europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci navrhujú, aby regióny vynaložili 30% – 50% získaných financií na projekty inteligentnej a inovatívnej Európy

Európsky parlament schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k reforme financovania regionálnej politiky EÚ, ktorá by mala posilniť hospodársku, sociálnu a teritoriálnu súdržnosť Únie.

Poslancami navrhované znenie pravidiel, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 475 (za): 93 (proti): 53 (zdržalo sa hlasovania), sa týka Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu a vzťahuje sa na roky 2021 – 2027. Do pôsobnosti novej legislatívy spadajú všetky regióny, špeciálna pozornosť by však mala byť venovaná menej rozvinutým oblastiam, mestám a najvzdialenejším regiónom.

Parlamentom schválený text počíta s využitím značnej časti EFRR, ktorý je z pohľadu disponibilných finančných prostriedkov najväčším fondom EÚ, na podporu inteligentného rastu a ekologického hospodárstva. Poslanci navrhujú, aby regióny vynaložili 30% – 50% získaných financií na projekty inteligentnej a inovatívnej Európy a aspoň 30% prostriedkov na projekty súvisiace so zmenou klímy a obehovým hospodárstvom.

Kohézny fond by sa mal naďalej zameriavať na investície do infraštruktúry v oblasti životného prostredia a dopravy.

Väčší dôraz na regióny a mestá

V procese manažovanie fondov EÚ by sa podľa poslancov mala zohľadňovať teritoriálna, hospodárska a sociálna rozmanitosť európskych regiónov, ktoré získavajú z kohéznej politiky najviac. Prostriedky EÚ by preto mali byť prideľované na regionálnej úrovni na základe hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa, a nie na úrovni členských štátov na základe hrubého národného dôchodku (HND), ako tomu bolo doteraz.

Viac..  V. Remišová: Pri tvorbe plánu na rozdeľovanie eurofondov zohrávajú samosprávy kľúčovú úlohu

Minimálne 10% z prostriedkov EFRR vyčlenených konkrétnemu členskému štátu by podľa poslancov malo byť vynaložených na projekty súvisiace s udržateľným rozvojom miest. Návrh Komisie počítal iba so 6%.

Vylúčenie časti projektov z financovania

Parlament tiež presadzuje, aby boli z možnosti regionálneho financovania EÚ vyňaté projekty súvisiace s letiskovou infraštruktúrou, manipuláciou s odpadom a spracovaním zvyškového odpadu, ako aj investície súvisiace s fosílnymi palivami. Výnimka by sa mala vzťahovať iba na najvzdialenejšie regióny. Všetky projekty by zároveň mali byť v súlade s princípmi obehového hospodárstva a energetickej efektívnosti.

Ďalší postup

Schválený text predstavuje mandát EP na rokovania o konečnom znení nových pravidiel s ministrami členských štátov, ktoré by sa mohli začať na jeseň.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …