Domov / BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA / EÚ posilňuje boj proti trestnej činnosti a terorizmu
terorizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ posilňuje boj proti trestnej činnosti a terorizmu

Rada schválila návrh Komisie na vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín.

Cieľom tohto centrálneho systému je zlepšiť výmenu informácií z registrov trestov týkajúcich sa odsúdených občanov z krajín mimo EÚ a osôb bez štátnej príslušnosti prostredníctvom existujúceho Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Nový systém umožní orgánom presadzovania práva pomocou jednoduchého vyhľadávania v systéme ECRIS rýchlejšie a ľahšie nájsť štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli predtým odsúdení v EÚ. Pomôže zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu a lepšie bojovať proti trestnej činnosti a terorizmu v celej EÚ. Európa sa tak stane bezpečnejšou pre všetkých jej občanov.“ 

Hlavné prvky systému ECRIS-TCN

  • Databáza bude dostupná online a orgány budú môcť jednoducho vyhľadávať na základe nájdených záznamov: pri nájdenom zázname sa určia členské štáty, z ktorých možno o fyzickej osobe získať úplné informácie z registrov trestov.
  • Systém bude obsahovať len informácie o totožnosti vrátane odtlačkov prstov a, ak je k dispozícii, podoby tváre.
  • Systém bude spravovať eu-LISA, agentúra EÚ zodpovedná za riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
  • Tento systém sa okrem používania na účely trestného konania môže použiť aj na iné povolené účely, napríklad na preverenie osôb na prácu s deťmi alebo na získanie povolenia na manipuláciu so strelnými zbraňami.
Viac..  Európska komisia odobrila návrh Bratislavského kraja, ako zvýšiť kapacitu základných škôl

Ďalšie kroky

Keďže Európsky parlament už nové pravidlá prijal, vo všetkých členských štátoch nadobudnú účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku v najbližších týždňoch. 

Prebiehajú rokovania aj o ďalších právnych predpisoch, ktoré navrhla Komisia, ktoré by umožnili používanie databázy ECRIS-TCN aj pri žiadostiach o cestovné povolenie na vstup do EÚ (prostredníctvom systému ETIAS), pri posudzovaní žiadostí o víza (prostredníctvom vízového informačného systému) alebo pri vyšetrovaní podvodov s osobnými údajmi.

V takých prípadoch by boli dostupné len informácie o totožnosti osôb odsúdených za závažnú trestnú činnosť alebo terorizmus. 

Súvislosti

Systém ECRIS sa na výmenu informácií o predchádzajúcich odsúdeniach za trestné činy používa v súčasnosti približne 3 milióny krát ročne. Približne v 30 % prípadov žiadostí o informácie z registra trestov sa uvádza pozitívna odpoveď, čo znamená, že sa poskytujú aktuálne informácie z registrov trestov. Ide najmä o trestné konania. Môže sa však použiť aj na iné povolené účely, napríklad na získanie povolenia na strelné zbrane alebo na oprávnenie na prácu s deťmi.

Zlepšenie systému ECRIS, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, tvorí súčasť Európskeho programu v oblasti bezpečnosti. Systém ECRIS-TCN tvorí aj súčasť nového prístupu Európskej komisie k správe údajov týkajúceho sa hraníc a bezpečnosti, v rámci ktorého by všetky centralizované informačné systémy EÚ pre bezpečnosť, riadenie hraníc a riadenie migrácie mali byť interoperabilné a zároveň by mali plne dodržiavať základné práva. 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Bilcik

Vladimír Bilčík: Pracujme na európskej, nie tureckej zóne stability

Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie ohrozuje stabilitu celého regiónu. Dodáva silu tým, ktorí chcú obnoviť …