich osobný a profesionálny život.

Verím, že investície do programu Erasmus sú investíciami do budúcnosti EÚ. Opäť vyzývam Európsku komisiu a členské štáty, aby v ďalších rokovaniach podporili trojnásobný nárast rozpočtu,” povedal spravodajca Milan ZVER (EPP, SI) počas rozpravy v pléne.

Ďalšie kroky

Konečné znenie musí byť prerokované a odsúhlasené spolu s Radou v nasledujúcom parlamentnom volebnom období.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …