skola
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ján Oravec: Čo učiť, keď nevieme, čo bude?


Slovensko je malá krajina. Ako taká si nemôže dovoliť byť hlúpa. Ale bohužiaľ, klesáme v rebríčku PISA, ktorý je rebríčkom „múdrosti“, porovnávaním výsledkov vzdelávacích systémov. Pred nami ja pritom veľa malých krajín. V prvej dvadsiatke sa nachádza nielen Singapur, Hong Kong či Nový Zéland, ale aj Estónsko, Fínsko, Slovinsko či Švajčiarsko.

Všetci za jedného…

Je teda v našom životnom záujme, aby sme ako malá krajina zachytili globálne trendy vo vzdelávaní a naše školstvo zmenili čo najskôr tak, aby boli školy schopné naše deti vybaviť relevantnými vedomosťami a zručnosťami. To sa však ľahko povie, ale s realizáciou je to už zložitejšie. Navyše, svet je v procese neustále sa zrýchľujúcich zmien. Dnes bežné povolania ako web dizajnér či dátový analytik ešte pred niekoľkými rokmi neexistovali. A o povolaniach, ktoré budú bežné už o niekoľko rokov, nemáme dnes ani tušenia.

Združenie podnikateľov Slovenska v marci zorganizovalo už druhý ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na tému: Zručnosti do neznámej budúcnosti – Nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet, ktorý príde. O tejto dôležitej téme diskutovali zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity.

Školy v tom totiž nemôžeme nechať samé. Musíme dať hlavy dohromady. Všetci. Od učiteľov, riaditeľov škôl, rodičov detí, cez zriaďovateľov škôl, obce, mestá, kraje až po podnikateľov, firmy a ich reprezentatívne organizácie. Len vďaka oveľa intenzívnejšej komunikácii všetkých zainteresovaných, než akú sme videli doteraz, bude možné pomôcť školám lepšie pripravovať naše deti na neistú budúcnosť.

Čo a ako učiť?

Pri hľadaní odpovede na otázku čo a ako učiť, keď sa svet neustále mení, sa možno oprieť o tri základné kotvy: vedomosti, zručnosti a charakter. Naše školy potrebujú radikálne a rýchle zlepšenie vyučovania kľúčových poznatkov z technických a prírodných vied a matematiky. Inovatívnu metódu vyučovania matematiky profesora Hejného napríklad využívajú už stovky českých škôl. Napriek tomu, že pán profesor je Slovák, na Slovensku je oveľa menej rozšírená.

Viac..  Europoslanec Bilčík zverejnil odpočet svojej práce za tri roky v Európskom parlamente

Ďalej potrebujeme do slovenských základných a stredných škôl v oveľa väčšej miere dostať rozvíjanie zručností. Kľúčové z nich sú známe pod skratkou 4K: kritické myslenie, kreativita, komunikácia a kolaborácia. Ako zakladatelia Slovak Business Agency sme iniciovali na jej pôde konkrétne kroky na vytvorenie metodík pre podporu vyučovania týchto zručností.

A napokon charakter, to je pre zamestnávateľov to najdôležitejšie. Hľadajú charakterové vlastnosti ako je schopnosť neustále sa učiť, vytrvalosť, pracovitosť, schopnosť odolávať stresu a pod.

Hlavným cieľom vzdelávania má byť rozvinutie potenciálu, ktorý má v sebe každé dieťa. Úlohou školy je objaviť ho a podporiť jeho rozvoj. To následne pomôže firmám, ale tie musia predtým pomôcť školám. Keď už sme malí, mali by sme byť aspoň múdri a šikovní.

Komentár prirpavil Ján Oravec, Nadácia F.A. Hayeka.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

Spoločne dokážeme viac – na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová …