Z antického Ríma viedlo najmenej 29 ciest, niektoré slúžia dodnes

Budovanie cestných komunikácií medzi Rímom a provinciami malo zásadný význam pre obchod, fungovanie verejnej správy a presadzovanie mocenských záujmov ríše. Milliarium Aureum, zlatom zdobený stĺp uprostred Večného mesta, od ktorého sa merali vzdialenosti až do najodľahlejších častí obrovského impéria, sa stal základom pre mapu sveta, na ktorej sa skvelo hlavné mesto – Rím.

Rímske cesty slúžili ako obchodné a strategické tepny na obchodovanie, prepravu nákladov, tovaru, zásobovanie, rýchle presuny vojsk i na efektívnu výmenu informácií. V blízkosti sa budovali poštové stanice a lapides, orientačné stĺpy s informáciami pre kuriérov, poslov i vojská. V stredoveku sa ich význam pomaly strácal, aj keď ich stále využívali vojaci i obchodníci.

Osud ich niekedy zavial ďaleko

Podobný osud stihol prakticky všetky rímske cesty ako Via Appia, Via Aurelia, Via Cassia, Via Flamenia a mnohé ďalšie. Takmer všetky viedli do Ríma, a obyvatelia z okolia hlavného mesta ich šikovne využili, na čo potrebovali. V prístavnom mestečku Terracina dodnes dláždia hlavné námestie Piazza del Municipio kamene a artefakty zo slávnej Via Appia. V Ríme zostali len malé časti lemované píniami a väčšina turistov sa musí uspokojiť s informáciou, že viedla práve tadiaľto.

Rímske cesty boli ukážkou stavebnej dokonalosti, mnohé slúžia dodnes. Photo: Marta Turisová

Strategický div sveta

-Z antického Ríma vychádzalo alebo doň smerovalo najmenej 29 ciest. Boli ukážkou stavebnej dokonalosti a majstrovstva ich tvorcov. Vydržali tisícročia a mnohé úseky sú udržiavané dodnes.

-Via Appia, prvá dláždená cesta na svete viedla z Ríma na juh Apeninského polostrova. Po ceste boli umiestnené míľniky oznamujúce ako ďaleko je do Ríma a aká dôležitá križovatka ciest bude nasledovať.

Viac..  Španielsko zaradilo Bratislavský kraj a východ Slovenska medzi oblasti s vysokým rizikom nákazy

-Podľa zákona dvanástich tabúľ bola minimálna šírka cesty stanovená na 2,4 m v rovine a 4,9 m v oblúku.  Rímske cesty boli rôznorodé, od jednoduchej cesty z guľatiny až po spevnené cesty používajúce hrubý podklad zo spevneného štrku, ktorý zabezpečoval odvod dažďovej vody.

-Rímske cesty mali v čase rozkvetu 85 000 kilometrov spevnených foriem a niektoré z nich sa používajú dodnes – napríklad v Španielsku Via Herculea. Pre fungovanie a prosperitu impéria boli dôležité aj nespevnené cesty, ktoré skracovali vzdialenosti pri presunoch vojska. Kvôli nim sa upravovali kopce, zasypávali údolia a rieky preklenovali mostmi.

-Rímska ríša bola v období mocenského rozmachu rozdelená do 113 provincií prepojených 372 veľkými cestnými spojeniami. Iba v Galii bolo upravených minimálne 21 000 km a v Británii minimálne 4 000 km spojníc. Od hlavných spevnených komunikácií sa líšili šírkou, mohli ich používať aj ľudia a viesť po nich dobytok. Vojsko však malo vždy prednosť.

Zo slávnej Via Appia zostali kamene a artefakty lemované píniami. Photo: unsplash

O Marta Turisová

Avatar
Vyštudovala žurnalistiku na FF UK v Bratislave. Skutočnou školou života bola pre ňu pätnásťročná práca v bratislavskom Večerníku, kde začínala ako elévka a skončila ako šéfredaktorka. Pracovala ako šéfredaktorka mesačníka a dvojtýždenníka Rodina vo vydavateľstve Ringier. K čaru poznávania destinácií sa dostala v CK Satur a Ruefa. Počas svojej bohatej novinárskej praxe precestovala svet a objavovala mnohé destinácie – Ameriku, Južnú Afriku, Malajziu, Thajsko, krásy európskych metropol a pozoruhodnosti európskych krajín. Vášeň pre poznávanie spája s vášňou pre umenie, a za touto kombináciou neváha cestovať za hranice Bratislavy. Nezabudnuteľným zážitkom bol muzikál Fantóm opery v New Yorku na Broadwayi a nedávno ju nadchol aj Mefisto v pražskom rovnomennom divadle Broadway. PhDr. Marta Turisová.